မဲမသမာမႈ မျဖစ္ေစရန္ အေမရိကန္ အကူအညီျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/14/2014 01:34:00 PM



ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၃

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲမသမာမႈ ရွိခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲ ခံထားရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သည္ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မ်ားတြင္ ႀကဳိတင္မဲ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ထပ္မံ မျဖစ္ပြားေစရန္ အေမရိကန္ အစိုးရ၏ USAID အကူအညီျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာကို အၿပီးသတ္ ေရးဆြဲၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦတင္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ မီကာဆာ ဟိုတယ္တြင္ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ တရားမွ်တေရး အတြက္ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း ပါဝင္ႏိုင္ေရး အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၎က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာကို အၿပီးသတ္ ေရးဆြဲရန္အတြက္ USAID ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ေဖာင္ေဒးရွင္း IFES ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ အတြင္းက စတင္ ေရးဆြဲခဲ့ေၾကာင္း ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီစီမံကိန္းက အေကာင္းဆုံး လမ္းညႊန္ ေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ေပမယ့္ စိန္ေခၚမႈေတြ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

အဆိုပါ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ စီမံကိန္းမ်ား ပါဝင္ၿပီး ပင္မအခန္း ၁၂ ခန္း ပါဝင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း ပါဝင္မႈ အခန္းက႑ သည္လည္း အေရးႀကီးလာေသာေၾကာင့္ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံမွ သိရသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ တရားမွ်တေရး အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသည့္ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္ပအရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ရွစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္တြင္းအရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ၃၃ ဖြဲ႕ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ ရွိေစေရး အတြက္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း ထိန္းညႇိရန္ႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ရန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကဳိတင္မဲမ်ား၊ မဲမသမာမႈမ်ား ရွိသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားက ေဝဖန္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ တပ္မေတာ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု ႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီက မဲဆႏၵနယ္ အမ်ားစု အႏိုင္ရခဲ့သည္။

The Voice Weekly