ေပ်ာက္ဆုံးလ်က္ရွိသည့္ မေလးရွားေလေၾကာင္းလုိင္းမွ ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္အား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ) စစ္ေရယာဥ္ သုံးစင္းျဖင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/17/2014 10:13:00 AMမတ္ ၈ ရက္တြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူေလဆိပ္မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေပက်င္းေလဆိပ္သို႔ ပ်ံသန္းထြက္ခြာစဥ္ လမ္းခရီး၌ ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့ေသာမေလးရွားေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္ကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ)မွ စစ္ေရယာဥ္သုံးစင္းျဖင့္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ ျမန္မာ့သီးသန္႔စီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ေအာက္ပါဧရိယာ A နွင့္ B မ်ားတြင္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မတ္ ၁၅ ရက္မွစတင္၍ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္-

(က) အေရွ႕ဘက္။ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၁၃ ဒီဂရီ ၃၂ မိနစ္၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၆ ဒီဂရီ ၄၂ မိနစ္ႏွင့္ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၀၉ ဒီဂရီ ၄၃ မိနစ္၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၇ ဒီဂရီ ၀၆ မိနစ္တို႔အားဆက္ဆြဲထားသည့္ မ်ဥ္းတစ္ေလၽွာက္။

(ခ) အေနာက္ဘက္။ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၁၃ ဒီဂရီ ၃၂ မိနစ္၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၅ ဒီဂရီ ၄၁ မိနစ္မွ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၀၉ ဒီဂရီ ၃၉ မိနစ္၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၅ ဒီဂရီ ၄၁ မိနစ္အထိျမန္မာ-အိႏၵိယပင္လယ္ျပင္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းတစ္ေလၽွာက္။

(ဂ) ေတာင္ဘက္။ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၀၉ ဒီဂရီ ၃၉ မိနစ္၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၅ ဒီဂရီ ၄၁ မိနစ္ႏွင့္ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၀၉ဒီဂရီ ၄၃ မိနစ္၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၇ ဒီဂရီ ၀၆ မိနစ္တို႔အား ဆက္ဆြဲထားသည့္ ျမန္မာ-ထိုင္းပင္လယ္ျပင္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းတစ္ေလၽွာက္။

(ဃ) ေျမာက္ဘက္။ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၁၃ ဒီဂရီ ၃၂ မိနစ္၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၅ ဒီဂရီ ၄၁ မိနစ္ႏွင့္ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၁၃ဒီဂရီ ၃၂ မိနစ္၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၆ ဒီဂရီ ၄၂ မိနစ္တို႔အား ဆက္ဆြဲထားသည့္ မ်ဥ္းတစ္ေလၽွာက္။

တပ္မေတာ္သည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား အာဆီယံႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္မ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံေရးတိုးျမႇင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသကဲ့သို႔ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၊ အျခားအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ရသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း မိတ္ေဆြပီသစြာျဖင့္ အကူအညီမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ေလယာဥ္ေပ်ာက္ဆုံး မႈတြင္လည္း လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးႏိုင္ေရး (Humanitarian Assistance )အတြက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ) အေနျဖင့္ တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ ယခုကဲ့သို႔ မေလးရွားႏိုင္ငံေရတပ္၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံေရတပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ၫွိႏႈိင္းကာ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစား၍ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

MOI Webportal Myanmar