ထူးျခားသည့္ ဆုိလာစြမ္းအင္နည္းပညာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/17/2014 12:29:00 PM


အဂၤလန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္Rawlemons အမည္ရ လုပ္ငန္းစုမွ နည္းပညာသစ္ျဖင့္ ဖန္တီးမႈ ဆန္းသစ္ လိုက္သည့္ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္နည္းပညာတစ္မ်ိဳးကို နည္းပညာသတင္း စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ မိတ္ဆက္ျပသလိုက္သည္။

အဆိုပါလုပ္ငန္းမွ ယခင္ ဆိုလာစြမ္းအင္နည္းပညာမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ ထြင္းေဖာက္ျမင္ႏိုင္ၿပီး ပိုမိုစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ ဆိုလာ စြမ္းအင္နည္းပညာတစ္မ်ိဳးကို ဖန္တီးျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎နည္းပညာကိုAndre Broessel ဆိုသူ ဂ်ာမန္ဗိသုကာပညာရွင္တစ္ဦးက ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ဂ်ီဩေမႀတီပညာရပ္ကို အေျခခံ၍ တည္ေဆာက္ ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ႐ိုးရွင္းေသာစိတ္ကူးဒီဇိုင္းရွိၿပီး ယခင္ဆိုလာ စနစ္မ်ားႏွင့္မတူဘဲ စြမ္းအင္ရရွိမႈပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု အဆိုပါ ဗိသုကာပညာရွင္၏ Rawlemons ၏ ျပန္ၾကားေရးစာမ်က္ႏွာတြင္ေျပာၾကား ထားေၾကာင္း သိရသည္။

၎၏ဆိုလာနည္းပညာတြင္ ေနမွအလင္းကို စုပ္ယူႏိုင္ရန္ အတြက္မွန္ဘီလူး ကဲ့သို႔ေသာ ဖန္လုံးမ်ိဳးကို တပ္ဆင္ထားၿပီး အဆိုပါ မွန္ဘီလူး၏ေအာက္ေျခ ဘက္တြင္ စြမ္းအင္ေျပာင္းလဲေပးသည့္ PV Panal တစ္ခု ပါဝင္ကာ ဘက္ထရီသို႔ စြမ္းအင္ေျပာင္းလဲ ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ အဆိုပါ နည္းပညာကို စမတ္ဖုန္း အားသြင္းျခင္းမွစ၍ အိမ္သုံး လၽွပ္စစ္ စြမ္းအင္ အထိ အသုံးျပဳႏိုင္ေစရန္ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးဖန္တီး ထားၿပီးေဈးႏႈန္း ကြာျခားမႈရွိသည္ဟု သိရသည္။ အဆိုပါ ဖန္လုံးမွာ ေန႔အခါ တြင္ အလင္းေရာင္စုပ္ယူ ထားၿပီး ညအခါတြင္လကဲ့သို႔ အလင္းေရာင္ျပန္လည္ ထုတ္လႊင့္ႏိုင္စြမ္းလည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ႐ိုးရွင္း လြယ္ကူစြာ တပ္ဆင္ အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး စြမ္းအင္ရရွိမႈ ယခင္ကထက္ ပိုမိုျမန္ဆန္ကာ ဒီဇိုင္းလွပေသာ အဆိုပါ မွန္ဘီလူးတပ္ ဆိုလာစြမ္းအင္သုံး ပစၥည္းမ်ားကို ဥေရာပႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕က မွာယူမႈမ်ားလည္းရွိေနၿပီဟု သိရသည္။

MOI Webportal Myanmar