စင္ကာပူသည္ ၂၀၁၄ ကုန္က်စရိတ္ ေစ်းအႀကီးဆုံးၿမဳိ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/05/2014 05:41:00 PM
စင္ကာပူစီးတီး၊ မတ္ ၄

ကမာၻ႔ထိပ္တန္း ၿမဳိ႕ေတာ္ႀကီး ၁၃၁ ၿမဳိ႕တြင္ ၿမဳိ႕ေတာ္စင္ကာပူသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အတြင္း၌ ေနထိုင္ရန္ ကုန္က်စရိတ္ေစ်း အႀကီးဆုံး ၿမဳိ႕ေတာ္အျဖစ္ Economist Intelligence Unit အဖြဲ႕အစည္းက သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း BBC သတင္းက ဆိုသည္။

စင္ကာပူ၏ ေငြေစ်းမာေက်ာျခင္း၊ ကားစီးရန္ ေစ်းႀကီးျခင္းႏွင့္ ေန႔စဥ္ အသုံးျပဳေသာ လွ်ပ္စစ္မီတာ၊ ေရမီတာ ေစ်းႀကီးျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ စင္ကာပူ သည္ ကမာၻ႔ေစ်းအႀကီးဆုံး ၿမဳိ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

အဝတ္အစား ဝယ္ရာတြင္ပင္ အလြန္ေစ်းႀကီးေသာ ေနရာျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ ခံထားရသည္။

ယမန္ႏွစ္က ယင္းဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း၏ သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံၿမဳိ႕ေတာ္ တိုက်ဳိက ေစ်းအႀကီးဆုံး ၿမဳိ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ ခံခဲ့ရေသာ္လည္း ယခုယင္းေနရာကို စင္ကာပူက ရယူသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ တိုက်ဳိက နံပါတ္ေျခာက္ ေနရာအထိ က်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီး စင္ကာပူၿပီးလွ်င္ ပါရီ၊ ေအာ္စလို၊ ဇူးရစ္ႏွင့္ ဆစ္ဒနီတို႔က ေစ်းအႀကီးဆုံးၿမဳိ႕မ်ား စာရင္းတြင္ ရပ္တည္လ်က္ ရွိသည္။

EIU အဖြဲ႕အစည္းသည္ ကမာၻအႏွံ႔ ေနထိုင္ရွင္သန္မႈ လိုအပ္ခ်က္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို တိုင္းတာေသာ စစ္တမ္း ေကာက္ထားခဲ့ၿပီး ၿမဳိ႕ေတာ္ နယူးေယာက္ကို အေျခခံကာ တိုင္းတာျခင္း ျဖစ္သည္။

ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ဳိးအမည္ေပါင္း ၄၀၀ ခန္႔၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို တိုင္းတာကာ စာရင္းျပဳစုၿပီး ေနထိုင္မႈ ကုန္က်စရိတ္ အနည္းအမ်ားကို တြက္ထုတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေစ်းအႀကီးဆုံး ၿမဳိ႕ေတာ္မ်ား ထိပ္တန္း ၁၀ ႏိုင္ငံတြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း အာရွႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ၿမဳိ႕ေတာ္မ်ားက ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး ဥေရာပဘက္ကလည္း အနည္းငယ္ပါသည္။
“အျခားအာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ၿမဳိ႕ေတာ္မ်ားဟာ ကမာၻ႔ ေစ်းအသက္သာဆုံး ၿမဳိ႕ေတာ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အိႏၵိယတိုက္ငယ္ ဘက္ျခမ္းမွာေပါ့” ဟု ယင္းစစ္တမ္း၏ အယ္ဒီတာ ဂြၽန္ကုပ္စတိတ္က ေျပာၾကားသည္။

အိႏၵိယ ၿမဳိ႕ေတာ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ နယူးေဒလီႏွင့္ မြန္ဘိုင္းတို႔သည္ ကမာၻ႔ ေစ်းအသက္သာဆုံး ၿမဳိ႕ေတာ္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ ရွိသည္။

The Voice Weekly