အရပ္ပုသူမ်ား အရပ္ရွည္သူမ်ားထက္ ၪဏ္ရည္နိမ့္ႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသနဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/05/2014 05:51:00 PMဘီဘီစီ

လန္ဒန္၊ မတ္ ၄

အရပ္ပုသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိ ယံုၾကည္မႈနိမ့္ပါးႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္ တကၠသိုလ္သုေတသန တစ္ခုက မၾကာေသးမီကဆိုခဲ့သည္ဟု မတ္လ ၄ ရက္က ဘီဘီစီသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပုိ၍ဆိုးသည္မွာ အရပ္ပုသူအမ်ားအျပားတြင္ ျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊားရမည္ဟု ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ယူဆထားၾက သည့္ လူမႈ ေရးျပႆနာမ်ားစြာရွိေနတတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ အျခားၿဗိတိန္သုေတသန တစ္ရပ္ကလည္း အရပ္ပုသူမ်ား ၪဏ္စြမ္းရည္ ပုိနည္းေကာင္းနည္းေန ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္ Sunday Times သတင္းစာ၏ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ အရပ္ပုသူမ်ား အေနျဖင့္ အုိင္က်ဴ ပုိ နိမ့္ေကာင္းနိမ့္ေနႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အရပ္အျမင့္ႏွင့္ အေထြေထြၪဏ္စြမ္းရည္တို႔အၾကား ဗီဇပုိင္းဆိုင္ရာ ဆက္စပ္မႈကုိ ခန္႔မွန္းႏိုင္ရန္အတြက္၊ အီဒင္ဘာ့ခ်္ တကၠသိုလ္၏ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇႏွင့္ ေမာ္လီက်ဴး ေဆးသိပၸံမွ သုေတသီမ်ားက တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ ေယာက္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္မႈ မရွိေသာ လူ ၆,၈၀၀ ေက်ာ္၏ ဒီအင္န္ေအမ်ားကုိ ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ သုေတ သန၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ၊ ဤမ်ဳိး႐ိုးဗီဇဆက္စပ္မႈအေနျဖင့္ အျခားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးရလဒ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္း ရွိ၊ မရွိ စူးစမ္းေလ့လာရန္ျဖစ္ကာ ထုိကဲ့သုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ဳိးျဖင့္ ပထမဆံုးျပဳလုပ္ေသာ ေလ့ လာမႈလည္း ျဖစ္သည္။

ထိုတကၠသိုလ္၏ မ်ဳိး႐ုိးဗီဇႏွင့္ ေမာ္လီက်ဴးေဆးသိပၸံမွ ရီကာဒိုမာရီ႐ုိနီက Sunday Times သတင္းစာသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ရွိခဲ့တာကေတာ့ အရပ္ပုိရွည္တဲ့လူေတြဟာ ပုိၿပီးေတာ္တတ္တယ္ ဆိုတဲ့ အရပ္အျမင့္နဲ႔ ၪဏ္စြမ္းရည္အၾကားမွာ ေသးငယ္တဲ့ ဆက္စပ္မွႈတစ္ရပ္ရွိေနတဲ့အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္”ဟု ဆိုခဲ့သည္။

ရီကာဒိုမာရီ႐ုိနီက “ေသးငယ္တဲ့ဟူေသာ စကားစုကုိ သံုးႏႈန္းသြားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ခ်ီးက်ဴးသင့္ေပသည္။ ေျခာက္လွန္႔သူတစ္ဦးအျဖစ္ မရပ္တည္ေသာ ပညာရွင္တစ္ဦးထက္ပုိ၍ တာ၀န္သိသူ မရွိေပ။“ေသးငယ္တဲ့ ဆက္စပ္မႈဟူ၍ ရီကာဒိုမာရီ႐ုိနီက ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း “ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္အရ အေရးပါ” ေၾကာင္း ၎က ေျပာခဲ့သည္။ အရပ္ပုသူမ်ား၏ ပုိမိုနိမ့္ပါးေသာ အုိင္က်ဴမ်ား၏ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအား မ်ဳိး႐ိုးဗီဇ ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုအျဖစ္ ယူဆႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသနက ညႊန္ျပေနသည္ဟုလည္း ရီကာဒိုမာ ရီ႐ုိနီက ဆိုခဲ့သည္။

အရပ္ပုသူတစ္ဦး၏ လိမ္လည္မွႈမ်ား၊ မိသားစုအေနအထား ပံုပ်က္မႈမ်ားကုိ ၾကည့္၍ ထုိသူ၏ ၪဏ္ပုိင္းဆုိင္ ရာ အားနည္းခ်က္မ်ား၏ အနည္းဆံုး ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ မ်ဳိး႐ုိးဗီဇဆုိင္ရာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု အေတြးခ်ဲ႕ကာ ေကာက္ခ်က္ခ်သြားႏုိင္သည္။

Mizzima Burmese