အရည္အေသြး နိမ့္က်ၿပီး ေမာင္းႏွင္အသံုးျပဳရန္ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ စက္မႈဇုန္ထုတ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျပန္ အပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ သက္တမ္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရမည့္ အေနအထားရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/05/2014 11:36:00 AM


အရည္အေသြး နိမ့္က်ၿပီး ေမာင္းႏွင္ အသံုးျပဳရန္ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ စက္မႈဇုန္ထုတ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျပန္ အပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ သက္တမ္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရမည့္ အေနအထား ရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ တစ္ဆင့္ သတင္း ထုတ္ျပန္ထားခ်က္အရ သိရသည္။

စက္မႈဇုန္ထုတ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျပန္လည္အပ္ႏွံရန္ ႏွစ္ကာလသက္တမ္းသတ္မွတ္ၿပီးမွသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ယာဥ္မ်ားကို ယာဥ္အို၊ ယာဥ္ေဟာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး အပ္ႏွံလ်က္ရွိရာတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ သက္တမ္းကို ၁၀ ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၁၅ ႏွစ္ အစရွိသျဖင့္ သတ္မွတ္ၿပီးမွသာလွ်င္ အပ္ႏွံႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ စက္မႈဇုန္မ်ားမွ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ အရည္အေသြးနိမ့္က်ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္းအျဖစ္သတ္မွတ္အပ္ႏွံေရးကိစၥတြင္ ယင္းယာဥ္မ်ားအတြက္ အပ္ႏွံေရး အခ်ိန္ကာလတစ္ခု သတ္မွတ္ၿပီးမွသာလွ်င္ ပိုင္ရွင္မ်ား၏ ဆႏၵအရ အပ္ႏွံခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္ဟုဆိုသည္။

အရည္အေသြးနိမ့္က်ၿပီး ေမာင္းႏွင္အသံုးျပဳရန္ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ စက္မႈဇုန္ထုတ္ကားမ်ားမွာ အႏွစ္ ၂၀ မေက်ာ္ေသးေသာေၾကာင့္ ယင္းတို႔အတြက္ အပ္ႏွံႏိုင္သည့္ ႏွစ္အပိုင္းအျခားကာလတစ္ခုကို သက္ဆိုင္ရာဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သတ္မွတ္ၿပီးမွသာလွ်င္ အပ္ႏွံခြင့္ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ စက္မႈဇုန္ထုတ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး စက္မႈလက္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မရွင္၏ စံခ်ိန္စံၫႊန္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာ စက္မႈဇုန္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမ်ား၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းကာ One Stop Service အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး မွတ္ပံုတင္ထုတ္လုပ္ခြင့္ေပးခဲ့ရာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလကုန္အထိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၉၆၆၄၈ စီး မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆက္လက္ကာလည္း အဆိုပါ စက္မႈဇုန္ထုတ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

စက္မႈဇုန္မ်ားမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္ခြင့္ျပဳခဲ့ရာတြင္ လူစီးယာဥ္၊ အျခားယာဥ္၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ႏွင့္ ကုန္တင္ယာဥ္ဟု အမ်ဳိးအစားေလးမ်ဳိး ထုတ္လုပ္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ စက္မႈဇုန္မ်ားမွ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားသည္ သံုးေလးႏွစ္ခန္႔သာ ေမာင္းႏွင္အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ပ်က္စီးမႈမ်ားလာ၍ ယာဥ္အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ားရွိသည္ဟုဆိုေၾကာင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Internet Journal