အာဂံုေဆာင္စနစ္ဆိုးမွ ခဲြမထြက္ႏုိင္သည့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/05/2014 06:01:00 PM

ဓာတ္ပုံ- ေဂ်ေမာင္ေမာင္ (အမရပူရ)

ေရးသားသူ- ေနလင္းထြန္း၊ ေဇာ္မ်ိဳးလိႈင္

ကုိယ္ပုိုင္ေက်ာင္းမွတ္ပံုတင္ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး သက္တမ္းရင့္ေဘာ္ဒါေက်ာင္းမ်ားကုိ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳသည္မွာ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏ပညာေရးစနစ္ကုိ အားရေက်နပ္မႈမရိွေသာ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားေၾကာင့္ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ား၏ ေစ်းကြက္ကလည္း ပုိမိုႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာသည္။

လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား သိလိုစိတ္ျပင္းျပေနေသာေမးခြန္းမွာ အစိုးရေက်ာင္းႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္း ဘာေတြကြာျခားသလဲဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ားမွာ ပုဂၢလိကပညာေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေငြေၾကးပိုမိုကုန္က်မည့္အခ်က္ကေတာ့ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။

ေငြေၾကးပုိမိုကုန္က်သည့္အတြက္ အစိုးရေက်ာင္းႏွင့္ မတူကဲြျပားေသာ ပညာေရးစနစ္ကုိ ကုိယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားက အမွန္တကယ္ေပးစြမ္းေနသည္လားဆုိသည္ကုိ ကုိယ္ပုိုင္ေက်ာင္းတည္ေထာင္ထားသူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအေနျဖင့္ အေျဖရွာဆန္းစစ္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

စာေမးပြဲတြင္ အမွတ္ေကာင္းရရိွေရး စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ က်ဴရွင္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ကုန္ၿပီး ႏႈတ္တိုက္အာဂံုေဆာင္က်က္မွတ္ေသာ ပညာေရးစနစ္မွ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတႏွင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကုိ အားေပးေသာ ပညာေရးစနစ္မ်ိဳးကုိ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႕ေနရပါၿပီလား။

‘‘အခုပညာေရးမွာအတည္ျပဳထားတဲ့ စစ္ေဆးတဲ့စနစ္က စာေမးပြဲစနစ္ပဲ။ အေျခခံပညာအဆင့္ကေန အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကုိ ကူးဖုိ႔အတြက္ ၁၀ တန္းကေန တကၠသုိလ္ကုိ ေရြးတဲ့စနစ္လည္း ဒါနဲ႔ပဲေရြးေနတုန္းပဲ။ သက္ဆုိင္ရာေက်ာင္းေတြေရာ၊ ကုိယ္ပုိုင္ေက်ာင္းေတြေရာ ေက်ာင္းရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈကုိတုိင္းတာဖုိ႔ စာေမးပဲြမွာေအာင္ခ်က္၊ ဂုဏ္ထူးေတြနဲ႔ပဲ တုိင္းတာရတာပါပဲ’’ဟု ACA ပညာ့ရိပ္ၿငိမ္ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမွ အႀကံေပးပညာရွင္ ဦးစန္း၀င္းကေျပာသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအသိအမွတ္ျပဳ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားၿပီး ကဲြျပားျခားနားေသာ ပညာေရးစနစ္ က်င့္သံုးေနသည့္ ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕ရိွေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ေအာင္ခ်က္ျမင့္မားေရး အေျခခံေသာ ပညာေရးစနစ္ေအာက္မွာ ႐ုန္းထြက္ႏုိင္မႈမရိွေသးျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းေတြလည္း ႐ုန္းထြက္လုိ႔မရေသးဘူး။ အစိုးရေက်ာင္းနဲ႔ မတူတာကေတာ့ ၀န္ေဆာင္မႈနဲ႔ပဲ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္တယ္။ မူ၀ါဒပုိုင္းကေတာ့ ျပင္လုိ႔မရဘူး’’ဟု ဦးစန္း၀င္းကဆုိသည္။

အစိုးရဥပေဒျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အခ်ိန္ျပည့္တာ၀န္ယူသင္ၾကားေပးႏုိင္မႈႏွင့္ ထပ္ေဆာင္းဘာသာရပ္ သင္ၾကားႏုိင္မႈ အခြင့္အေရးတုိ႔ကုိ ရရိွခဲ့ၾကသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္တက္ျပရျခင္းဒုကၡမွ ကင္းေ၀းသြားခဲ့သလို ႏုိင္ငံျခားဘာသာစကားႏွင့္ အျခားပညာရပ္မ်ားကုိ ေလ့လာသင္ယူခြင့္ရရိွသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္၀င္တန္းေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏မိခင္ မခိုင္ခုိင္က ‘‘သူ႔အစ္ကုိတုန္းက ၁၀ တန္းဆုိ ေဘာ္ဒါေဆာင္မွာ သြားထားရတာေပါ့။ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ျပည့္ေအာင္ေရာ၊ က်ဴရွင္ခ်ိန္ေရာ တစ္ေန႔ကုန္တက္ေနရေတာ့ ကေလးကပင္ပန္းေနၿပီ။ အခု ကုိယ္ပုိုင္ေက်ာင္းေတြ ေပၚလာေတာ့ အဲဒီလိုမ်ိဳးမရိွေတာ့ဘူး’’ဟု ၎အေတြ႕အႀကံဳကုိ ရွင္းျပသည္။

ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား အတင္းအက်ပ္ခုိင္းေစျခင္း၊ ပိတ္ေလွာင္ျခင္း၊ ျပင္းထန္စြာအျပစ္ေပးျခင္းႏွင့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းတုိ႔ကုိ မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အိပ္စက္အနားယူခ်ိန္သည္ ေန႔စဥ္ေျခာက္နာရီေအာက္ မေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေက်ာင္းတည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္သူမ်ားက ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

အလယ္တန္းႏွင့္အထက္တန္းအဆင့္တြင္ စာသင္ခန္းအက်ယ္အ၀န္းသည္ ၃၆၀ စတုရန္းေပေအာက္ မေလ်ာ့နည္းေစရန္ႏွင့္ တစ္ခန္းလွ်င္ ေက်ာင္းသား ၄၀ ဦးထက္ မပုိဘဲထားရိွရန္ ကုိုယ္ပုိင္ေက်ာင္းမွတ္ပံုတင္နည္းဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ထားသည္။

‘‘အစိုးရေက်ာင္းမွာက ဆရာမတစ္ေယာက္တည္းကုိ ေက်ာင္းသားက ေျခာက္ဆယ္ေလာက္ဆုိေတာ့ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းကုိ ဂ႐ုမစိုက္ႏုိင္ဘူးေလ။ စာဆိုလည္း သင္ေပးတာပဲက်က္၊ အိမ္စာေပးနဲ႔၊ ဒါက်က္ ဒါေျဖပံုစံနဲ႔ အခ်ိန္တန္ ေနာက္တစ္တန္းကူးဆုိတာျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္ႏွစ္ဆို ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းေျပာင္းထားေတာ့မယ္’’ဟု ေက်ာင္းသားမိဘတစ္ဦးကေျပာသည္။

ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းထားႏုိင္ေသာ မိဘ၏သားသမီးမ်ားအေနျဖင့္ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ က်ဴရွင္တြင္ အခ်ိန္ကုန္ေနရမႈမွ သက္သာသြားေသာ္လည္း အလြတ္က်က္မွတ္ရေသာ ပညာေရး၀ဲဂယက္မွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ရန္ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စာေမးပြဲစနစ္ ေလ့လာသင္ယူမႈကုိ အားေပးေသာ စစ္ေဆးနည္းစနစ္(Formaive Assessment)ကုိ အသံုးျပဳရန္ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳေၾကာင္း ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကြန္ရက္(NN ER)က သေဘာထားထုတ္ျပန္ထားသည္။

ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ပညာေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပညာေရးေလ့လာသူမ်ားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏သင္ယူမႈကုိ ထိေရာက္ေစမည့္ အထက္ပါနည္းလမ္းကုိ အသံုးျပဳရန္ ၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာတြင္ တုိက္တြန္းထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးအရ ရပ္တည္ႏုိင္ေရး၊ ၎တို႔ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေအာင္ခ်က္ႏွင့္ ဂုဏ္ထူးရရိွမႈတုိ႔ေပၚတြင္ မူတည္လ်က္ရိွျခင္းေၾကာင့္ စာေမးပြဲဦးတည္ေသာ သင္ၾကားေရးစနစ္ကုိ က်င့္သံုးေနသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအတြင္း ပညာေရးအေပၚ သေဘာထားအျမင္လဲြမွားေနမႈကလည္း ေလ့လာသင္ယူမႈကုိ အားေပးေသာ ပညာေရးစနစ္ထက္ ေအာင္မွတ္ျမင့္မားေသာ ပညာေရးစနစ္ကုိ ပုိမုိအားေပးလ်က္ရိွသည္။

‘‘ပညာသင္ၾကားတဲ့ပံုစံကုိ ေျပာင္းလုိက္ရင္ စာေမးပဲြေအာင္ခ်က္ကုိ သိသိသာသာထိခိုက္ႏုိင္တယ္။ မိဘေတြက ဂုဏ္ထူးအထြက္မ်ားတဲ့၊ ေအာင္ခ်က္ေကာင္းတဲ့ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ေက်ာင္းအပ္ေနၾကတာေလ။ အဲဒါဆုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လည္း ရပ္တည္ဖို႔အခက္အခဲရိွႏုိင္တယ္’’ဟု ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းတည္ေထာင္ထားသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းေစ်းကြက္ႀကီးမားလာျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႀကီးမားေနျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ေျမေနရာအခက္အခဲက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အဓိကအဟန္႔အတား ျဖစ္ေစလ်က္ရိွသည္။

ကုိယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ႀကီးမားလာေနေသာ္လည္း ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အားနည္းေနေသးေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပမႈမ်ားရိွေနသည္။

ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕သည္ အစိုးရေက်ာင္းႏွင့္ ပညာသင္ၾကားမႈစနစ္ ကဲြျပားျခားနားမႈ မရိွေသးသလို ႏုိင္ငံတကာကဲ့သုိ႔ ပုဂၢလိကပညာေရးက႑အေနျဖင့္ ရပ္တည္လာႏုိင္ရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားရိွေနေသးေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာစိုးရင္ကေျပာသည္။

‘‘လံုး၀အလြတ္မက်က္ရတာေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ က်က္သင့္တာက်က္၊ ေ၀ဖန္သံုးသပ္သင့္တာ သံုးသပ္ရမယ္။ မွ်မွ်တတျဖစ္ရမယ္။ အခုကေတာ့ အလြတ္က်က္တာမ်ားေနတာေပါ့။ ကိုယ္ပုိင္ေက်ာင္းေတြလည္း ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ ျဖစ္မလာေသးဘူး။ အစုိးရေက်ာင္းနဲ႔ သင္ၾကားမႈပုံစံတူ ျဖစ္ေနတယ္။ ႏုိင္ငံတကာလို ပုဂၢလိကပညာေရးေက်ာင္းေတြ ျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႔လိုေနေသးတယ္’’ဟု ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္(အၿငိမ္းစား)တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အဓိကအစိတ္အပုိင္းအေနျဖင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းႏွင့္ သင္ၾကားနည္းစနစ္တြင္ ကိုယ္ပုိုင္ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းျဖည့္ဆည္းႏိုင္မႈရိွေသာ္လည္း သင္ၾကားနည္းစနစ္တြင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားရိွေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါပုဂိၢဳလ္ကသံုးသပ္သည္။

အစိုးရ၏ ပညာေရးစနစ္အေပၚ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား စိတ္ေက်နပ္မႈေလ်ာ့က်ေနခ်ိန္တြင္ ကုိယ္ပုိုင္ေက်ာင္းမ်ား အားသာမႈရရိွေနၿပီး ယင္းအခြင့္အလမ္းကုိ အမိအရဆုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးစနစ္ကုိ ဖန္တီးႏုိင္မည္လား ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

7Day News Journal