စစ္မွန္ေသာလယ္သမား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/05/2014 01:48:00 PM


       လယ္သမားဆုိတာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ စပါးက်ီပါပဲ။ အဆင္းရဲပင္ပန္းခံၿပီး တတုိင္းျပည္လုံး စားသုံးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လယ္သမားေတြ က ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးေပးၾကတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ လယ္သမားဟာ တိုင္းျပည္သူျပည္သားေတြရဲ႕ ေက်းဇူး ရွင္ေတြေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ လယ္သမားေတြကုိ တန္ဖုိးထားသင့္ပါတယ္။ အာဏာသုံးၿပီး လယ္သမားေတြရဲ႕ ဘ၀ကုိ မဖ်က္ဆီး သင့္ပါဘူး။
       ဒီေနရာမွာ တင္ျပခ်င္တာက ဘုရားရွင္ရဲ႕ လယ္သမားဥပမာႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး ပုဂၢလစၨ်ာသယအားေလွ်ာ္စြာ လယ္သမား မ်ားႏွင့္နီးစပ္တဲ့တရားေလးကုိ ဗဟုသုတအျဖစ္ မွ်ေ၀ခ်င္တာပါ။
       တစ္ေန႔မွာ  ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ ကသိဘာဒြါဇအိမ္ေရွ႕မွ ဆြမ္းခံရပ္ေတာ္မူပါတယ္။ ထုိအခါ ကသိဘာရဒြါဇက ဘုရားရွင္ကုိ ေျပာတယ္။
       “ဒီမွာ ရဟန္း၊ ငါဟာ ထြန္းယက္စုိက္ပ်ိဳးၿပီး စားရတယ္။ သင္လည္း စားခ်င္ရင္ ထြန္ယက္စုိက္ပ်ိဳးေလာ့။”
       “ပုဏၰား၊ ငါလည္း ထြန္ယက္စုိက္ပ်ိဳးၿပီးမွ စားပါတယ္။”
       “ရဟန္း၊ ထြန္ယက္စုိက္ပ်ိဳးတယ္သာေျပာတယ္။ ထမ္းပုိး၊ ထြန္သြား၊ ထြန္တုံးႏွင့္ ႏြားတုိ႔လည္း မျမင္ပါလား။”
       “ပုဏၰား၊ ငါရဲ႕သဒၶါတရားဟာ မ်ိဳးေစ့မည္တယ္။ ဣေျႏၵကုိ ေစာင့္ထိန္းျခင္းဟာ မုိးရြားျခင္းမည္တယ္။ ငါရဲ႕ပညာဟာ ထမ္းပုိးႏွင့္ထြန္တုံးမည္တယ္။ မေကာင္းမႈမွ ရွက္ေၾကာက္မူဟာ ထြန္သြားမည္တယ္။ ငါရဲ႕ စိတ္ဟာ ၾကိဳးလြန္းမည္ တယ္။ ေအာက္ေမ့မူသတိဟာ ထြန္သြားထြန္တံမည္တယ္။ သင္ဟာ လယ္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္သလုိ ငါဟာလည္း ကုိယ့္ကုိယ္ ကုိ ေစာင့္ေရွာက္တယ္။ ႏႈတ္ကုိေစာင့္ေရွာက္တယ္။ အာဟာရ၌ အသက္ေမြးမႈစင္ၾကယ္ေစရန္ ေစာင့္ေရွာက္တယ္။ ၀မ္း၌ အတုိင္းအရွည္ကုိ သိတယ္။ မွန္ေသာစကားျဖင့္ (ခ်ိဳ႕ယြင္းေသာစကားတည္းဟူေသာ) ေပါင္းျမတ္ကုိ ပယ္ႏုတ္ၿပီးၿပီ။ နိဗၺာန္၌ ေမြ႕ေလွ်ာ္မူတည္းဟူေသာ ငါ၏ အရဟတၱဖုိလ္ဟာ ျပဳလုပ္ဖြယ္အားလုံးတုိ႔မွ လြတ္ေျမာက္ေတာ့ပါေတာ့တယ္။
ငါရဲ႕ ၀ီရိယဟာ ၀န္ကုိေဆာင္တဲ့ ႏြားမည္တယ္။ နိဗၺာန္ေရာက္တဲ့အခါ မစုိးရိမ္ရဘူး။ ေယာဂေလးပါးကုန္ရာ နိဗၺာန္ကုိ ေရွး ရႈတည္လွ်က္ မဆုတ္မနစ္သြားတယ္။
       ပုဏၰား၊ ထုိသုိ႔ေသာအျခင္းအရာအားျဖင့္ ငါဟာ ထြန္ယက္စုိက္ပ်ိဳးတယ္။ ထုိထြန္ယက္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းဟာ နိဗၺာန္ဆုိတဲ့ အသီးအႏွံရွိတယ္။ ထုိကဲ့သုိ႔ လယ္ထြန္ၿပီးေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲအားလုံးမွ လြတ္ေျမာက္ေတာ္မူတယ္။”
       တရားဥပမာေလးဟာ အရမ္းကုိ ေကာင္းပါတယ္။ ဘုရားရွင္ဟာ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ စရုိက္အားေလွ်ာ္စြာပဲ သူနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္မယ့္တရားကုိ နားလည္ႏုိင္မယ့္ဥပမာျဖင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူတာပါ။ မိမိတုိ႔လည္း စစ္မွန္တဲ့လယ္သမားျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ အထက္ပါအတုိင္း ဘုရားေဟာတဲ့ ကိရိယာအစုံေတြ လုိအပ္တာေပါ့။ နိဗၺာန္ဆုိတဲ့အသီးအပြင့္ရဖုိ႔အတြက္ သဒၶါမ်ိဳးေစ့စေသာ လိုအပ္တဲ့ အဂၤါေတြ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ဆည္းပူးဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒါမွသာလွ်င္ ေလာကီလယ္သမားအဆင့္မွ ေလာကုတၱရာလယ္သမားအဆင့္သုိ႔ တက္လွမ္းႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

      အားလုံး အေကာင္းဆုံးလယ္သမားမ်ားျဖစ္ႏုိင္ၾကၿပီး ဆင္းရဲအားလုံးမွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ၾကပါေစ။

ေရႊစမ္းေျမ အရွင္က၀ိဓဇသာရ