အစိုးရ ေပးထားသည့္ ကတိ ၈၀၀ ခန္႔မွ ၃၀ ေက်ာ္သာ ၿပီးစီး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/05/2014 07:31:00 PM


5-3-2014

ျမန္မာ့ပါလီမန္သက္တမ္း သံုးႏွစ္အတြင္း က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ား၏ လႊတ္ ေတာ္အတြင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားရသည့္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အစိုးရဘက္မွ ကတိက၀တ္ျဖစ္ ေသာလုပ္ငန္း ၄၄၀၊ ကိုယ္စားလွယ္သို႔ တိုက္႐ိုက္အေၾကာင္းျပန္သည့္ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္းမ်ားအတြက္ ကတိေပါင္း ၈၈၄၊ စုစုေပါင္း ၁၃၂၄ တို႔ရွိၿပီး မၿပီးျပတ္ေသးေသာ ေဆာင္ရြက္ဆဲလုပ္ငန္း ၇၇၈ ခု ရွိသည့္ အနက္ လုပ္ငန္း ၃၂ ခုတို႔ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစိုးရအာမခံ ခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ အစိုးရ ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီသည္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ ပထမပံုမွန္အစည္းအေ၀းမွ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေ၀းအတြင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားက ကတိက၀တ္ျဖစ္ၿပီးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ၿပီးစီးေၾကာင္း ျပန္ၾကားထားသည့္ လုပ္ငန္း ၃၂ မ်ဳိး တို႔ကို အဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕ခြဲ၍စစ္ေဆးခဲ့ရာ လုပ္ငန္းအားလံုးနီးပါး ၿပီးစီးေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္ဟု ယေန႔ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္အစည္းအေ၀း ၂၀ ရက္ေျမာက္ေန႔ အစည္းအေ၀းသို႔ တင္သြင္းေသာ အဆိုပါ ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည္။

၎အစီရင္ခံစာအရ ကတိက၀တ္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေသာ လုပ္ငန္း ၃၂ ခုတို႔ကို ေကာ္မတီက အ ဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕ခြဲၿပီး ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးရိွ လုပ္ငန္းကိုးခုႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒ သႀကီးရိွ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုတို႔အတြက္ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းျမင့္ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕(၁)က လည္းေကာင္း၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ္ လုပ္ငန္းေလးခုႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုတို႔အား ေကာ္ မတီအဖြဲ႕၀င္ ဦးသန္းႏြယ္ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕(၂)ကလည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၌ လုပ္ငန္း သံုးခုႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုတို႔အား ေကာ္မတီ၀င္ဦးေအာင္စိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕(၃)က လည္းေကာင္း၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ လုပ္ငန္းေလးခု၊ မြန္ျပည္နယ္ရွိ လုပ္ငန္းတစ္ခု၊ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ လုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးမွ လုပ္ငန္းေလးခုတို႔ကို ေကာ္မတီ၀င္ဦး၀င္းသန္း ဦးေဆာင္ သည့္ အဖြဲ႕(၄)တို႔ကလည္းေကာင္း သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔စစ္ေဆးမႈမ်ားအေပၚ ေကာ္မတီ၏ ေတြ႕ရွိသံုးသပ္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ အစိုးရ၏ကတိက၀တ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈအေနအထားကို ေဒသခံျပည္သူတို႔ ေက်နပ္ၾကေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ေက်း လက္ေန ျပည္သူအခ်ဳိ႕သည္ က်န္းမာေရးအသိ၊ ပညာေရးအသိ၊ ဥပေဒဆိုင္ရာအသိတို႔ အားနည္းေနၿပီး မိမိတစ္ဦးတည္း၏ လိုလားခ်က္၊ ဆႏၵမ်ားကို ေရွ႕တန္းတင္ အေလးထား ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕၀န္ထမ္းတို႔၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ အထင္လြဲမွားမႈမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ စီမံကိန္းမ်ားကို သတ္မွတ္အခ်ိန္အတြင္း အရည္အေသြးျပည့္မီၿပီး ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စိစစ္ သည့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ဥပေဒႏွင့္အညီ အျပန္အလွန္ ထိန္းညိႇေဆာင္ရြက္ေနမႈအေပၚ သိျမင္ၾကဖို႔လိုေနေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာေစရန္ သတင္းမီဒီယာတို႔ကလည္း ျပည္သူပညာေပး လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အေလးထား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ပါ၀င္သည္။

အဆိုပါေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ကတိက၀တ္လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးနီးပါးၿပီးစီးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္ ဟူ၍ ေဖာ္ျပပါရွိျခင္းကို ေကာ္မတီဥကၠ႒ဦး၀င္းစိန္အား မဇၩိမက ေမးျမန္းခဲ့ရာ ၎က “ကတိက၀တ္လုပ္ ငန္းအားလံုးကို ေျပာတာမဟုတ္ဘူး၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဘက္က ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္လာ တဲ့ ခုနက အဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕က သြားၿပီး စစ္ေဆးခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္း ၃၂ ခုကိုပဲေျပာတာပါ၊ မၿပီးေသးတဲ့ ကတိက ၀တ္လုပ္ငန္းေတြ အမ်ားႀကီး က်န္ေနေသးတာကလည္း လုပ္ရမယ့္အခ်ိန္ကို မေရာက္ေသးလို႔ပါ”ဟု ေျဖ ၾကားခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္သို႔ ကတိေပးခဲ့သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕ကေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏွစ္လတ္ႏွစ္ရွည္ စီမံ ကိန္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ထဲတြင္လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ကို ၂၀၁၅-၁၆ ႏွင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တို႔ေရာက္မွလည္းေကာင္း အသီးသီး ေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒က ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Mizzima - News in Burmese