ျမန္မာ့ရိုးရာမဟာသႀကၤန္သီခ်င္းသံခ်ပ္စာသာမ်ား ႀကိဳတင္ တင္ျပရန္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/05/2014 01:02:00 PM


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၁၃၇၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္တြင္ သႀကၤန္သီခ်င္း စပ္ဆိုျခင္း၊ သံခ်ပ္ထိုးျခင္း၏ စာသားမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ မဟာသႀကၤန္သီခ်င္းသံခ်ပ္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီသို႔ ၂၀-၃-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား တင္ျပရန္ႏွင့္ ေကာ္မတီ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ သီခ်င္းစပ္ဆို ျခင္း၊ သံခ်ပ္ထိုးျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

မဟာသႀကၤန္သီခ်င္းသံခ်ပ္စိစစ္ေရးဆပ္ေကာ္မတီ
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕
MOI Webportal Myanmar