အသက္ကယ္ေပးမယ့္ Lifesaver iPhone Case

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/05/2014 07:31:00 PM


Lifesaver iPhone Case က ဖုန္းကိုင္ေဆာင္သူ အႏၱရာယ္ ရွိတဲ့ အေျခအေနမွာ တည္ေနရာ နဲ႔ တကြ ရဲဌာန ကို အေၾကာင္းၾကားေပးႏုိင္ပါတယ္။ Case ရဲ႕ ေဘးဘက္မွာ Slider Button တစ္ခုရွိပါတယ္။ အဲဒီခလုတ္ ကို အသံုးျပဳၿပီး ရဲဌာန ကို အေၾကာင္းၾကားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခလုတ္ ကို ဖြင့္လိုက္တာနဲ႔ 911 ကို အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တည္ေနရာ နဲ႔ ဖုန္းကိုင္ေဆာင္သူ ရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ေပးပို႔ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ Microphone နဲ႔ ကင္မရာ ကလည္း အျဖစ္အပ်က္ကို မွတ္တမ္းတင္ၿပီး ရဲဌာန ကို ေပးပို႔မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရဲဌာန ကို အကူအညီ ေတာင္းၿပီးရင္ LED Light က အခ်က္ျပေပးႏုိင္ပါတယ္။ App က ေနာက္ကြယ္မွာ အလုပ္လုပ္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တိုက္ခိုက္သူ က ရဲဌာန ကို အေၾကာင္းၾကားတာ ကို မသိပါဘူး။

Lifesaver iPhone Case ကို ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ဖို႔ Indiegogo ၀က္ဆိုက္မွာ ရန္ပံုေငြေကာက္ခံလွ်က္ရွိပါတယ္။ ရန္ပံုေငြ ထည့္သြင္းထားသူမ်ား က Case ကို ေဒၚလာ (၅၉) နဲ႔ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားသူမ်ား ကိုေတာ့ ေဒၚလာ (၉၉) နဲ႔ ေရာင္းခ်မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Lifesaver Case ကို iPhone 4 နဲ႔ ေနာက္ပိုင္းထုတ္တဲ့ iPhone မ်ားမွာအသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ မွာ စတင္ေရာင္းခ်ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တီထြင္သူ John Powell က သူ႔ရဲ႕ သမီး ေက်ာင္းသြားတဲ့လမ္းမွာ လူတစ္ေယာက္ က လွည့္ဖ်ား ေခၚေဆာင္ဖို႔ ႀကိဳးစားမႈ ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္မွာ Lifesaver Case ကို တီထြင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အက်ိဳးအျမတ္ မယူတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္တဲ့ The National Coalition Against Domestic Violence, Veterans For Missing And Exploited Children, and The National Network to End Domestic Violence တို႔က Lifesaver Case ကို အားေပးပံ့ပိုး ေနၾကပါတယ္။