ကၽြဲ၊ ႏြား ရွားပါးမႈဒဏ္အားကာကြယ္ရန္ အမဲသတ္ခြင့္လိုင္စင္အား ဇီဝိတဒါန ကၽြဲ၊ ႏြားအသက္ကယ္ကုသိုလ္ေတာ္မဖြဲ႕မွ ေလလံယူသြားမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/05/2014 07:55:00 PM


ေရၾကည္၊ မတ္လ ၅။

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ ကုန္းျပင္တုိက္နယ္တြင္ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ား အသက္ခံရျခင္းႏွင့္ ကၽြဲ၊ ႏြား မ်ားရွားပါးမႈဒဏ္အား ကာကြယ္ရန္အတြက္ ကၽြဲ၊ ႏြား သတ္ခြင့္လုိင္စင္အား ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ ကုန္းျပင္တုိက္နယ္လုံးဆုိင္ရာ ဇီဝိတ ဒါန ကၽြဲ ႏြား အသက္ကယ္ကုသုိလ္ေတာ္အဖြဲ႔မွ  ေလလံယူသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း မတ္လ ၅ ရက္ေန႔က သိရသည္။

ကုန္းျပင္တုိက္နယ္တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔မွ စတင္ကာ သားသတ္လုိင္စင္မ်ားအား ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း သားသတ္သည့္ေနရာ အတည္တက်မရွိဘဲ သားသတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ကန္႔သတ္ထက္ ေက်ာ္လြန္လုပ္ကုိင္ ေနျခင္းေၾကာင့္ ကၽြဲႏြားမ်ား ေမြးမႈႏႈန္းႏွင့္ေသဆုံးမႈႏႈန္းသည္ မမွ်တဘဲ ကၽြဲႏြားေစ်းမ်ားအဆမတန္ ျမင့္တက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ဝယ္ယူရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ ကုန္းျပင္တုိက္နယ္လုံးဆုိင္ရာ ဇီဝိတ ဒါန ကၽြဲ ႏြား အသက္ကယ္ကုသုိလ္ေတာ္အဖြဲ႔မွ  ဥကၠ႒ ဦးခင္စုိးကေျပာသည္။

“အမဲလုိင္စင္ကုိ ေလလံနဲ႔ဆြဲဖုိ႔အတြက္ ဧရာဝတီ တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အထိ စာတင္ထားတယ္ လုိင္စင္ရဖုိ႔အတြက္ ရန္ပုံေငြမတည္ၿပီး ကၽြဲႏြားေသဆုံးမႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္သြားမယ္”ဟု ဦးခင္စုိးက ဆုိသည္။

အမဲသတ္ခြင့္ လုိင္စင္ေၾကးမွာ ကာလ တန္ေၾကးအရ က်ပ္ သိန္း ၁၅၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ယင္းလုိင္စင္ အား အသင္းသား တစ္ဦးျခင္းစီ၏ တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္ရာက်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံကာ ကၽြဲႏြားမ်ား၏ ေသဆုံးမႈအား ေလ်ာ့သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း ေရၾကည္ၿမိဳ႔နယ္ ကုန္းျပင္တုိက္နယ္လုံးဆုိင္ရာ ဇီဝိတ ဒါန ကၽြဲ ႏြား အသက္ကယ္ကုသုိလ္ေတာ္ အဖြဲ႔မွ  သိရသည္။

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ  ကၽြဲႏြားသတ္ခြင့္မွာ သုံးရက္လွ်င္ တစ္ေကာက္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ကၽြဲ ႏြား သက္တန္း ၁၆ ႏွစ္ေက်ာ္မွသာ သတ္ျဖတ္ခြင့္ရွိသည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း ယင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၆ ေအာက္ႏြားမ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ျခင္းသည္ တစ္စ တစ္စ ျဖင့္ ပုိမ်ားလာေၾကာင္း  ကုန္ျပင္တုိက္နယ္လုံးဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦဝင္းေအာင္က ေျပာသည္။

“ဒီမွာက ႏြားေတြကုိ အရမ္းသတ္ၾကတာ ေနရာကုိအတည္တက်မရွိဘူး ဟုိနားမွာလည္းသတ္တာပဲ ဒီနားမွာ လည္းသတ္တာပဲ တကယ္လုိ႔သားသတ္ခြင့္ လုိင္စင္သာ ရရွိခဲ့မယ္ဆုိရင္ ဒီရန္ေတြကေနကင္းေဝးႏုိင္ၿပီ” ဟု ဦးဝင္းေအာင္က ဆုိသည္။

ကုန္းျပင္တုိက္နယ္လုံးဆုိင္ရာ ဇီဝိတ ဒါန ကၽြဲ ႏြား အသက္ကယ္ကုသုိလ္ေတာ္အဖြဲ႔ သည္ ကုန္းျပင္၊ လက္ပံ့ပင္၊ ပန္းပုကြင္း၊ ကကၠဴႀကီး ၊ ကကၠဴေလး၊ ေဂြးေတာက္၊ ဖန္ခါး၊ ကြင္းေခ်ာင္း၊ ေညာင္ပင္သာ အစရွိသည့္ရႊာမ်ားမွ ထူေထာင္ထားသည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း သိရသည္။

ႏွင္းႏြယ္
The Myanma Age