ေရနစ္သူကို ၀ါးထိုးေနေသာ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ စည္ပင္ျမိဳ.နယ္ဦးစီ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/05/2014 10:47:00 AM


စစ္ကိုင္းတိုင္ဟုမၼလင္းျမီဳ.
နယ္ နန္.ေတာ ေက်းရြာ သည္ ၁၇-၂-၂၀၁၃ ရက္ေန.တြင္ ေပါ့စမီး
ေၾကာင့္ ေက်းရြာကိုယ္ထူကိုယ္ထေစ်း ႏွင့္ အိမ္ေခ်ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ဆံုးရွံဳးပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္
ဒီလိုဆံုးရွံဳးမွဳ အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ အကူ အညီမေပး သည္. အၿပင္ ေစ်းေဆာက္လုပ္ရာ
မွာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေစ်း ေဆာက္ရန္အတြက္ ဆိုင္ခန္း တစ္ခန္း လ်င္ သိန္း ၂၀ ႏူန္း ေကာက္ခံ
ေစခဲ့ပါတယ္
ေစ်း ေဆာက္ တဲ့ေကာ္မတီေတြကိုလဲ အာဏာ ရွင္စနစ္ဆန္ဆန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေစ်းကို ယခင္ ေစ်း ဆိုင္ခန္းေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိရာ မွ ေစ်း အခန္းေပါင္း တစ္ရာ ေက်ာ္ တိုးခ်ဲ့.ေဆာက္လုပ္ၿပီး
ေက်းရြာသူ ၊ ေက်းရြာသား ၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဳး ၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလက္မခံဘဲ
အား ဆိုင္ခန္းမ်ားကိုေနရာခ်ထားေပးရန္စီစဥ္လ်က္ရွိပါတယ္

၂-၂-၂၀၁၄ ရက္ေန. ညေန ၅ နာရီမွ ၇-၃၀ အထိ ေက်းရြာ ေစ်းဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀ကို လာေရာက္ၿပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို.ကေတာ့ စည္းပင္သာယာၿဖစ္တဲ့အတြက္ေစ်းေနရာကို ကၽြန္ေတာ္တို.ခ်ေပးတာယူပါ မေက်နပ္လ်င္ မေက်နပ္သူဆိုင္မယူပါနဲ.လို အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ေၿပာခဲ့ပါတယ္
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳးမွ ကၽြန္ေတာ္တို. ရြာဟာ ေက်းရြာ အဆင္သာရွိေသာ္လည္ စည္းပင္သာယာမွ ႏွစ္စဥ္ အခြန္ေတြေကာက္ေနပါတယ္ ကၽြန္ေတာ္တို.ရြာအတြက္ စည္ပင္သာယာ မွ ေဖာက္လုပ္ေပးေသာလုပ္မရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ ယခုကဲ့သိုျပဳလုပ္ခ်င္ဟာ
လည္ ေရနစ္ ေနေသာ သူကို၀ါးထိုးရာက်သည္ ဟု ေၿပာေသာ္လည္ စည္းပင္သာယာ ဦးစီမွဴး
မွ ေငြေက်း အတြက္ မီးေလာင္မွဴးေၾကာင့္ စိတ္ဆင္ရဲ.ေသာ ၿပည္သူမ်ားကို အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ ေၿပာၾကားခဲ့ပါတယ္

စည္းပင္ဦးစီမွဴနာမည္မွာ ဦးထြန္းထြန္းလတ္ျဖစ္ၿပီး ဓါတ္ပံုကိုလဲပူတြဲ ေပးပို.လိုက္ပါတယ္
ေက်းရြာမွ ေက်းရြာသူ မ်ားႏွင့္ ယခင္ ေစ်း ေဟာင္းမွ ေစ်းသူေစ်းသူားမ်ားဟာ

အဆင့္ဆင္ကို တင္ၿပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး မရရွိပါက  ဆႏၵၿပ ေတာင္းဆိုသြားမည္ဟုစီစဥိလ်က္ရွိပါတယ္

ေက်းရြာ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ား ကိုယ္စား
ေဒၚ ခင္ဆန္းၾကည္ ၊ ေဒၚနန္းၾကည္ေအာင္ ၊ ေဒၚေအးေအးလတ္

Myanmar CNN မွ တင္ဆက္သည္။