ေက်ာက္ျဖဴ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဒုတိယ အဆင့္ တင္ဒါေပး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/04/2014 11:02:00 PM


ေက်ာက္ျဖဴ ေရႊ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္း၌ ပါဝင္ေသာ မလကြ်န္းရြာရွိ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ သန္႔စင္ စက္႐ုံ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ (ဓာတ္ပံု – ကုိစိုး / ဧရာ၀တီ)

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး အတြက္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ အႀကံေပး ကုမၸဏီကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂ သန္းခြဲျဖင့္ ငွားရမ္း လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံ ခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို အဆင့္ ၄ ဆင့္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိရာ ယခု တင္ဒါ ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ ဒုတိယ အဆင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တင္ဒါ တင္သြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည့္ အႀကံေပး ကုမၸဏီ အုပ္စု ၁၇ ခု အနက္ စကၤာပူႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ CPG (Creative Professional Groups) အႀကံေပး ကုမၸဏီ အုပ္စုအား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ KPMG ကို အရံ ကုမၸဏီ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံ ခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ပါရွိသည္။

တင္ဒါ တင္သြင္းရန္ စိတ္၀င္စားသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီ အုပ္စု ၃၁ ခု ရွိၿပီး ကုမၸဏီ အုပ္စု ၁၇ ခုက တင္ဒါ တင္သြင္းေၾကာင္း မတ္လ ၃ ရက္က ျမန္မာ့မီးရထား ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ သတင္းထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္ျဖဴ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီး ဌာန ဒု ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္သိန္း က “ဒီအႀကံေပး အဖြဲ႔က Developer (ရင္းႏွီး တည္ေဆာက္သူမ်ား) ေရြးၿပီးတဲ့ အဆင့္အထိပဲ အက်ံဳးဝင္မယ္။ စီမံကိန္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ အဖြဲ႔ ထပ္ေခၚရမယ္”ဟု ေျပာသည္။

ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ CPG ကုမၸဏီကို စကၤာပူ အစိုးရ၏ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းဌာနက ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး အိမ္ရာ ကုမၸဏီ ျဖစ္ သည့္ DTZ ၊ ေရေၾကာင္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္း ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ျဖစ္သည့္ Global Maritime and Post Services၊ စာရင္းကိုင္ ကုမၸဏီ EY (Ernst&Young) ႏွင့္ စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲေရး ကုမၸဏီ PM Link တို႔ စုေပါင္းထားသည့္ ကုမၸဏီ အုပ္စုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တင္ဒါ ရရွိသြားေသာ ကုမၸဏီအုပ္စုက လုပ္သားအင္အားဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘ၀ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ အကဲျဖတ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ဒု ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ စီးပြားေရးဇုန္ အတြင္း လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား အိတ္ဖြင့္ တင္ဒါ ေခၚယူေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ အႀကံ ေပး ဝန္ေဆာင္မႈ ျပဳႏုိင္ရန္ ယခုကဲ့သို႔ တင္ဒါေပး ငွားရမ္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္း အတြက္ လုပ္သား အင္အား ၂၅၀,၀၀၀ ခန္႔ လိုအပ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ သဘာ၀အတိုင္း ရွိေနသည့္ ဒီေရ ေရာက္ သစ္ေတာမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ ရွိေနေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

CPG ကုမၸဏီ အုပ္စုက အေျခခံ အေဆာက္အအံု ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရး၊ ေရ ရရွိေရး၊ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္ သြယ္ေရးႏွင့္ ဟိုတယ္မ်ား အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အဆင္ေျပေရး ကိစၥမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီး ဌာနမ်ား၊ ျပည္နယ္ အစိုးရ ႏွင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ အတူ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒု ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာသည္။

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ႏွင့္ ၄ မိုင္ အကြာရွိ စစ္ေတာ ေက်းရြာ အနီးရွိ ဧက ၁ ေထာင္ ေက်ာ္တြင္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မည့္ အဆိုပါစီမံကိန္း အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီး လံုေလာက္စြာ ေပးႏုိင္ရန္ ၅၀ မဂၢါဝပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ စက္႐ံုကို လည္းေကာင္း၊ ေဒသထြက္ သဘာဝဓာတ္ ေငြ႔ ၅၀ မဂၢါဝပ္ ရရွိရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိသြားေသာ ကုမၸဏီက မိမိဆႏၵ မပါဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မွတ္တမ္း ျပဳစုေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး စီမံကိန္း အတြက္ ျပည္သူမ်ားကို ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာ ခ်ထားရာတြင္ ကမာၻ႔ဘဏ္က ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အတိုင္း ေဆာင္ ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္ဟု ဒု၀န္ႀကီး ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းေနရာသည္ လူေနထိုင္မႈ နည္းပါးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး Kalvin Chia Partnership Law Firm မွ ေရွ႕ေန ဦးသန္းေမာင္ က “လူအမ်ားစုက တျခားေနရာကို ေျပာင္းေရႊ႕ဖို႔ မလိုအပ္ပါဘူး၊ တၿပိဳင္တည္းလိုပဲ ေဒသခံ အသိုင္းအ၀ိုင္းလည္း ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္လာမွာပါ၊ က်ေနာ္တို႔ စီမံကိန္းမွာ သူတို႔ အလုပ္လုပ္လို႔ ရပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းတည္ရွိၿပီး ေဒသအတြင္း ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိသည့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားအား ထိခုိက္မႈ မရွိေစရန္ အာမခံႏုိင္ေၾကာင္း ဒု၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ သိန္းက ေျပာသည္။

“စီမံကိန္း လုပ္မယ့္ ေနရာဟာ ကြ်န္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ တည္ၿငိမ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းလို႔ ရႏုိင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္၊ ရခိုင္ တိုင္းရင္း သားေတြ အေပၚ က်ေနာ္ ယံုၾကည္တယ္၊ ေနာက္ထပ္ ပဋိပကၡ လံုးဝ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး၊ လံုးဝ အာမခံရဲပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာ သည္။

အဆိုပါ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲသို႔ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႔ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီး၊ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရး ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရခိုင္ ေဒသခံမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကသည္။

ဧရာ၀တီ