ဓာတ္ဆီ ကားႏွင့္ ဒီဇယ္ကား ဆုိတာ...

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/23/2014 04:08:00 PM23.4.2014

ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ အားလံုးက အေမ တစ္ဦးထဲက ေမြးလာတဲ့ ကေလး ႏွစ္ေယာက္ လိုပါပဲ။ ေရနံစိမ္းကို ၾကိဳခ်က္ျပီး ရတာခ်ည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သုိေပမယ့္ ဓာတ္ဆီက ပိုျပီး ၾကိဳခ်က္ရပါတယ္။ ဆုိလိုရင္းက ဓာတ္ဆီက ပိုျပီး သန္႔ပါတယ္။ ဒါက အၾကမ္းဖ်င္း ေဆးဆုိျခင္းပါ။ သန္႔တဲ့ ဒီဇယ္ဆီ ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဓာတ္ဆီက ပိုျပီး မီးေလာင္ လြယ္ပါတယ္။ ဒီတိုင္း ထားရင္ကို အလိုလို မီးေတာက္တတ္လို႔ သေဘၤာေပၚ မွာေတာင္ မသံုးရဲပါဘူး။ ဒီဇယ္က်ေတာ့ သာမန္ အခန္း အပူခ်ိန္မွာ မီးထ မေလာင္တတ္တဲ့ အတြက္ သေဘၤာမွာလည္း အဆင္ေျပတဲ့ ဆီမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ သူ႔အားနည္းခ်က္ ဆာလဖာလို အညစ္အေၾကး မ်ားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ ေျပာရင္ သူတို႔ နွစ္ခု ျခားနားခ်က္က ေျပာလို႔ေတာင္ ကုန္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒီေတာ့ ဓာတ္ဆီကားကုိ ျပိဳင္ကားေတြမွာ ပိုသံုးပါတယ္။ ဒီဇယ္နဲ႔ ေမာင္းတဲ့ ျပိဳင္ကား ေတြလည္း ရိွေပမယ့္ ဓာတ္ဆီ အင္ဂ်င္သံုး ျပိဳင္ကားေလာက္ မစြမ္းႏိုင္ဘူးဆုိတာ လက္ေတြ႔ စမ္းသပ္ ထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ဓာတ္ဆီ အင္ဂ်င္သံုး ကားက ပိုအႏၱရာယ္ မ်ားပါတယ္။ ကား အက္ဆီးဒန္႔ ျဖစ္တာတို႔ ဆုိရင္ ဓာတ္ဆီကားက ပိုမီးေလာင္ လြယ္ပါတယ္။ ဒီဇယ္က မေလာင္ဘူးလို႔ေတာ့ မဆိုလိုပါ။ ဓာတ္ဆီက ပိုျပီးေတာ့ အလားအလာ မ်ားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇယ္ကားက ပ်က္ရင္ ျပင္ရ ခက္ခဲတတ္ပါတယ္။ ဓာတ္ဆီ အင္ဂ်င္က်ေတာ့ ပ်က္ခဲျပီး ျပင္ဖိ႔ုလည္း ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ေလာက္ မခက္ပါဘူး။

ဒီေတာ့ ျပိဳင္ကားစီးခ်င္တယ္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ခပ္ျမန္ျမန္ကားေတြပဲ ေမာင္းခ်င္တယ္၊ ပ်က္ရင္ ျပင္ဖို႔ သိပ္အခ်ိန္ မေပးႏိုင္သူမ်ား အတြက္ ဓာတ္ဆီ ကားကို ေရြးသင့္ပါတယ္။ သာမန္ အရွိန္ေလာက္ ေမာင္းေနရရင္ အဆင္ေျပပါျပီ။ ကား အက္ဆီးဒန္႔ ျဖစ္မွာလည္း ေၾကာက္တယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ အင္ဂ်င္ပ်က္ရင္ ဝပ္ေရွာ့ ေကာင္းေကာင္း အပ္ႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္ကားကို ေရြးသင့္ပါတယ္။

ဒီမွာ ခြ်င္းခ်က္ ရွိပါေသးတယ္။ CNG ဂက္စ္အိုး ေျပာင္းဖို႔ စိတ္ကူးရွိတယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ဓာတ္ဆီ တစ္မ်ိဳးတည္း ရွာဝယ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဓာတ္ဆီ အင္ဂ်င္ကိုပဲ CNG ဓာတ္ေငြ႔ ေလာင္စာ အင္ဂ်င္ေျပာင္းလို႔ ရလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကာပရိုက္တာ မပါတဲ့ ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္မွာ မရပါဘူး။

Ref : Colay Automobile
moez auto
Myanma Spectrum