ေလယာဥ္ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္း သံုးပံုႏွစ္ပံုၿပီးေျမာက္ ေပ်ာက္ဆံုးေလယာဥ္၏ မည္သည့ ္သဲလြန္စမွ် မေတြ႕ရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/23/2014 04:08:00 PMပါ့သ္၊ ဧၿပီ-၂၂

ဧၿပီ ၈ရက္က ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ မေလးရွားေလေၾကာင္း လိုင္းခရီးစဥ္ အမွတ္ အမ္အိတ္ခ်္ ၃၇၀ ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္အတြက္ ေရေအာက္ ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာ ရွာေဖြေရးဇုန္အက်ယ္အ၀န္း၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုအား ပိုက္စိပ္တိုက္ ရွာေဖြေထာက္လွမ္းျပီးသည့္တိုင္ ေပ်ာက္ဆံုး
ေနသည့္ေလယာဥ္၏ အရိပ္အေယာင္ကို မေတြ႕ရေသးေၾကာင္း
ၾသစေၾတးလ်အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဧၿပီ ၂၁ ရက္တြင္ေျပာ
ၾကားသည္။

ခရီးသည္ႏွင့္ ေလယာဥ္အမႈထမ္း စုစုေပါင္း ၂၃၉ ဦး တင္ေဆာင္၍
ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ ခရီးစဥ္အမွတ္ အမ္အိတ္ ခ်္ ၃၇၀ ဘုိရင္း ၇၇၇
ေလယာဥ္ကို ေ၀ဟင္၊ ေရျပင္ ရွာေဖြမႈမ်ား အျပင္းအထန္လုပ္ေဆာင္ေန
သည့္တိုင္ ရွာေဖြေရးဇုန္အတြင္း မည္သည့္အပ်က္အစီးမွ မေတြ႕ရျခင္း
ေၾကာင့္ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ အေမရိကန္ေရတပ္၏ ဘလူးဖင္း-၂၁ ေရေအာက္ရွာေဖြေရးယာဥ္အေပၚတြင္ မူတည္ေနၿပီျဖစ္
သည္။

သို႔ရာတြင္ ဘလူးဖင္း ေရေအာက္ဆင္းယာဥ္သည္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ သတ္မွတ္ရွာေဖြေရးဇုန္အက်ယ္အ၀န္း၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုကိုရွာေဖြၿပီး
သည့္တိုင္ ေပ်ာက္ဆံုးေလယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍မည္သည့္သဲလြန္စ
မွ်မရေသးေၾကာင္း ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ေရေအာက္ရွာေဖြဇုန္သည္ ေပ်ာက္ဆံုးေလယာဥ္ပ်ံသန္းမႈမွတ္တမ္းတင္
ကိရိယာ၏ဒုတိယေျမာက္အခ်က္ျပလႈိင္းထြက္ေပၚရာေနရာအား
ဗဟိုျပဳ၍ အခ်င္း၀က္ ၁၀ ကီလိုမီတာ အ၀န္းအ၀ိုင္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ဘလူးဖင္း ၂၁ ေရေအာက္ဆင္းယာဥ္၏ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္
ရွာေဖြေရးဇုန္အက်ယ္အ၀န္းမွာ ဧၿပီ ၂၁ ရက္တြင္ စတုရန္းကီလို
မီတာ ၄၉၄၉၁ အထိ ေရာက္ရိွေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်
တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

စံေတာ္ခ်ိန္ေန႔စဥ္သတင္းစာ