ကေမၻာဇဘဏ္က ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႀကိဳတင္ခြန္အျဖစ္ ယမန္ႏွစ္ စည္းၾကပ္ႏွစ္ထက္ က်ပ္ငါးဘီလ်ံပို၍ က်ပ္ ၂၂ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ အခြန္ေပးေဆာင္ထား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/23/2014 10:09:00 AM


ကေမၻာဇဘဏ္ခြဲတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္

ကေမၻာဇလုပ္ငန္းစုမ်ား လက္ေအာက္ရွိ ကေမၻာဇဘဏ္ လီမိတက္က ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႀကိဳတင္ခြန္အျဖစ္ ယမန္ႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ က်ပ္ငါးဘီလ်ံ ပိုမိုေပးေဆာင္ထားၿပီး စုစုေပါင္း က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၂ ဘီလ်ံအထိ ေပးေဆာင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၂-၂၀၁၃ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ၀င္ေငြခြန္အျမင့္ဆံုး ေပးေဆာင္ခဲ့သည့္ ကေမၻာဇဘဏ္အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ရရွိႏုိင္သည့္ ၀င္ေငြခြန္ ပမာဏအေပၚ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္၍ ႀကိဳတင္ခြန္အျဖစ္ ေပးေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကေမၻာဇဘဏ္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၀င္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္မႈမ်ားအျဖစ္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ က်ပ္ ၁၀ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ က်ပ္ ၁၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ႀကိဳတင္ခြန္အျဖစ္ က်ပ္ ၂၂ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ေပးေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၂-၂၀၁၃ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ အမ်ားဆံုး ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ခ်ီးျမႇင့္ပြဲတြင္ ကေမၻာဇ လုပ္ငန္းအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ကေမၻာဇဘဏ္ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးေအာင္ကို၀င္းက မီဒီယာသမားမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“၂၀၁၂-၂၀၁၃ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ က်ပ္ ၁၀ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ၀င္ေငြခြန္ က်ပ္ ၁၇ ဘီလ်ံေက်ာ္နဲ႔ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ႀကိဳတင္ခြန္အျဖစ္ က်ပ္ ၂၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေပးေဆာင္ထားပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္ကို၀င္းက ဆိုသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္မွစတင္၍ ႀကိဳတင္ခြန္အျဖစ္ ေကာက္ခံရာတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ခက္ခဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ခက္ခဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕မွာ လုပ္ငန္းလိပ္စာမ်ားအား လိပ္စာအစစ္အမွန္ မေပးျခင္း၊ အခြန္ေဆာင္မႈမရွိဘဲ ကုမၸဏီအား ဖ်က္သိမ္းသြားျခင္း စသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား အမ်ားအျပား ျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ခြန္အား ေကာက္ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထြဋ္က ဆုိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပုဂၢလိကပိုင္ဆုိင္သည့္ ဘဏ္ေပါင္း ၂၁ ဘဏ္ႏွင့္ အစိုးရပိုင္ဘဏ္ ေလးဘဏ္အထိ ရွိေနၿပီး ပုဂၢလိကဘဏ္ခြဲေပါင္း ၆၅၈ ဘဏ္ခန္႔အထိ ရွိေနကာ အဆိုပါ ဘဏ္မ်ားအနက္မွ ကေမၻာဇဘဏ္သည္ ဘဏ္ခြဲအမ်ားဆံုးႏွင့္ အႀကီးဆံုးဘဏ္ျဖစ္သည္။

ကေမၻာဇဘဏ္အတြက္ ၀င္ေငြခြန္ အမ်ားဆံုးေပးေဆာင္သည့္ ကေမၻာဇလုပ္ငန္း အုပ္စုသည္ Air Kanbawza၊ MAI၊ IKBZ စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားစြာကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ စိစစ္ၾကပ္မတ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းၿပီးေနာက္ အခြန္အမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းစုမ်ားထံမွ အခြန္ပိုမိုေပးေဆာင္ရန္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ အခြန္ေရွာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းအုပ္စု ၆၀ ေက်ာ္အား ေခၚယူေတြ႔ဆံု၍ သတိေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားၿပီး အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အခြန္ေငြမွ ဂ်ီဒီပီတြင္ ပါ၀င္မႈအခ်ဳိး အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အခြန္ေငြ ပိုမိုရရွိေရးအတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး သတိေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media