ေတာင္ကိုရီးယား အာဏာရွင္ေဟာင္း ခ်န္ဒူးဝမ္မိသားစု လာဘ္စားမႈဒဏ္ေၾကးေငြ ေႂကြးက်န္မ်ားေပးရန္ ကတိျပဳ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/12/2013 01:12:00 PM


ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံ၏ အာဏာရွင္ေဟာင္း ခ်န္ဒူးဝမ္၏ မိသားစုက က်န္ရွိေနေသာဒဏ္ ေၾကးေငြမ်ားကိုေပးရန္ ကတိျပဳ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းသည္ စစ္အာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္ ခ်န္ဒူးဝမ္လက္ ထက္က အမည္းစက္စြန္းထင္းခဲ့ ရေသာ တံစိုးလက္ေဆာင္ရယူမႈ မ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခဲ့သည့္ ဒဏ္ေၾကးေငြမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ခ်န္ဒူးဝမ္၏အႀကီးဆုံးသား ခၽြန္ေဂ်းကြတ္ခ္က မိသားစုပိုင္ တန္ဖိုးရွိပစၥည္းစာရင္းကို ထုတ္ ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး တန္ဖိုးရွိပစၥည္း တန္ဖိုးမွာ ခန႔္မွန္းေျခအားျဖင့္ ဝမ္၁၆ရဒသမ၂ဘီလီယံ ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ခၽြန္ေဂ်ကြတ္ခ္က ၎တို႔ပိုင္ပစၥည္း မ်ားကို ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။
ယခုအခါ အသက္၈၂ႏွစ္ ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ ခ်န္ဒူးဝမ္သည္ ၁၉၇၉ခုႏွစ္က ကာလရွည္ ၾကာ စစ္အစိုးရအႀကီးအကဲအျဖစ္ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ပတ္ခ်ဳံဟီး ကို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ၿပီးေနာက္ နိုင္ငံ၏အာဏာကို ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ သူျဖစ္သည္။ ခ်န္ဒူးဝမ္သည္ နိုင္ငံ ကို ရွစ္ႏွစ္ၾကာ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့စဥ္ ကာလအတြင္း သူ၏အစိုးရသည္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ ၾကသည္။ ၁၉၉ရခုႏွစ္တြင္ ဗဟို တရား႐ုံးခ်ဳပ္က ခ်န္ဒူးဝမ္သည္ ဆူပူအုံႂကြမႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စား မႈတို႔တြင္ အျပစ္ရွိေၾကာင္းစီရင္ ခ်က္ခ်ကာ ဝမ္သန္း ၂၂၀ ဒဏ္ေငြ ေဆာင္ရန္ အမိန႔္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
ခ်န္ဒူးဝမ္က ေပးေဆာင္ ရမည့္ ဒဏ္ေၾကးေငြမ်ားအနက္ အနည္းငယ္ကိုသာ ေပးေဆာင္ခဲ့ ၿပီး သူ႔တြင္ ထပ္မံေပးေဆာင္စရာ ေငြလည္းမရွိသကဲ့သို႔ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ပစၥည္းလည္းမရွိေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီလက မူ က်န္ရွိသည့္ဒဏ္ေငြကို ေပး ေဆာင္ရန္ တရားဥပေဒအရဖိ အားေပးလာသည့္အတြက္ ခ်န္ ဒူးဝမ္၏သား ခၽြန္ေဂ်းကြတ္ခ္က မိသားစုပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္း ခ်၍ ေပးေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။
Yangon Media Group