တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းသည္ အခြန္ရရွိဖို႔သာျဖစ္ ကုန္သည္မ်ားအား ဖိႏွိပ္ရန္မဟုတ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/12/2013 09:00:00 AM


တရား မဝင္ကုန္သြယ္မႈမ်ား တားဆီးထိန္း ခ်ဳပ္ျခင္းမွာ ဘ႑ာအခြန္ရရွိဖို႔ သာျဖစ္ၿပီး ကုန္သည္မ်ားအား ဖိႏွိပ္တားျမစ္ရန္မဟုတ္ေၾကာင္း ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စားသုံး သူေရးရာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။
''ေမွာင္ခိုပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္တာပဲ ဘယ္လိုလူမ်ိဳး၊ ဘယ္ လိုတင္သြင္းမႈမ်ိဳးကိုမဆို မမွန္ မကန္လုပ္ရင္ ဖမ္းဆီးဖို႔ လုပ္သြား မွာပါ''ဟု ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ႏွင့္ စားသုံးသူေရးရာ ကာကြယ္ ေပးေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရး မႉးဦးတင္ရဲဝင္းက ေျပာသည္။
ျပည္တြင္းရွိ အခြန္ႏႈန္းထား မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာ မ်ားမွ ရာခိုင္ႏႈန္း ၁၀ဝတြင္ ငါး ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေကာက္ခံထားၿပီး အေကာက္ခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ျမင့္ ေနေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားရွိပါက တရားဝင္ေျပာၾကားနိုင္ေၾကာင္း ယင္းက ေျပာသည္။
တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ ျပဳ လုပ္ခြင့္ရသည္မ်ားကို လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားအရ လုပ္ေဆာင္ သြားပါက ျပည္တြင္းရွိ တရားဝင္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုန္ သည္မ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ ေပးနိုင္ေၾကာင္း ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ ဦးထြန္းၿမိဳင္ က ေျပာသည္။
ယင္းက ''ကိုယ့္လုပ္ခြင့္ရ တဲ့ တစ္ပဲသားကိုပဲ ပိုင္ပိုင္နိုင္နိုင္ လုပ္မယ္ဆိုရင္ နိုင္ငံတကာနဲ႔ ကုန္ သြယ္မႈေတြျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ လဲ အက်ိဳးရွိနိုင္တယ္''ဟု ေျပာ သည္။
ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း တရား မဝင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား တား ဆီးထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေန ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း၌ ေမွာင္ခို ေဈးကြက္မွာ ေလ်ာ့က်သြားရန္အ တြက္ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ေလၽွာ့ခ်ေပးသင့္ေၾကာင္း သြင္း ကုန္ပို႔ကုန္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ ဦးမ်ိဳးလွိုင္ေဆြက ေျပာသည္။
ယင္းက ''ကုန္သည္ေတြက အခြန္မတတ္နိုင္လို႔ ေမွာင္ခိုသြင္း ၾကတာ၊ ကုန္သည္ေတြကိုဖမ္းဖို႔ ထက္ အခြန္ေလၽွာ့ေပးလိုက္ရင္ ေမွာင္ခိုမရွိနိုင္ေတာ့ဘူး''ဟု ေျပာ သည္။
တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ မ်ားကို စက္တင္ဘာ ၁၆ရက္တြင္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒ ၂၀၁၂ႏွင့္ တျခားတည္ဆဲဥပေဒမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ကန႔္သတ္တားျမစ္ထား သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သြင္းကုန္ပို႔ ကုန္ဥပေဒ ၂၀၁၂ျဖင့္ အေရးယူ ၍ က်န္သည့္ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ အလြဲ၊ အမွား၊ အပိုမ်ားကို ပင္ လယ္ေရေၾကာင္းအေကာက္ခြန္ ဥပေဒႏွင့္ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။
Yangon Media Group