ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြအလြဲသံုးသူမ်ား၏ႏိုင္ငံျခား ဘဏ္စာရင္းမ်ားေလာ၊ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံအထိရွိေသာ ျမန္မာအေကာင့္ငါးခုကို အစိုးရအေနျဖင့္ေဖာ္ထုတ္ရွင္းလင္းရန္ လိုလာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/12/2013 12:44:00 PM

#သတင္းေဆာင္းပါး

ျမန္မာႏိုင္ငံမွႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားတြင္ဘဏ္စာရင္း ငါးခုဖြင့္ကာ အပ္ႏွံထားသည့္ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံအထိရွိေနၿပီးအဆိုပါ ဘဏ္စာရင္းမ်ားေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံအား ကမၻာ့ဘဏ္ကအေၾကြးေလွ်ာ္ေပးမည့္အခြင့္အေရး လက္လႊတ္ခဲ့ရကာ နစ္နာရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနႏွင့္ဘဏ္စာရင္း ငါးခုအတြက္ေဖာ္ထုတ္ရွင္းလင္းရန္ လိုအပ္လာသည္ဟုစီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံအထိရွိေသာ ဘဏ္အေကာင့္ငါးခုကိုႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွအပ္ႏွံထားသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ကမၻာ့ဘဏ္က အေၾကြးေလွ်ာ္မေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကမၻာ့ဘဏ္ အာရွေဒသဆိုင္ရာ ဒါ႐ိုက္တာကစက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ကမၻာ့ဘဏ္တြင္ တင္ရွိေနသည့္အေၾကြးမွာ ေၾကြးၿမီစုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၈၉၀ ေက်ာ္ တင္ရွိေနေၾကာင္း၊တစ္ဘီလ်ံပင္မရွိသည့္ ယင္းပမာဏသည္နဂိုေခ်းထားသည့္ေငြေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ အေၾကြးေဟာင္းမွအတိုးမ်ား တက္လာျခင္းေၾကာင့္စုစုေပါင္း အေၾကြးမွာ တစ္ဘီလ်ံနီးပါးအထိရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ျမန္မာႏိုင္ငံမွျပည္ပတြင္ဘဏ္စာရင္း ငါးခုတည္းျဖင့္ အပ္ထားသည့္ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံအထိရွိေနခဲ့ေၾကာင္း ကိုကမၻာ့ဘဏ္မွအာရွေဒသဆိုင္ရာ ဒါ႐ိုက္တာ Mr.Jelson Garcia က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎ကဆက္လက္၍ ကမၻာ့ဘဏ္ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုခုမွကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ယခင္အစိုးရ လက္ထက္မ်ားက တင္ရွိသည့္အေၾကြးမ်ား ေလွ်ာ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုပါက ေလွ်ာ္ေပးေလ့ရွိ ေသာ္လည္းျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အျခားကမၻာ့ႏုိင္ ငံမ်ားကဲ့သို႔ အခြင့္အေရး မေပးရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ျပည္ပတြင္ဘဏ္စာရင္းငါးခုျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံအထိ အပ္ႏွံထားသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ကမၻာ့ဘဏ္ကိုအစိုးရသစ္ႏုိင္င ံအသစ္ ျဖစ္သြားလို႔အရင္အေၾကြးေဟာင္းကို ထားလိုက္ေတာ့လို႔လုပ္လို႔မရဘူး။ တျခားႏုိင္ငံေတြ ဆိုရင္ကမၻာ့ဘဏ္က ေလွ်ာ္ေပးတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုဘာလို႔ေလွ်ာ္မေပးလဲဆိုရင္ ကမၻာ့ဘဏ္စာရင္းဇယားေတြအရ ျမန္မာႏုိင္ငံက အျပင္မွာ ကိုင္ထားတဲ့ဘဏ္အေကာင့္ ငါးခုရွိတယ္။ ဘယ္သူအေကာင့္ေတြလဲဆိုတာ ကမၻာ့ဘဏ္က သိတယ္။ အဲဒီအေကာင့္ငါးခုမွာ ၁၁ ဘီလ်ံအထိ ရွိေနတယ္။ အေၾကြးအားလံုးေပါင္းမွ တစ္ဘီလ်ံေတာင္ မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ကမၻာ့ဘဏ္က ျမန္မာႏုိင္ငံကိုေမးခြန္းထုတ္တယ္။ အေၾကြးေတြလည္းေလွ်ာ္မေပးခဲ့ဘူး" ဟုလည္း ကမၻာ့ဘဏ္၊အာရွေဒသဆိုင္ရာ ဒါ႐ိုက္တာ Mr. Jelson Garcia က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအားေၾကြးၿမီႏွင့္ပတ္သက္၍ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းသံုးခုေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဆိုပါ ဘဏ္စာရင္းငါးခုကိုလံုး၀မထိသည့္ နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ျမန္မာျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္အဆိုပါဘဏ္စာရင္းငါးခုႏွင့္ပတ္သက္၍ မသိၾကေသးေၾကာင္း၎ကထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။

Mr.Jelson Garcia က "အဲဒီအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကိ Option သံုးခု ထုတ္တယ္။ ၁၁ ဘီလ်ံရွိတဲ့ ဘဏ္အေကာင့္ငါးခုထဲကထုတ္ၿပီးဒီအေၾကြးေတြ ျပန္ဆပ္မလား။ ဒါမွမဟုတ္ၾကားကေနၿပီး အေၾကြးေဟာင္းကိုဆပ္ၿပီးအေၾကြးသစ္ကို လုပ္ေပးတဲ့သူကိုရွာမလား။ ဒါမွမဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာက အလွဴရွင္ေတြေပါင္းၿပီးTrust Bank လိုမ်ဳိးကမၻာ့ဘဏ္ကိုရန္ပံုေငြလိုမ်ား လုပ္မလားဆိုၿပီးထုတ္တယ္။ အဲဒီမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဒုတိယအခ်က္ကိုေရြးလိုက္တယ္။ အေကာင့္ငါးခုကို သြားမထိဘူး။ အဲဒီအေကာင့္ငါးခုကို ခုထိျမန္မာျပည္သူေတြ မသိေသးဘူး" ဟု Mr.Jelson Garcia က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အေၾကြးေဟာင္းဆပ္ၿပီးအေၾကြးသစ္ လုပ္ေပးႏုိင္သူ ရွာခဲ့ရာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကမၻာ့ဘဏ္သို႔ျမန္မာႏုိင္ငံမွတင္ရွိေနသည့္ ေၾကြးၿမီမ်ားကို၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ကမၻာ့ဘဏ္သို႔ ေပးဆပ္ရမည့္အေၾကြးမ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ေျဖရွင္းေပးသည့္အတြက္ကမၻာ့ဘဏ္သို႔ ေပးဆပ္ရမည့္အေၾကြးေက်သြားၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါအေၾကြးအေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၈၉၀ ေက်ာ္အားဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံဆိုသည့္ပမာဏမွာ ျမန္မာ့သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ားျပည္ပသို႔ေလးႏွစ္နီးပါး ေရာင္းခ်မႈမွရရွိသည့္ေငြစုစုေပါင္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ပမာဏျဖစ္ရာ မ်ားျပားလြန္းေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္ (၁) ၀င္ေငြအေကာင္းဆံုးပို႔ကုန္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕အား၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ေလးႏွစ္တိတိ တင္ပို႔ရာတြင္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလ်ံေက်ာ္သာ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ႏိုင္ငံတကာမွ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေခ်းယူထားၿပီး၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ ျပည္ပသို႔ ျပန္ဆပ္ရန္က်န္သည့္ အေၾကြးစုစုေပါင္း ပမာဏသည္ပင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံေက်ာ္သာ ရွိသည္။

ႏိုင္ငံတြင္အေၾကြး၁၁ ဘီလ်ံရွိေနခ်ိန္ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ပင္အေၾကြးဆပ္ရန္မထိရဲခဲ့ေသာ ဘဏ္စာရင္းငါးခုထဲတြင္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံအထိ ရွိေနၿပီးအဆုိပါဘဏ္စာရင္း ငါးခုေၾကာင့္လည္းႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အေၾကြးေလွ်ာ္ခြင့္ရမည့့္ အခြင့္အေရးမွာ လက္လႊတ္ခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။

၎အျပင္ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားထံမွ ဥပမာ-တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွအတိုးႏႈန္း၄ ဒသမ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေပးရမည့္ေခ်းေငြမ်ားကိုမ ရယူသံုးစြဲေနရခ်ိန္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံမွေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံကိုအတိုးႏႈန္းႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ေအာက္သာ ျပန္ရမည့္ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားတြင္သြားေရာက္အပ္ႏွံ ထားသည့္ ႏိုင္ငံမွာ နစ္နာရျပန္သည္။

အတိုးမ်ားမ်ားျဖင့္ယူသံုးၿပီးအတိုးနည္းနည္းသာ ျပန္ရမည့္ဘဏ္မ်ားတြင္ယခုကဲ့သို႔ သြားေရာက္အပ္ႏွံထားျခင္းမွာ မည္သည့္ေငြမ်ားအား မည္သူက မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ အပ္ႏွံထားသည္ဆိုျခင္းကိုအစိုးရအေနျဖင့္ ရွင္းလင္းသင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ဘဏ္စာရင္းမ်ားမွာ အစိုးရ ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ဘဏ္စာရင္းသို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကပိုင္ဆိုင္သည့္ ဘဏ္စာရင္းဟုတ္မဟုတ္ရွင္းလင္းရန္ လိုအပ္လာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ သစ္၊ေက်ာက္မ်က္၊တြင္းထြက္၊ သတၲဳ၊သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံ့သယံဇာတမ်ားေရာင္းခ်ထားရာတြင္ ရသည့္ေငြမ်ား ပါမပါ၊ႏိုင္ငံျခားမွ ႏိုင္ငံအတြက္ ေခ်းယူထားေသာေငြမ်ားပါမပါ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမ်ားမွ ရသည့္ေငြမ်ားပါမပါ စိစစ္သင့္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္အသံုးခ်ရန္အတြက္ လာေရာက္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ဥပမာအားျဖင့္လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ယြမ္ေငြခုနစ္ဘီလ်ံအထိျမႇဳပ္ႏွံထားသည္ဆိုေသာ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအပါအ၀င္စီမံကိန္းေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ပတ္သက္ခဲ့သည့္ေငြမ်ားအဆိုပါ ဘဏ္စာရင္းမ်ားထဲ၌ပါေနျခင္းရွိမရွိမွာလည္း စိစစ္ရွင္းလင္းရမည့္အခ်က္မ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္သည္ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံနစ္နာသည့္အတြက္အဆိုပါ ဘဏ္စာရင္း ငါးခုအားႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရ အေနျဖင့္ မျဖစ္မေန ရွင္းလင္းရန္လိုအပ္လာေၾကာင္းႏွင့္အဖြဲ႕ဖြဲ႕စစ္ေဆး ရန္လိုအပ္လာေၾကာင္း၊အေရးယူသင့္လွ်င္ပင္ အေရးယူရမည္ျဖစ္သည္ဟု ဥပေဒႏွင့္စီးပြားေရး ပညာရွင္တစ္ဦးကေထာက္ျပခဲ့သည္။

ဥပေဒႏွင့္ စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးက "ဒါက အရင္အစိုးရ လက္ထက္ကတည္းကျဖစ္ခဲ့တာဆိုရင္ လည္းဥပေဒကိုခ်ဳိးေဖာက္ရင္ စစ္ေဆးအေရးယူခြင ရွိတယ္။ ဥပေဒနဲ႔အညီလုပ္ခဲ့သလား၊ မလုပ္ခဲ့ဘူးလားဆိုတာကို အစိုးရအေနနဲ႔ အဖြဲ႕ဖြဲ႕စစ္ၿပီးအမ်ားျပည္သူကိုခ်ျပသင့္ၿပီ။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဆိုရင္လည္း အရင္အစိုးရ လက္ထက္ကလုပ္ခဲ့ေပမယ့္ ဥပေဒနဲ႔ မညီဘူးဆိုရင္စစ္ေဆးအေရးယူခြင့္ရွိတယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံက ေငြအေျမာက္အျမားကို အတုိးႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္ပဲ ရမယ့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြမွာ အပ္ၿပီးကုိယ္ကအတုိးႏႈန္း၄ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေပးရမယ့္ေခ်းေငြကို ျပည္ပဘဏ္ေတြက ျပန္ေခ်းၿပီးသံုးေနတာက Foreign Exchange Regulation Act နဲ႔လည္း ၿငိႏိုင္သလို Money Laundary နဲ႔လည္းၿငိႏိုင္တယ္။ ဘယ္တုန္းက လုပ္ခဲ့လုပ္ခဲ့ ဥပေဒနဲ႔မညီရင္ ျပန္ေဖာ္ထုတ္အေရးယူလို႔ရတယ္ ဆိုတဲ့အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔လည္းကိုက္ညီလို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ဒါကိုရွင္းလင္းၿပီးအမ်ားျပည္သူကို ခ်ျပသင့္တယ္" ဟုေထာက္ျပခဲ့သည္။

စီးပြားေရးပညာရွင္ တစ္ဦးကလည္း "ဒီေလာက္မ်ားျပားတဲ့ ေငြပမာဏ သြားအပ္ထားတယ္ဆုိေတာ့ဒါေတြက ဘယ္ကေငြေတြလဲ။ ႏိုင္ငံရဲ႕ သယံဇာတ ေရာင္းထားတဲ့ ေငြေတြပါလား။ စီမံကိန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့လာဘ္လာဘေတြပါေနသလား ဆိုတာပါစစ္သင့္တယ္။ အရင္လက္ထက္က လုပ္ထားလို႔ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ညီပါ့မလားဆိုရင္ ညီတယ္။ လာဘ္လာဘေငြေတြ ပါေနတယ္ဆိုရင္ဘယ္သူက လာဘ္စားခုိင္းလို႔လဲ၊ အဲဒီအတြက္ျပန္စစ္ၿပီးအေရးယူလို႔ရတယ္။ ႏိုင္ငံက ဘ႑ာေငြ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ ဒီလိုအပ္ႏိုင္တာမ်ဳိးကႏိုင္ငံဘ႑ာေငြ အလြဲသံုးစား လုပ္ထားတာ ဟုတ္၊ မဟုတ္ကိုပါစစ္သင့္ပါတယ္" ဟုလည္းေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္အတိုးႏႈန္းျမင့္မားစြာ ေပးရေလ့ရွိေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္းအထိပင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၃၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ သန္း၂၀၀၀ ေက်ာ္ပမာဏအထိ ေခ်းယူသံုးစြဲထားရေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ ယခု ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္လည္းအတိုးႏႈန္း၄ ဒသမ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးရမည့္ေခ်းေငြအပါအ၀င္ ေခ်းေငြစုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၂၀ ေက်ာ္အထိ ထပ္မံေခ်းယူရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ႏို၀င္ဘာလ အထိလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆပ္ရန္က်န္သည့္ေခ်းေငြမ်ားထဲတြင္ တ႐ုတ္တစ္ႏိုင္ငံတည္းသို႔ပင္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁၃၁ ဒသမ ၇၄၄ သန္းအထိျပန္ဆပ္ရန္ က်န္ေနေသးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္အတိုးႏႈန္းျမင့္မားစြာျဖင္ ယူထားေသာ ေခ်းေငြမ်ားအပါအ၀င္ ျပည္ပေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိရွိေနခ်ိန္၊ ျပည္သူမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရးႏွင့္လူမႈဘ၀ အက်ပ္အတည္းမ်ားကိုအစိုးရသစ္ကာလအတြင္း ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္ေသးသည့္အခ်ိန္တြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေလးႏွစ္ခန္႔ေရာင္းမွရမည့္ ေငြပမာဏ၊ႏိုင္ငံတကာ အေၾကြးအားလံုးကိ တစ္ခ်က္တည္းျဖင့္အေၾကဆပ္ႏိုင္သည္ ေငြပမာဏမ်ားကို ႏုိင္ငံျခားတြင္အပ္ႏွံထားႏိုင္သည္ ဆိုျခင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာအျပင္အမ်ားျပည္သူ အေနျဖင့္လည္းေမးခြန္းထုတ္ရမည့္ကိစၥျဖစ္ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ရွင္းလင္းေဖာ္ထုတ္ ခ်ျပရမည့္ ကိစၥရပ္ႀကီးတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္မတိုင္မီေခ်းယူခဲ့သည့္ ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန က်န္ရွိသည့္ျပည္ပေခ်းေငြမ်ား (အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း)

ႏိုင္ငံႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပမာဏ

ေအဒီဘီေခ်းေငြ ၃၅၆ဒသမ ၉၃၅ အိုင္ဒီေအေခ်းေငြ၈၀၀ဒသမ ၅၉၀ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံမွေခ်းေငြ ၅၃ ဒသမ ၀၃၉ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွေခ်းေငြ ၅၈၄ဒသမ ၇၂၈ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွေခ်းေငြ ၆၃၈၈ ဒသမ ၃၂၀ ကေနဒါႏိုင္ငံမွေခ်းေငြ ၈ဒသမ ၀၅၆ ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွေခ်းေငြ ၄ဒသမ ၈၁၂ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွေခ်းေငြ ၈၄ ဒသမ ၀၀၆ အီတလီႏိုင္ငံမွေခ်းေငြ ၆ဒသမ ၀၉၀ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမွေခ်းေငြ ၉ဒသမ ၇၅၆ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံမွေခ်းေငြ ၃၇ ဒသမ ၁၂၆ ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံမွေခ်းေငြ ၃၇ ဒသမ ၀၂၇ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွေခ်းေငြ ၃၆ ဒသမ ၅၅၂ စုစုေပါင္း ၈၄၀၈ ဒသမ ၃၄၈

ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ တင္ပို႔မႈ ပမာဏ (အေမရိကန္ေဒၚလာ၊သန္း)

ဘ႑ာႏွစ္ ပမာဏ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ၂၀၃၉ .၁၃ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ၂၅၂၀ .၇၄ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ၂၃၈၄ .၆၉ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ၂၉၂၆ .၆၉ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၂၅၂၂ .၅၃ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၃၅၀၂ .၅၂ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၃၇၀၀ ႏွင့္အထက္

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာင္ပိုင္းေခ်းယူခဲ့သည့္ ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန က်န္ရွိသည့္ျပည္ပေခ်းေငြမ်ား (အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း)

ႏိုင္ငံႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပမာဏ

အိုပက္ေခ်းေငြ ၂၂ ဒသမ ၆၄၈ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွေခ်းေငြ ၁၁၀ဒသမ ၃၈၉ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံမွေခ်းေငြ ၅၀ ဒသမ ၂၇၇ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွေခ်းေငြ ၆၈ ဒသမ ၅၃၆ ထိုင္းႏိုင္ငံမွေခ်းေငြ ၆၃ ဒသမ ၄၂၀ မေလးရွားႏိုင္ငံမွေခ်းေငြ ၁၅၀ဒသမ ၀၀၀ ဆာဗီးယားႏိုင္ငံမွေခ်းေငြ ၁၇ ဒသမ ၉၃၆ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွေခ်းေငြ ၂၁၃၁ ဒသမ ၇၄၄ စုစုေပါင္း ၂၆၁၄ ဒသမ ၉၅၀

Credit to-Eleven Media Group