ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္သည့္ Day Club အား စစ္ေဆးကာပိတ္သိမ္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/12/2013 09:04:00 AM

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေတာင္ၾကား(၂)ရပ္ကြက္၊ ကေမၻာဇလမ္း၊ အမွတ္(၁၅)တြင္ (Black & White)အမည္ျဖင့္ Day Club ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ က်ား/မ လူငယ္မ်ား အရက္ေသစာ
ေသာက္စားကာ ဆူညံစြာကခုန္လ်က္ရွိသည့္အတြက္ အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ ျပည္သူမ်ားစိတ္ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ရေၾကာင္း၊
Club မွထြက္လာသည့္ လူငယ္မ်ားသည္ မူးယစ္ေနၾက၍ ယာဥ္မ်ားအား အရွိန္ျပင္းစြာေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္းမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေပၚေလ့ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသျဖင့္ ၉.၉.၂၀၁၃ ရက္ေန႕
၁၆၀၀ အခ်ိန္တြင္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာလက္ေထာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တို႕ပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕မွ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႕စစ္ေဆးခဲ့ရာ ဆိုင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္၊ ဗီဒီယိုလိုင္စင္မ်ား မရွိသျဖင့္ ၁၀.၉.၂၀၁၃ရက္ေန႕
၁၀၀၀ အခ်ိန္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးတြင္
ဆိုင္မန္ေနဂ်ာ ကိုေအာင္ကိုခိုင္အားေခၚယူ၍ ယစ္မ်ိဳးေရာင္းခ်ျခင္း၊
Day & Night Club ဖြင့္လွစ္ျခင္းတို႕မျပဳရန္၊ ဆိုင္အားပိတ္ထားရန္ ၀န္ခံကတိျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးထားရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
Yangon Police