အာရွ-ပစိဖိတ္ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕၌ အမ်ိဳးသား ၄ ဦးတြင္ ၁ ဦးက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားခဲ့ဖူး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/12/2013 01:31:00 PM
အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသ ႏိုင္ငံအခ်ို႕တြင္ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ စစ္တမ္းတစ္ခုအရ အမ်ိဳးသား အမ်ားအျပားသည္ ဘဝတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အႏိုင္အထက္ ျပဳက်င့္မႈ အနည္းဆံုး တစ္ႀကိမ္မွ် က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု ဝန္ခံခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ တရုတ္၊ ကမာၻဒီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ပါပူအာ နယူးဂီနီႏွင့္ သီရိလကၤာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား (၁၀၀၀၀)မွ်ကို ျဖန္႔က်က္ ေမးျမန္းေသာ အင္တာဗ်ဴးတြင္ (၂၄) ရာခုိင္ႏႈန္းက မိမိတုိ႔သည္ ဘဝတြင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးကို အႏိုင္အထက္ ျပဳက်င့္ဖူးေၾကာင္း ဖြင့္ဟ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေတာင္အာဖရိက ေဆးသုေတသန ေကာင္စီမွ ေရခ်ယ္လ္ဂ်ဴးကက္စ္က ယခုစစ္တမ္းသည္ အာရွ-ပစိဖိတ္ ရပ္ဝန္းတြင္ မုဒိမ္းမႈမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ ျဖစ္ပြားေနသည္ကို ယခုစစ္တမ္းက ညႊန္ျပေနေၾကာင္း ဆိုသည္။

ယခုစစ္တမ္းတြင္ ေျဖၾကားသူ အမ်ိဳးသား (၁၀)ဦးတိုင္း (၁)ဦးက ဘဝတြင္ မိမိ၏ ခ်စ္သူ၊ လက္တြဲေဖာ္ မဟုတ္ေသာ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးကို မုဒိမ္းက်င့္ဖူးေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့ၿပီး ခ်စ္သူအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အႏိုင္အထက္ ျပဳက်င့္မႈမ်ားပါ ထည့္ေပါင္းတြက္ခ်က္သည့္အခါ (၂၄)ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းသည္ အမ်ိဳးသား (၄)ဦးလွ်င္ (၁)ဦးက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ဖူးသည့္ သေဘာမ်ိဳး သက္ေရာက္ေနသည္။ မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္ဖူးေၾကာင္း ဝန္ခံဖူးသူ အားလံုး၏ ထက္ဝက္မျပည့္ေသာ အေရအတြက္ကမူ မိမိတို႔သည္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးထက္ မနည္းကို က်င့္ႀကံဖူးေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံမွ ေျဖဆိုသူ အမ်ိဳးသား (၁၁)ရာခုိင္ႏႈန္းက မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္ဖူးေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့ၿပီး ပါပူအာ နယူးဂီနီ ႏိုင္ငံရွိ ဘူဂိန္ဗီးလ္ အရပ္မွ ေျဖၾကားသူမ်ားတြင္ (၆၀)ရာခိုင္ႏႈန္းက အဆိုပါ အေတြ႕အႀကံဳ ရွိခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ယခုသုေတသန ရလဒ္ အျပည့္အစံုကို Lancet Global Health ေဆးပညာ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဂ်ဴးကက္စ္က "ဒီစစ္တမ္းက အာရွ-ပစိဖိတ္မွာ မုဒိမ္းမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို အရွိန္ျမွင့္တင္ဖုိ႔ လိုအပ္ေနတယ္ ဆိုတာကို ညႊန္ျပေနတယ္။ ဒီျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ရတဲ့ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပိုနားလည္လာဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္"ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က မိန္းကေလး တစ္ဦး ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ အုပ္စုဖြဲ႕ မုဒိမ္းက်င့္ၿပီး ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ ျဖစ္စဥ္က အာရွႏုိင္ငံအခ်ို႕တို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘဝကို အေျခခံက်က် ကာကြယ္ရန္ ပိုမိုလိုအပ္ေနသည့္ သက္ေသဟုလည္း ၎က ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ယခုစစ္တမ္းအတြက္ အင္တာဗ်ဴးခံသူ အမ်ိဳးသားမ်ားကို အထူးေလ့က်င့္ထားသည့္ ေမးျမန္းသူမ်ားက ဆြဲေဆာင္ကာ ေလ့လာ သုေတသန ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ မုဒိမ္းက်င့္သည္ဆိုေသာ အသံုးအႏႈန္းကို ေရွာင္ဖယ္ကာ မုဒိမ္းမႈေျမာက္သည့္ အေျခအေနမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးျခင္း ရွိမရွိကို သြယ္ဝိုက္ ေမးျမန္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ "ခင္ဗ်ားရဲ႕ ဇနီးျဖစ္ျဖစ္၊ ရည္းစားျဖစ္ျဖစ္ မဟုတ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးကို အင္အားသံုးၿပီး လိင္ဆက္ဆံဖူးသလား"ဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ိဳးျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ျခင္းဟုလည္း သိရွိရသည္။

From : planet