ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပမည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ၅ ေနရာတြင္ အင္တာနက္စတင္ သံုးစြဲႏိုင္ၿပီၿဖစ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/26/2013 12:02:00 PM


ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲကာလအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပမည့္ ေနရာ၅
ေနရာတြင္ ႏိုဝင္ဘာလဒုတိယအပတ္မွ စတင္ၿပီး အင္တာနက္ သံုးစြဲႏိုင္ေနၿပီ
ၿဖစ္ေၾကာင္း Red Link ကုမၸဏီမွ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးၿဖစ္သူ ဦးမ်ိဳးၿမင့္ညြန္႕က
Tech Space သို႕ေၿပာၾကားသည္။

ဦးမ်ိဳးၿမင့္ညႊန္႕က "ႏိုဝင္ဘာလ ဒုတိယအပတ္မွာ Wi Fi ေပးႏိုင္ဖို႕ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ အခု ရန္ကုန္မွာ ၿပိဳင္ပြဲၿပဳလုပ္မယ့္ ေနရာ
၅ ေနရာစလံုး သံုးလို႕ရေနၿပီ" ဟု Tech Space ၏ ေမးၿမန္းမွဳကိုေၿဖၾကားခဲ့
သည္။

Red Link မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိၿပိဳင္ပြဲက်င္းပမည့္ သုဝဏၰအားကစားရံု၊ ေၿမာက္ဒဂံု ေသနတ္ပစ္ကြင္း ၊သိမ္ၿဖဴ အားကစားရံု၊
ႏွင့္ MCC ခန္းမတို႕တြင္ အင္တာနက္ Wi Fi အခမဲ့ ဝန္ေဆာင္မွဳေပးသြား
မည္ၿဖစ္သည္။ Red Link ကုမၸဏီမွာ ၿမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေရႊသံ
လြင္ ကုမၸဏီတို႕ႏွင့္ အတူ ဆီးဂိမ္းစ္ ၿပိဳင္ပြဲ၌ အင္တာနက္ Wi Fi အခမဲ့ ဝန္
ေဆာင္မွဳေပးရန္အတြက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားေသာ ကုမၸဏီၿဖစ္ၿပီး ဆီးဂိမ္းစ္
ၿပိဳင္ပြဲ၏ တရားဝင္ Web Site ကိုလည္း Red Link မွတာဝန္ယူလႊင့္တင္ေပး
ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။

ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၌ အားကစားနည္း ၇ မ်ိဳး လက္ခံက်င္း
ပသြားမည္ၿဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသား ေဘာလံုးအုပ္စုပြဲစဥ္မ်ား ၊ ကမ္ပိုအားကစားနည္း၊ နပန္းအားကစားနည္း၊ ေသနတ္ပစ္၊ အေလးမ၊ ကာယဗလ၊ ေဟာ္ကီအားကစားနည္းတို႕ ပါဝင္မည္ၿဖစ္သည္။

ေအဝမ္း
TechSpace Journal