မ.ထ.သ ယာဥ္လုိင္းမ်ား ကားမ်ားတြင္ GPS စနစ္တပ္ဆင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/26/2013 11:44:00 AM


လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ကစတင္ၿပီး မ.ထ.သ ယာဥ္လိုင္း မွ
ကားမ်ားကို GPS စနစ္မ်ား တပ္ဆင္ေၿပးဆြဲသြားရန္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းေပါင္းစံု ထိန္းသိမ္းေရး ၾကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ
(ဗဟို) မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးထံမွ သိရပါတယ္။ အဆိုပါ လိုင္းကားမ်ားတြင္
GPS စနစ္ တပ္ဆင္ၿခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အားဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေၿခစိုက္ ကုမၸဏီ
တစ္ခုနဲ႕ မ.ထ.သ တုိ႕ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေနၾကၿခင္းၿဖစ္ၿပီး ၊ယခင္
ကလည္း ယခုကဲ့သုိ႕ လိုင္းကားမ်ားတြင္ GPS စနစ္မ်ားတပ္ဆင္ရန္ ႏိုင္ငံၿခားကုမၸဏီမ်ားက လာေရာက္ညွိႏွိဳင္းမွဳမ်ားရွိခဲ့
ဖူးေၾကာင္းနဲ႕ တပ္ဆင္ စရိတ္ၿမင့္မားမဳွမ်ားေၾကာင့္ ေအာင္ၿမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ ၿခင္းမရွိေၾကာင္းလည္းသိရပါတယ္။

လက္ရွိတြင္ ညွိႏွဳိင္းမွဳမ်ား ၿပီးစီးလုိ႕ GPS စနစ္စတင္ တပ္ဆင္ ေတာ့
မယ္ဆိုပါက အဆိုပါ စနစ္အသံုးၿပဳခမ်ားကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားက ေပး
ေဆာင္သြားရမွာၿဖစ္ၿပီး လစဥ္ က်ပ္တစ္ေသာင္း ေပးသြင္းရမွာ ၿဖစ္တယ္
လို႕သိရပါတယ္။ လက္ရွိတြင္ GPS စနစ္တပ္ဆင္ေမာင္းႏွင္ရန္ ေမာ္ေတာ္
ယာဥ္ ပိုင္ရွင္မ်ားဘက္ကလည္း သေဘာတူထားၿပီးၿဖစ္ေၾကာင္း နဲ႕ ေရွ႕လ
အတြင္း စတင္ တပ္ဆင္ အသံုးၿပဳႏိုင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္းလည္းသိရပါတယ္။ GPS
စနစ္ တပ္ဆင္ ေမာင္းႏွင္မွဳမ်ားေၾကာင့္ လိုင္းကားမ်ားအေနနဲ႕ ယာဥ္လမ္း
ေၾကာမ်ားကို ၾကိဳတင္သိရွိႏိုင္မွာၿဖစ္သလို မေတာ္တဆမွဳမ်ားကိုေတာင္ၾကိဳတင္သိရွိလာႏိုင္မွာၿဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။

လင္းလင္း (IA)
TechSpace Journal