ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ေရႊးေကာက္ပြဲ ဇႏၷ၀ါရီ ၅ ရက္ေန႕ ျပဳလုပ္ရန္ေက်ညာ၊ အတိုက္အခံ ၄၈ နာရီ သပိတ္ႏွင့္အတူ လူႏွစ္ဦး ေသဆံုး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/26/2013 06:42:00 PM


(နိရဥၥရာ- ၂၆ ႏို၀ဘၤာ ၂၀၁၃)

ျမန္မာ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ႏိုင္ငံတြင္ ေရႊးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လက္ရွိ အာဏာရပါတီႏွင့္ အတိုက္ခံ ပါတီတို႕ အၾကား သေဘာထား အၾကီးအက်ယ္ ကြဲလြဲေနခ်ိန္တြင္ ေရႊးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေနာက္လာမည့္ ဇႏၷ၀ါရီလ (၅) ရက္ေန႕တြင္  ေရႊးေကာက္ပြဲကို ျပဳလုပ္ရန္ ယမန္ေန႕က ေက်ညာသည္။

ထိုသို႕ ေက်ညာျပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္း အတိုက္အခံ ပါတီ ဘီအန္အိုင္ပီမွ ၎ေရႊးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္ကို သပိတ္ေမွာက္ရန္ (၄၈) နာရီၾကာ အေထြေထြ သပိတ္ေခၚယူလိုက္ရာ ဘီအန္ပီ ပါတီ ေထာက္ခံသူမ်ားက လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို တိုက္ခိုက္မူမ်ားႏွင့္ အတူ လမ္းေပၚတြင္သြားလာေနေသာ ကားမ်ားကို မီးရွိဳ႕တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ လက္လုပ္ဗံုးမ်ားျဖင့္ ေဖါက္ခြဲ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ လမ္းမ်ားကို ပိတ္ဆို႕ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရာ အနည္းဆံုး လူ (၂) ဦး ေသဆံုးသြားေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

၎တိုက္ခိုက္မူမ်ားမွာ ယမန္ေန႕ ညေနပိုင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ေသဆံုးသြားသူ ႏွစ္ဦးမွာ ဒကၠားျမိဳ႕ႏွင့္ ေကာ္မီလာျမိဳ႕တို႕မွ ျဖစ္ၾကသည္။ ယခုအခါ ဒကၠားျမိဳ႕ေတာ္ အပါအ၀င္ ခရိုင္ျမိဳ႕မ်ားတြင္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ျဖန္႕က်က္ ခ်ထားလိုက္ျပီဟု သိရသည္။

သုိ႕ေသာ္လည္း အတိုက္အခံ ပါတီ၏ အေထြေထြ သပိတ္ေၾကာင့္ ယခုအခါ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုး ရပ္တန္႕ သြားခဲ့ျပီး ေက်ာင္းမ်ား၊ ေစ်းဆိုင္မ်ား၊ စက္ရံု အလုပ္ရံုမ်ားကို ပိတ္ထားလိုက္ရျပီ ျဖစ္သည္။

ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ အစိုးရပါတီ အ၀ါမီလိဂ္မွ ေနာက္လာမည့္ ေရႊးေကာက္ပြဲကို ႏိုင္ငံေရး ပါတီအားလံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အစိုးရ လက္ေအာက္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနျပီး အတိုက္အခံ ပါတီ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ အမ်ိဳးသား ပါတီ (ဘီအန္ပီ) ကမူ ၾကားျဖတ္ အစိုးရ လက္ေအာက္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုေနကာ လက္ရွိ အစိုးရကို ႏုတ္ထြက္ရန္ ေတာင္းဆိုေနသည္။

ယခင္က ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ႏိုင္ငံ၏ ေရႊးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၾကားျဖတ္ အစိုးရ လက္ေအာက္တြင္သာ က်င္းပ ခဲ့ေသာ္လည္း  ယခုအစိုးရ မတက္မီ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က ေရႊးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ တက္လာေသာ ၾကားျဖတ္ အစိုးရသည္ ေရႊးေကာက္ပြဲကို မျပဳလုုပ္ဘဲ စစ္တပ္ေနာက္ခံျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္း၊ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမူ ျပဳလုပ္သူမ်ားကို ေထာင္ခ်ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာ ယခု ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ေနသူ ရွိတ္ဟာဆီးနာႏွင့္ ယခု အတိုက္အခံ ျဖစ္ေနသူ ခါလစ္ဒါဇီယာတို႕ကိုပါ ဖမ္းဆီးျပီး အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့သည္။

ဘဂၤၤလာေဒခ်္႕ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ေရႊးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ တက္လာေသာ ၾကားျဖတ္ အစိုးရသည္ (၆) လအတြင္း ေရႊးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ေပးရမည္ဟု ပါရွိေသာ္လည္း ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က တက္လာေသာ ၾကားျဖတ္ အစိုးရသည္ (၆) လအတြင္း ေရႊးေကာက္ပြဲ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း မရွိဘဲ (၂ ) ႏွစ္ ေက်ာ္ထိ အာဏာကို ဆက္လက္ ယူခဲ့ကာ ထိုအခ်ိန္ အတြင္း လာဒ္ေပး လာဒ္ယူမူ ျပဳလုပ္သူ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ား၊ ထိပ္ပုိင္း အစုိးရ အရာရွိမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႏွိမ္ႏွင္း ႏွိပ္ကြက္ခဲ့သည္။

၎ၾကားျဖတ္ အစိုးရသည္ (၂) ႏွစ္ နီးပါး ဘဂၤလာေဒခ်္႕အား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေရႊးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးခဲ့ရာ လက္ရွိ အ၀ါမီလိဂ္ပါတီ ဦးေဆာင္ေသာ ၁၄ ပါတီ မဟာမိတ္ညႊန္႕ေပါင္း အႏိုင္ရရွိသြားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ပိုင္း လက္ရွိ အစိုးရမွ ပါလီမန္တြင္ ၾကားျဖတ္ အစိုးရ စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းျပီး ပါတီ ေပါင္းစံုမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ျဖင့္ ေရႊးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္မည့္ စနစ္ကို အစားထိုးခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္လည္း ဘီအန္ပီ ဦးေဆာင္ေသာ (၁၈) ပါတီ မဟာမိတ္ အတိုက္အခံ အဖြဲ႕မွ လက္ရွိ အစိုးရ၏ အစီအစဥ္ကို လက္မခံဘဲ ေရႊးေကာက္ပြဲကို ၾကားျဖတ္ အစိုးရ လက္ေအာက္တြင္ ျပဳလုုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုေနျပီး သက္တမ္းကုန္ေနျပီ ျဖစ္ေသာ လက္ရွိ အစိုးရကို ခၽြင္းခ်က္မရွိ ႏုတ္ထြက္ရန္ ေတာင္းဆိုေနသည္။ သူတို႕ အေျပာအရ လက္ရွိ အစိုးရ ႏုတ္မထြက္ဘဲ ေရႊးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ပါက ၎ေရႊးေကာက္ပြဲမွာ တရားမွ်တ ေသာ ေရႊးေကာက္ပြဲ ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အတိုက္အခံ ပါတီက ေျပာဆိုထားသည္။

ထိုသို႕ အတိုက္အခံတို႕  ေတာင္းဆိုေနခ်ိန္တြင္ ေရႊးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ အခ်ိန္ဇယားကို ေရႊးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေက်ညာလိုက္ရာ အတိုက္အခံ ပါတီအား မေက်နပ္မူမ်ားႏွင့္ အတူ ေဒါသျဖစ္ေစခဲ့ျပီး ယခုကဲ့သို႕ အေထြေထြ သပိတ္ႏွင့္ အတူ ဆူပူမူမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘဂၤလာေဒခ်္႕ နိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမွာ ေလာေလာဆယ္တြင္ အထူး မတည္ျငိမ္မူမ်ား ေပၚေပါက္ေနျပီး တိုက္ခိုက္ ဆူပူမူမ်ားလည္း မၾကာခဏ ေပၚေပါက္ေနသျဖင့့္ အတိုက္အခံ ဘီအန္ပီမွ ေခါင္းေဆာင္ အမ်ားအျပားကို လက္ရွိ အစိုးရမွ ဖမ္းဆီးထားျပီး ေထာင္ထဲကို ပို႕ထားသည္။

ေနာက္လာမည့္ ေရႊးေကာက္ပြဲတြင္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ႏိုင္ငံတြင္ မဲေပးႏိုင္သူ အေရအတြက္မွာ ၉၁၉၆၆၂၉၀ ေယာက္ရွိျပီး မဲရံုေပါင္း ၃၈၀၀၀ တြင္ မဲေပးၾကမည္ဟု ေရႊးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေက်ညာထားသည္။

narinjara burmese news