ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ လွည့္လည္ခိုးယူေနေသာ တရားခံအားေဖၚထုတ္ရမိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/26/2013 09:50:00 AM


ရန္ကုန္၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၅

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴးရံုး၊ အကူတပ္ဖဲြ႕ခဲြ၊ လံုၿခံဳေရးတပ္ခဲြ(၂)မွ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ ၁၄.၁၁.၂၀၁၃ရက္ေန႔ ၁၂၀၀အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ခိုးမႈမ်ားက်ဴးလြန္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသူ ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္(ခ)ေပါက္ႀကီး (ဘ)ဦးတင္စိုး၊ ႏြယ္ေခြေက်းရြာအုပ္စု၊ ေထာက္ၾကန္႔၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ ေနသူအားဖမ္းဆီးရမိၿပီး ကမာရြတ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၃၃၄/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၈၀အမႈျဖင့္ ရီမန္ယူစစ္ေဆး ခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔စစ္ေဆးခဲ့ရာ ၆.၁၁.၂၀၁၃ရက္ေန႔ ၀၃၃၀အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ (၃)ရပ္ကြက္၊ ျမနႏၵာလမ္းရွိ အမ်ိဳးသားအေဆာင္ အတြင္းမွ SAMSUNG GALAXY NOTE II အျဖဴ/ခဲေရာင္ ဟန္းဆက္(၁)လံုးကို ခိုးယူခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၅၀၁/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၈၀/၅၄ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လရက္မမွတ္မိေန႔ ၀၃၀၀အခ်ိန္ခန္႔ကကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ (၃)ရပ္ကြက္၊ ထန္းတပင္လမ္းရွိ ေနအိမ္တစ္အိမ္အတြင္းမွ APPLE တံဆိပ္ပါ Mac Book Air ေငြေရာင္လက္ေတာ့ကြန္ပ်ဴတာ (၂)လံုးတို႔အား ခိုးယူခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း (ပ)၅၀၂/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၈၀/၅၄ျဖင့္လည္းေကာင္းအမႈဖြင့္ အေရးယူခဲ့ပါသည္။

၉.၄.၂၀၁၃ရက္ေန႔ ၀၂၀၀အခ်ိန္ခန္႔၌ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ (၃)ရပ္ကြက္၊ ေစတနာသုခလမ္း၊ တိုက္အမွတ္(S/72) အခန္းအမွတ္(ေအ/၂) တိုက္ခန္းအတြင္းမွ DELL အမ်ိဳးအစား အနက္ေရာင္ လက္ေတ့ာ
ကြန္ပ်ဴတာ(၁)လံုးအား ခိုးယူခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း (ပ)၅၀၃/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၈၀/၅၄ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊၃၀.၁၀.၂၀၁၃ရက္ေန႔ ၀၃၃၀အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ (၃)ရပ္ကြက္၊ ေစတနာသုခလမ္းရွိ အမ်ိဳးသမီး အေဆာင္အတြင္းမွ SAMSUNG DOUS အမ်ိဳးအစားအျပာေရာင္ ဟန္းဆက္ (၁)လံုးအား ခိုးယူခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၅၀၄/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၈၀/၅၄ျဖင့္ လည္းေကာင္းအမႈဖြင့္အေရးယူခဲ့ပါသည္။

၁၁.၁၁.၂၀၁၃ရက္ေန႔ ၀၃၀၀အခ်ိန္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ (၁)ရပ္ကြက္၊ ရတနာၿမိဳင္လမ္းရွိ အမ်ိဳးသားအေဆာင္အတြင္းမွ SAMSUNG အမ်ိဳးအစားအနက္ေရာင္ဟန္းဆက္(၁)လံုးအား ခိုးယူ ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၅၀၅/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၈၀/၅၄ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဇြန္လရက္မမွတ္မိေန႔ ၀၃၃၀အခ်ိန္၌ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ (၃)ရက္ကြက္ရွိ အမ်ိဳးသား အေဆာင္အတြင္းမွ ASUSအမ်ိဳးအစားအနီေရာင္လက္ေတာ့ (၁)လံုး၊ (၁)ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ တိုက္ခန္းတစ္ခန္းအတြင္းမွ IBPC အမ်ိဳးအစား အနက္ေရာင္လက္ေတာ့(၁)လံုးႏွင့္ ရတနာၿမိဳင္လမ္းရိွ အမ်ိဳးသား အေဆာင္အတြင္းမွပင္ HUAWEI အမ်ိဳးအစားအနက္ေရာင္ ဟန္းဆက္(၁)လံုးတို႔အား ခိုးယူခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၅၀၆/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၈၀/၅၄ ျဖင့္ လည္းေကာင္း အမႈဖြင့္အေရးယူခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ရက္မမွတ္မိေန႔ ၀၃၀၀အခ်ိန္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ (၁)ရပ္ကြက္ရွိ အမ်ိဳးသမီးအေဆာင္အတြင္းမွ SAMSUNG အမ်ိဳးအစားအနက္/လိေမၼာ္ေရာင္ ဟန္းဆက္(၁)လံုး၊
ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ (၃)ရပ္ကြက္ရွိ အမ်ိဳးသားအေဆာင္ အတြင္းမွ SAMSUNG DOUS အမ်ိဳးအစား အနက္ေရာင္ ဟန္းဆက္(၁)လံုးႏွင့္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ရက္မမွတ္မိ
ေန႔ကပင္ (၁)ရပ္ကြက္၊ ရတနာၿမိဳင္လမ္းရွိ အမ်ိဳးသားအေဆာင္အတြင္းမွ HUAWEI အမ်ိဳးအစားဟန္းဆက္(၁)လံုးတို႔အား ခိုးယူခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း (ပ)၅၀၇/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၈၀/၅၄ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ရက္မမွတ္မိေန႔ ၀၂၀၀အခ်ိန္ခန္႔၌ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ (၁)ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ တိုက္ခန္း တစ္ခန္းအတြင္းမွ Lenovoအမ်ိဳးအစားလက္ေတာ့ကြန္ပ်ဴတာ(၁)လံုးအား ခိုးယူခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း (ပ)၅၀၉/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၈၀/၅၄ျဖင့္လည္းေကာင္း အသီးသီးအမႈဖြင့္ အေရးယူထားရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Yangon Police