လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ သမၼတ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ တိုးျမႇင့္မည့္ အစီအစဥ္အား ယခုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အာဏာရ၊ အတိုက္အခံႏွင့္ အျခားပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/04/2014 07:30:00 PM


လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ သမၼတ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ တိုးျမႇင့္မည့္ အစီအစဥ္အား ယခုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အာဏာရ၊ အတိုက္အခံႏွင့္ အျခားပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးမည္ဟု သိရသည္။

ႏို၀င္ဘာမွစ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ား တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံမည့္ အစီအစဥ္အား ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးၿပီးမွသာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္ကျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ကျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ မလိႈင္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးေမာက္က လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ား ျပန္လည္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးႀကီးအဆိုတစ္ရပ္ တင္သြင္းခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အဆိုကိုေထာက္ခံကာ ဓာတ္အားခ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမႈအေပၚ ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္က ယခုကဲ့သို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္က ဘာေျပာထားလဲဆိုေတာ့ ဒါကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အစမွာ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပေပးရမွာပါ။ အခုသမၼတပို႔တဲ့ သ၀ဏ္လႊာအရ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အစမွာ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံမယ္ဆိုတ့ဲ သေဘာမ်ဳိး သက္ေရာက္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ကို ျပန္တင္ျပဖို႔ မလိုေတာ့ဘူး ဆိုတာမ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ လြဲေနတယ္။ ဒီကိစၥကို ေနာက္လႊတ္ေတာ္ကို ထပ္ေဆြးေႏြးသြားမွာပါ
သို႔ေသာ္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အစတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားမ်ား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံေရး စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့သည္။

အဆိုပါ သ၀ဏ္လႊာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆိုတင္သြင္းသူ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးေမာက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ မကိုက္ညီသျဖင့္ ယခုက်င္းပမည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးမည္ဟု လႊတ္ေတာ္၌ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

“လႊတ္ေတာ္က ဘာေျပာထားလဲဆိုေတာ့ ဒါကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အစမွာ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပေပးရမွာပါ။ အခုသမၼတပို႔တဲ့ သ၀ဏ္လႊာအရ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အစမွာ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံမယ္ဆိုတ့ဲ သေဘာမ်ဳိး သက္ေရာက္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ကို ျပန္တင္ျပဖို႔ မလိုေတာ့ဘူး ဆိုတာမ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ လြဲေနတယ္။ ဒီကိစၥကို ေနာက္လႊတ္ေတာ္ကို ထပ္ေဆြးေႏြးသြားမွာပါ” ဟု လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရး အေရးႀကီးအဆို တင္သြင္းခဲ့သူ မလိႈင္မဲဆႏၵနယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးေမာက္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းသူက “၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ အစတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားမ်ား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံေရး စတင္ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္က ေဆြးေႏြးဖို႔ အေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခကို ျပည္သူလိုအပ္တဲ့ႏႈန္းျဖစ္ဖို႔၊ ျပည္သူေတြ နစ္နာမႈမရွိေစဖို႔၊ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္ၿပီး ေဆြးေႏြးပါမယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ လွ်ပ္စစ္ဥပေဒ၌ ပါ၀င္သည့္ ဓာတ္အားခႏႈန္းထားမ်ားကို ၀န္ႀကီးဌာနက ကိုင္တြယ္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူ ထိန္းညိႇမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစေရး ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမည္ဟု ဦးမင္းသူက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္က “လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခေတြကို ျပည္သူ႔ဆႏၵမပါဘဲ တိုးေကာက္တာကို တျခားအေၾကာင္းျပစရာ ႀကီးႀကီးမားမားမရွိဘဲ ဆက္လက္တိုးေကာက္ေနမယ္ဆိုရင္ ဆက္ၿပီးကန္႔ကြက္ရမွာပါပဲ” ဟု ေျပာၾကားသည္။  

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ အ႐ံႈးေပၚသျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းတိုးျမႇင့္မည့္အစား လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေျခအေနကို ျပန္လည္စိစစ္ေလ့လာ သံုးသပ္သင့္ေၾကာင္း၊ ေလ်ာ့နည္းေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ယူနစ္ သန္းေပါင္း ၂၅၀၀ အား ဆယ္တင္ႏိုင္မည္ဆိုပါက တစ္ယူနစ္ ၃၅ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္တြက္လွ်င္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၈၆ ဒသမ ၅ ခန္႔ ျပန္လည္ဆယ္တင္ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်ားျဖဴပါတီ၀င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ တိုးျမႇင့္မႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕တြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

eleven media group