ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုး၀င္ေလ့ရွိသည့္ အေၾကာင္းမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/04/2014 01:45:00 AM


(၁) အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ျခင္း
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္မႈ ပိုအျဖစ္မ်ားသည္။ အမ်ိဳးသမီးဆီးႁပြန္သည္ အမ်ိဳးသားထက္ပိုတိုၿပီး ဘက္တီးရီးယားမ်ား ေက်ာ္ျဖတ္၀င္ေရာက္ရသည့္ လမ္းေၾကာင္း ပိုမိုလြယ္ကူေသာေၾကာင့္ မၾကာခဏ ဆီးပိုးကူးစက္ေလ့ရွိသည္။

(၂) လိင္ကိစၥမ်ားျပားျခင္း
မၾကာခဏလိင္ဆက္ဆံသူမ်ားတြင္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာဂါပိုး၀င္ ေရာက္မႈ ပိုမ်ားေလ့ရွိသည္။

(၃) သေႏၶတားျခင္း
diaphragm အမ်ိဳးအစားသေႏၶတားနည္း အသံုးျပဳသည္႕ အမ်ိဳးသမီး မ်ားတြင္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္ေလ့ ရွိသည္။

(၄) ေသြးဆံုးျခင္း
ေသြးဆံုးၿပီးသည္႕ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၌ အီစတ႐ိုဂ်င္ေဟာ္မုန္းခ်ိဳ႕တဲ့ ေသာေၾကာင့္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းအ တြင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ပြားၿပီး ေရာ ဂါပိုးပိုမုိ၀င္ေရာက္ေစသည္။

(၅)ဆီးလမ္းေၾကာင္းပံုမွန္မဟုတ္ျခင္း
ေမြးရာပါ ခၽြတ္ယြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပံုမွန္မဟုတ္ သည့္အခါ ဆီးစြန္႔လွ်င္ ဆီးမကုန္ဘဲ က်န္ခဲ့တတ္ေသာေၾကာင့္ ပိုးမ်ားပိုပြားေစသည္။

(၆) ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိတ္ဆို႔ျခင္း
ဆီးေက်ာက္တည္ျခင္း၊ ဆီးက်ိတ္ႀကီးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဆီးက်န္ တတ္ၿပီး ပုိးမ်ားပါပိုပြားတတ္သည္။
(၇) ဆီးပိုက္တပ္ထားျခင္း
ဆီးမသြားႏိုင္သည္႕ အေၾကာင္း တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဆီးပိုက္တပ္ထားရသည့္အခါ ဆီးပိုက္မွတစ္ဆင့္ ပိုး၀င္မႈမ်ားတတ္သည္။

သီဟ
Ref: Mayoclinic
Health Updates Journal