အျမန္ေခ်ာပို႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ကုမၸဏီ(၄)ခု လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/04/2014 01:30:00 AM

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ျပည္တြင္း အျမန္ေခ်ာစာပို႔ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ကိုင္ရန္ တင္ဒါမ်ား ေခၚယူခဲ့ရာ UCS အပါအဝင္ ကုမၸဏီ(၄)ခုမွ (၃)ႏွစ္စာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိသြားသည္ဟု သိရသည္။ ယင္းကုမၸဏီမ်ားမွာ UCS- United COURIER SERVICES (UCS), MGL, Royal company ႏွင့္ SBS အျမန္ေခ်ာပို႔ ကုမၸဏီမ်ားဟု သိရသည္။ အစိုးရကသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အျမန္ေခ်ာပို႔ လုပ္ငန္းအား ယခုအခါ တစ္ႏွစ္လွ်င္ သိန္း ၆၀၀ က်ပ္ျဖင့္ (၃)ႏွစ္စာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ မွတ္ပံုတင္ခ သိန္း ၆၀၀ က်ပ္ကို တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ UCS ႏွင့္ MGL အျမန္ေခ်ာပို႔ လုပ္ငန္းတုိ႔မွာ ဒုတိယအႀကိမ္ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိျခင္း ျဖစ္ၿပီး Royal ႏွင့္ SBS ကုမၸဏီမ်ားမွာ ယခုႏွစ္မွ ပါဝင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ကုမၸဏီ(၄)ခုမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္မွစတင္ကာ တရားဝင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုလို တရားဝင္ အျမန္ေခ်ာပို႔ စနစ္ေတြ ယမန္ႏွစ္ေတြထက္ မ်ားလာေသာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ား ပိုမိုလာၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးတက္လာေသာေၾကာင့္ မ်ားစြာအဆင္ေျပေၾကာင္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္အရ အျမန္ေခ်ာပို႔မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳလာၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုအခါ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ျပည္တြင္းအျမန္ေခ်ာပို႔ အပါအဝင္ တရားဝင္ ျပည္တြင္း အျမန္ေခ်ာပို႔လုပ္ငန္း စုစုေပါင္း(၅)ခု ရွိေနၿပီျဖစ္သည္ဟု (UCS) မွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးဝင္းဆန္းေထြးက ေျပာသည္။ ပုဂၢလိက အျမန္ေခ်ာပို႔ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား တရားဝင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိကာ ဝန္ေ္ဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိေသာ UCS- United COURIER SERVICES (UCS) သည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ UCS ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းအျမန္ေခ်ာပို႔ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ပ်ဥ္းမနား၊ မႏၲေလး၊ ျပည္၊ မေကြး၊ မံုရြာ၊ ျပင္ဦးလြင္၊ ၿမိတ္ႏွင့္ ဘားအံ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မ်ား အပါအဝင္ ၿမိဳ႕ႀကီး (၁၅)ၿမိဳ႕သို႔ အင္တာနက္ စာထုတ္ေျခရာခံစနစ္ (Tracking System) စနစ္အား အသံုးျပဳ၍ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းနမူနာမ်ား၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္၊ အလုပ္ဝင္ခြင့္ ပံုစံမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ ေခ်ာစာမ်ားကို ယေန႔ပို႔ ေနာက္ေန႔ေရာက္စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း အျမန္ေခ်ာပို႔လုပ္ငန္းတြင္ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္သို႔ စာ၊ ေခ်ာပစၥည္း ပို႔မည္ဆုိပါက စာတစ္ေစာင္ (သို႔) ေခ်ာပစၥည္းတစ္ေပါင္ (၅၀၀)ဂရမ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၂၅၀၀ သာ က်သင့္မည္ျဖစ္ၿပီး စာထုတ္လက္ခံသူအား ဖုန္းျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးျခင္းစနစ္ အင္တာနက္ စာထုတ္ေျခရာခံစနစ္၊ အိမ္/႐ုံးအေရာက္ ယူေဆာင္ပို႔ေပးေသာ စနစ္မ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနႏွင့္ အေဝးေျပးဂိတ္မ်ားသို႔ သြားစရာ မလိုေတာ့ဘဲ ဖုန္းျဖင့္အိမ္မွေနၿပီး ေခၚယူပါက လာေရာက္ဝႏ္ေဆာင္မႈ ေပးေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္/လူ သက္သာေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အျမန္ေခ်ာပို႔ လုပ္ငန္းကို ေန႔စဥ္ နံနက္ ၈း၃၀ နာရီမွ ညေန ၄း၃၀ နာရီအထိ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ မံုရြာ၊ ျပင္ဦးလြင္၊ မေကြး စာတိုက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ UCS ႐ုံးခြဲရွိရာ စာတိုက္ႀကီးမ်ားတြင္လည္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ ရွိသည္။ အဆိုပါ အျမန္ေခ်ာ စာပို႔အား ဆက္သြယ္လိုပါက ဖုန္းနံပါတ္-၀၉-၇၃၀၇၃၀၉၉ ႏွင့္ ၀၁-၆၅၂၅၂၂၊ www.ucscl.com ႏွင့္ အမွတ္(၇၇)၊ ျပည္ေထာင္စုရိပ္သာလမ္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္သို႔လည္း ဆက္သြယ္ႏုိင္ေၾကာင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ News Watch Weekly ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ "

khit lu nge