အီသီယိုးပီးယားတြင္ ေတာင္ဆူဒန္အစိုးရႏွင့္ သူပုန္မ်ား အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအတြက္ စတင္ေဆြးေႏြး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/04/2014 08:45:00 PM


ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္တြင္ ေတာင္ဆူဒန္ရွိ Upper Nile ျပည္နယ္၌ လုံျခံဳေရးေစာင့္ၾကပ္ေနေသာ ေတာင္ဆူဒန္ စစ္သားတစ္ဦး (Photo:AFP)
လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးေစခဲ့သည့္ သုံးပတ္နီးပါးၾကာ ေတာင္ဆူဒန္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡကို အဆံုးသတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေတာင္ဆူဒန္အစိုးရႏွင့္ သူပုန္တို႔သည္ အီသီယိုးပီးယားၿမိဳ႕ေတာ္ အဒစ္အဘာဘာတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္က ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကသည္။ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားမ်ားက ေတာင္ဆူဒန္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား အက်ပ္အတည္း ပိုမိုဆိုးရြားလာေၾကာင္း သတိေပးေနခ်ိန္တြင္ အစိုးရႏွင့္ သူပုန္ဘက္မွ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရး အဖြဲ႕မ်ားသည္ အဒစ္အဘာဘာရွိ ဟိုတယ္ႀကီးတစ္ခုတြင္ စုေ၀းခဲ့ၾကသည္။

ယင္းသို႔ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ား ေစလႊတ္ျခင္းမွာ တိုးတက္မႈလကၡဏာ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢ အထူးသံတမန္ ေဟဒီဂြၽန္ဆင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေတာင္ဆူဒန္တြင္ သီတင္းပတ္ သံုးပတ္နီးပါး ၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္ေသာ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ လူ ၂၀၀၀၀၀ ခန္႔ ေနအိမ္စြန္႔ခြာ ေျပးခဲ့ရသည္။ ယင္းအေျခအေနတြင္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနသည္ဟု ဂြၽန္ဆင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေတာင္ဆူဒန္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရာတြင္ အာ႐ံုစိုက္မည္ဟု ၾကား၀င္ေစ့စပ္ေပးေနသည့္ အီသီယိုးပီးယား အစိုးရက ေၾကညာခဲ့သည္။ ေတာင္ဆူဒန္အစိုးရႏွင့္ သူပုန္မ်ားသည္ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ စတင္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တရား၀င္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားမွာ ရက္အတန္ၾကာ ေစာင့္ဆိုင္းရဖြယ္ ရွိသည္ဟု အီသီယိုးပီးယား ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေတာင္ဆူဒန္တြင္ ဒုတိယသမၼတေဟာင္း ရိတ္မာခါသည္ အာဏာသိမ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ဟု သမၼတဆယ္လ္ဗာကီရာက စြပ္စြဲခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယင္းစြပ္စြဲခ်က္ကို မာခါက ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး ဆယ္လ္ဗာကီရာသည္ အတိုက္အခံမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းေနသည္ဟု တန္ျပန္စြပ္စြဲခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္း တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေရနံရင္းျမစ္ ၾကြယ္၀သည့္ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ေဒသအမ်ားအျပားကို သူပုန္မ်ားက သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ ေဂ်ာင္ေလးျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေဘာ္ကိုလည္း သူပုန္မ်ားက ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္တြင္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး ယင္းေဒသတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း သိရသည္။  

Ref:AFP

eleven media group