ယင္းလပ္ ဆန္႔က်င္သူမ်ား၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘန္ေကာက္ ရပ္ဆိုင္းေရး ဆႏၵျပရန္ အစီအစဥ္ကို တန္ျပန္သြားမည္ဟု ထိုင္း႐ွပ္နီ ေခါင္းေဆာင္ ေျပာၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/04/2014 09:00:00 AM


အစိုးရ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ယင္းလပ္ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေသာ အတိုက္ အခံ ဆႏၵျပသူမ်ားက ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္မွ စတင္၍ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားသည္အထိ ဆႏၵျပမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းလပ္အစိုးရကို ေထာက္ခံေသာ ရွပ္နီ ဆႏၵျပသူမ်ားကလည္း ဘန္ေကာက္ ရပ္ဆိုင္းေရး ဆႏၵျပမႈမ်ားကို တန္ျပန္သြားမည္ဟု ေျပာၾကား လိုက္ေ ၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ The Nation သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘန္ေကာက္၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားရန္ ဆႏၵျပမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အစိုးရ အတိုက္ အခံ ျပည္သူ႔ ဒီမိုကရက္တစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေကာ္မတီ (People's Democratic Reform committee) (PDRC) ေခါင္းဆာင္ ဆူသက္ေသာင္ ဆူဘန္က ဗုဒၶဟူးေန႔ညက ေၾကညာခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘန္ေကာက္ ရပ္ဆိုင္းပစ္ေရး ဆႏၵျပမႈသည္ အခ်ိန္တစ္လ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ယင္းလပ္၏ အိမ္ေစာင့္ အစိုးရ ျပဳတ္သြားသည့္ ကာလထိတိုင္ ၾကာျမင့္ႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းလပ္အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေသာ အတိုက္အခံ ဆႏၵျပ ေခါင္းေဆာင္ ဆူသက္ေသာင္ဆူဘန္ က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းလပ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္သူမ်ားက ယခုကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘန္ေကာက္ ရပ္ဆိုင္းပစ္ေရး ဆႏၵျပရန္ စီစဥ္လ်က္ရိွစဥ္ ယင္းလပ္ကို ေထာက္ခံေသာ ရွပ္နီ ဆႏၵျပသူမ်ားကလည္း ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘန္ေကာက္ ရပ္ဆိုင္းမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို တန္ျပန္သြားရန္ ရွပ္နီ ဆႏၵျပ ေခါင္းေဆာင္ ဂ်တူေပါင္ပေရာင္ဖန္ (JatupornPromphan) က ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေရြးေကာက္ခံ အစိုးရတစ္ရပ္ကို ျဖဳတ္ခ်ေရး စီစဥ္ေနေသာ အီလစ္အုပ္စု၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို တန္ျပန္သြားရန္ ျပည္သူေတြအတြက္ အခ်ိန္က်ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရွပ္နီေခါင္းေဆာင္ ဂ်တူေပါင္ ပေရာင္ဖန္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ယင္းလပ္အစိုးရ ဆန္႔က်င္သူမ်ားက ဘန္ေကာက္ ရပ္ဆိုင္းေရး ဆႏၵျပမည့္ ရက္ျဖစ္ေသာ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ မတိုင္မီ ပဏာမ ဆႏၵျပရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ယင္းလပ္ ေထာက္ခံေသာ ရွပ္နီ ဆႏၵျပသူမ်ား ပဏာမ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရန္ ၎က တိုက္တြန္းလိုက္ သည္။

ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ လက္ရိွ ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေသာ ယင္းလပ္အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေသာ ဆႏၵျပသူမ်ားမွာ ယင္းလပ္၏ အစ္ကို ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ကို ဆန္႔က်င္သူမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္ကို ေထာက္ခံသူမ်ား ျဖစ္သည္။

သက္ဆင္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ အင္အားစုမ်ားမွာ ထိုင္း ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေန လူလတ္တန္းစားႏွင့္ အီလစ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

သက္ဆင္ကို ေထာက္ခံေသာ ရွပ္နီ အင္အားစုမ်ားမွာ ထိုင္း ေျမာက္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားမွ ျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ားစုမွာ ေက်းလက္ေန ဆင္းရဲသား လူတန္းစားမ်ား ျဖစ္ သည္။ ထိုင္းတြင္ ယခုျဖစ္ပြားေနေသာ ႏိုင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ားမွာ ႏွစ္ကာလ အတန္ၾကာျမင့္လာၿပီ ျဖစ္ေသာ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ေန လူလတ္တန္းစားမ်ား၊ ဘုရင္စနစ္ကို ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆင္ - ယင္းလပ္ကို ေထာက္ခံေသာ အမ်ားစုမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ေက်း လက္ ေနသူမ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားေ သာ ေနာက္ဆုံး ပဋိပကၡ ျဖစ္ေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 Myanmar Express