လြတ္လပ္ေရး၏ အဓိပၸာယ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/04/2014 02:30:00 PM


====================
အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
====================
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၄ရက္ေန႔ သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ (၆၆)ႏွစ္ ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခါသမယျဖစ္ေပသည္။ (၆၆)ႏွစ္ သည္ ေယဘုယ် အားျဖင့္ တြက္စစ္ၾကည့္ မည္ဆိုပါက မ်ိဳးဆက္ႏွစ္ ဆက္စာနီးပါး ျဖစ္သည္။ မ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္ကို ႏွစ္သုံးဆယ္၊ သုံးဆယ့္ငါးႏွစ္ စသျဖင့္ တြက္ၾကသည္ မဟုတ္ပါလား။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အတိတ္သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္ လိုက္လၽွင္ လြတ္လပ္ေရး ကို ျပည္မႏွင့္ ေတာင္တန္း မခြဲျခားဘဲ အရယူနိုင္ေရး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႀကီးမႉး ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ပါဝင္လာ ေစရန္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကၿပီး လြတ္လပ္ ေရးကို အတူတကြ အရယူခဲ့ၾကသည္ကို အားလုံး သိၿပီး ျဖစ္ၾကေလသည္။ ထိုသို႔ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး သိပ္မၾကာ ကြန္ျမဴနစ္ မ်ား ေတာခို၊ ကရင္လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ေတာခိုခဲ့ၾကရာက စလ်က္ ျပည္တြင္း စစ္မီးႀကီး ေတာက္ေလၽွာက္ေလာင္ ကၽြမ္းလာခဲ့သည္ မွာ ယေန႔ထက္ထိ ျဖစ္သည္။ ျပန္ၾကည့္လၽွင္ အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ထိုရရွိလာခဲ့သည့္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အတူပင္ ျပည္တြင္း စစ္ကို ေမြးဖြား ေပးခဲ့သည္ကို ေတြ႕နိုင္ေပရာ လြတ္လပ္ေရး၏ အႏွစ္သာရႏွင့္အဓိပၸာယ္ကိုပင္ ယခုအခ်ိန္အထိ ျမန္မာျပည္သူမ်ား တိတိပပ၊ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ခံစားခဲ့ၾကရဖူးၿပီဟု မဆိုနိုင္ေသးေခ်။

လြတ္လပ္ ေရး၏ အႏွစ္သာရႏွင့္အဓိပၸာယ္အစား က်ည္ဆန္ အခြံမ်ားႏွင့္ အတိဒုကၡေရာက္ရမႈမ်ား၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ကင္းမဲ့ခဲ့ရမႈမ်ားသာ ျမန္မာျပည္သူ မ်ား အတိအက် ရရွိခံစားခဲ့ၾကရသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ တစ္မြန္းတည့္မၽွ သာခံခဲ့သည့္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရ စီေခတ္၊ ညတာရွည္ အိပ္မက္မ်ားခဲ့ရသည့္ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ ႏွင့္ ထိမွတစ္ဖန္ အေၾကာက္တရားက အရိပ္လိုထိုး ထားသည့္ စစ္အာဏာ ရွင္ေခတ္ဆိုး ကာလရွည္ႀကီး ေအာက္မွ ယေန႔ျမန္မာနိုင္ငံသည္ လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့သည့္တိုင္ လြတ္လပ္မႈသည္ အရိုးစြဲလာသည့္ အေၾကာက္ တရားႏွင့္ လိုသလိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈခံ ခဲ့ရသည့္ လြတ္လပ္ေရး၏ ပင္ကိုအႏွစ္သာရသည္ ပုံပ်က္ပန္းပ်က္ျဖစ္လ်က္ပင္ ရွိေနေသးသည္ကို ေတြ႕နိုင္ေပသည္။

ယေန႔ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္မႈကို မည္မၽွ အထိ ခံစားခြင့္ရရွိေနၿပီဆို သည္ကို မ်က္ေမွာက္ နိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမ်ားထဲမွ နိုင္ငံေရးလြတ္ လပ္မႈ၊ စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈ၊ ပညာေရးလြတ္လပ္မႈ တို႔ မည္မၽွရရွိေနၿပီလဲဟူသည့္ အခ်က္မ်ားျဖင့္ တိုင္း တာၾကည့္လၽွင္ သိနိုင္ေပလိမ့္မည္။ ထိုနည္းတူ ပင္လုံ စာခ်ဳပ္မွ ျမစ္ဖ်ားခံလာခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား အခြင့္အေရး မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ရရွိ ေနၿပီလဲဟူသည့္အခ်က္မ်ားက သက္ေသခံေနေပ လိမ့္မည္။

၂၀၁၃ခုႏွစ္အထိ ထိုအခ်က္မ်ားကို ျပည့္ျပည့္ ဝ၀ မျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေခ်။ အစိုးရကမူ ခြင့္ျပဳ ထားသည့္ ေဘာင္ထဲက အခြင့္အေရးထက္ ပိုယူ ရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္ဟုအဓိပၸာယ္ရေသာ စကားကို ဆိုထားေပရာ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ နိုင္ငံေရးလြတ္လပ္ ခြင့္ကို မည္သို႔မည္ပုံ ျမင္ေတြ႕နိုင္မည္လဲဆိုသည့္ အခ်က္က ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးကို ဇာတ္ရွိန္တက္ေစ မည့္အခ်က္ ျဖစ္လာေစနိုင္မည္ဟု ယူဆရပါေၾကာင္း။

အယ္ဒီတာ

ဇန္နဝါရီ ၃၊ ၂၀၁၄
Yangon Media Group