ဗီဒီယိုမ်ား ေဝမွ်ရန္ ကိုယ္ပိုင္ဝက္ဘ္ဆိုက္ Vine.co ကို Vine လႊင့္တင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/04/2014 03:00:00 PM=========

၆ စကၠန္႔စာ ဗီဒီယို ေဝမွ်ႏိုင္သည့္ Vine ကို ယခင္က မိုဘုိင္း app အေနျဖင့္သာ အသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ Vine.co ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ကုမၸဏီမွ ေၾကညာခဲ့သည္။

Vine အေနျဖင့္ အဆိုပါ platform သစ္ကို မိတ္မဆက္ေပးမီက Vine အသုံးျပဳသူ တစ္ဦးကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ ရွာေဖြရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိခဲ့သည္။ Twitter ကုမၸဏီပိုင္ ျဖစ္ေသာ Vine သည္ Twitter ၏ feeds တြင္ ဗီဒီယိုမ်ားကို ထည့္သြင္းထားကာ အသုံးျပဳသူတစ္ဦး ၏ ေဝမွ်ထားေသာ Vine ဗီဒီယိုမ်ားကို tweet မ်ားမွရွာေဖြႏိုင္သည္။

Web browser ျဖင့္ Vine ကို အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ား ေဝမွ်ထားသည့္ Vine မ်ားကို ၾကည့္ျခင္း၊ Like လုပ္ျခင္း၊ favorite အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေဝမွ်ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အသုံးျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ထူးျခားေသာ Vine profile မ်ားကို အျခားလူမ်ားႏွင့္ ေဝမွ်ႏိုင္ေအာင္ Vine အားလုံးကို မွတ္တမ္းတင္ ထားေပးသည္။

ထို႔အျပင္ Vine သည္ TV mode ကိုမိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ စုေဆာင္းထားသည့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို တစ္ၿပိဳင္နက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။

Ref: Gigaom

Internet Journal