ေထာက္လွမ္းေရးအစီအစဥ္မ်ားျပန္လည္သံုးသပ္မည္ဟု အုိဘားမားအရိပ္အႁမြက္ေျပာၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/04/2014 11:30:00 PM


ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္က အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ႏွစ္ကုန္ဆံုးခ်ိန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို အေလးအနက္ေျပာၾကားေနေသာ သမၼတအိုဘားမား Larry Downing/reuters
လွ်ိဳ႕၀ွက္ေထာက္လွမ္းခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမႈအမ်ားအျပားရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး ေအဂ်င္စီ ( NSA )၏ ေထာက္လွမ္းေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ေကာင္းသံုးသပ္သြားမည္ဟု ကန္သမၼတဘားရက္အုိဘားမားကေျပာသည္။
လွ်ိဳ႕၀ွက္သတင္းမ်ားဖြင့္ခ်မႈအမ်ားအျပားရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယင္းေထာက္လွမ္းေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူစုိးရိမ္ေနၾကၿပီး ယင္းအစီအစဥ္ကိုေဆာင္ရြက္ရန္အျခားေသာ နည္းလမ္းတစ္လမ္းရွိႏုိင္သည္ဟု ၎ကေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ NSA ၀န္ထမ္းေဟာင္း အက္ဒ၀ပ္စႏုိးဒန္သည္ လွ်ိဳ႕၀ွက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဖြင့္ခ်ျခင္းျဖင့္ မလုိလားအပ္ေသာ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္ဟု အုိဘားမားကေျပာသည္။ စႏုိးဒန္ကုိလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးႏုိင္၊ မေပးႏုိင္ဆုိသည္ကုိမူ ၎ကေျပာၾကားခဲ့ ျခင္းမရွိေပ။
စႏုိးဒန္သည္ေျမာက္ျမားစြာေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္အခ်က္အလက္မ်ားကို ၎ႏွင့္အတူယူေဆာင္ကာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ၿပီးခဲ့သည့္ေမလအတြင္း ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည္။ ၎သည္အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္း၌ သူလွ်ိဳလုပ္မႈျဖင့္ စြဲခ်က္ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး ႐ုရွားႏုိင္ငံတြင္ ယာယီႏုိင္ငံေရးခုိလံႈခြင့္ျဖင့္ လက္ရွိေနထုိင္ေနသည္။
အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုအၿပီး အုိဘားမားကယင္းသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ အခ်က္အလက္ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာစုေဆာင္းျခင္းမွာ
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ မညီေၾကာင္း ဖက္ဒရယ္တရားသူႀကီးတစ္ဦးက ေျပာၾကားၿပီးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ သမၼတ၏အႀကံေပးအဖြဲ႕က အဆိုျပဳထားသည္။ ယင္းေစာင့္ၾကည့္ေထာက္ လွမ္းျခင္းမ်ားက အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ရန္ ႀကံစည္မႈမ်ားကို တားဆီးႏုိင္ခဲ့သည္ဆုိေသာ အေထာက္အထား အနည္းငယ္သာေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း ယင္းတရားသူႀကီးႏွင့္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ႏွစ္ဖက္လံုးကေျပာသည္။အိမ္ျဖဴေတာ္အဖြဲ႕၏တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လာမည့္ဇန္န၀ါရီလအတြင္း တိက်ေသာေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ဟုအုိဘားမားကေျပာသည္။
—Ref: BBC
7 Day Daily