အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ကိုးဆပို၍ အသည္းကြဲလြယ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/04/2014 03:30:00 PM
ခ်စ္သူႏွင့္ လမ္းခြဲရၿခင္းမ်ိဳး သို႕မဟုတ္ ခ်စ္သူ ခင္သူ တစ္ေယာက္ ဆံုးပါး သြားၿခင္းတို႕သည္ အသည္း ကြဲၿခင္းကို ၿဖစ္ေစပါသည္။

ယင္းကဲ့သို႕ေသာ အၿဖစ္မ်ိဳးမွာ အမ်ိဳးသမီး မ်ားတြင္ ပို၍ အၿဖစ္မ်ားေၾကာင္း သုေတသန အသစ္ တစ္ရပ္အရ သိရသည္။ စိတ္ထိခိုက္ၿခင္းသည္ ႏွလံုး တိုက္ခိုက္ခံရၿခင္း သို႕မဟုတ္ အၿခား ႏွလံုးေရာဂါဆိုင္ရာ ၿပႆနာမ်ား၏ ေရာဂါ လကၡဏာ ရပ္မ်ားကို အၾကီးအက်ယ္ လံွု႕ေဆာ္ ေပးႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ ပထမဆံုးအၾကိမ္ အၿဖစ္ လူအေၿမာက္ အၿမားတြင္ ေလ့လာ သုေတသန ၿပဳခ်က္အရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား မ်ားထက္ အသည္းကြဲ ေရာဂါ ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခ ကိုးဆ ပို၍ မ်ားသည္ ဟုဆိုသည္။

ယခင္က ေသြးေၾကာပိတ္ၿခင္း သို႕မဟုတ္ ႏွလံုး ေရာဂါဆိုင္ရာ ၿပႆနာ ရာဇဝင္ လံုးဝမရွိဘဲ စိတ္ထိခိုက္ ၿခင္းေၾကာင့္ ႏွလံုးေရာဂါ ေဖာက္မႈ ရုတ္တရက္ၿဖစ္ေပၚၿခင္းကို အသည္းကြဲ ေရာဂါဟု ေခၚသည္။ ဆရာဝန္မ်ား၏ အဆိုအရ ခင္ပြန္းသည္ ရုတ္တရက္ ဆံုးပါး သြားၿခင္း ကဲ့သို႕ေသာ အၿဖစ္မ်ိဳး၌ အက္ဒရီနယ္လင္ အပါအဝင္ အၿခား စိတ္ဖိစီးမႈကို ၿဖစ္ေစသည့္ ေဟာ္မုန္းမ်ား တစ္ဟုန္ထိုး ၿမင့္တက္လာၿပီး ယင္းကႏွလံုးရွိ ေသြးမႈတ္ ထုတ္သည့္ အဓိက အခန္းကို ရုတ္တရက္ ဝန္ပိေစၿခင္းအားၿဖင့္ ထိခိုက္ေစသည္။ ယင္းကဲ့သို႕ေသာ ၿဖစ္ရပ္၌ ႏွလံုးခုန္ စည္းခ်က္ႏွင့္ ေသြးအတြင္း ပါဝင္သည့္ အရာမ်ားမွာ ႏွလံုးေရာဂါ ရွိေနသူ၏ လကၡဏာ ရပ္မ်ား ႏွင့္ထပ္တူ ၿဖစ္ေနေသာ္လည္း ႏွလံုးေရာဂါ ရွိေနသူကဲ့သုိ႕ မည္သည့္ ေသြးလႊတ္ေၾကာမွ ပိတ္ဆို႕ၿခင္း မရွိဟု ဆိုသည္။ အေမရိကန္ ၿပည္ေထာင္စု အာကင္ဆက္ တကၠသိုလ္မွ ႏွလံုး အထူးကု ဆရာဝန္ အဘီရွက္ဒက္ရွ္မူကာ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕သည္ ေဆးရံုေပါင္း ၁ဝဝဝ မွ လူနာေပါင္း ၆၂၂၉ဦး ကိုေလ့လာခဲ့ရာ အသည္းကြဲ ေရာဂါဟု ေခၚေသာ ထိုေရာဂါ ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၌ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ကိုးဆပို၍ မ်ားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ျမ၀တီ