မမွ်တတဲ့ အလုပ္သမားနည္းဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို႔ အလုပ္သမား သမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တိုက္တြန္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/25/2014 06:40:00 PM


ျမန္မာအစိုးရသစ္ ျပဌာန္းထားတဲ့ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒကို အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲဖို႔ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဇန္နဝါရီ ၂၄ရက္ေန႔မွာ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနတဲ့ အလုပ္ရွင္ေတြကို တရားစြဲဆိုႏိုင္တဲ့အခြင့္အလမ္း ကင္းမဲ့ တာေၾကာင့္ အစိုးရရဲ႕ နည္းဥပေဒကို ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်လိုက္ၿပီး ဥပေဒသစ္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲဖို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ တာဝန္ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ပလိပ္၊ မႏၱေလးက ခ်ည္မွ်င္နဲ႔ အထည္ခ်ဳပ္ရံုေတြက အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈေတြ၊ အလုပ္က ထုတ္ပစ္ခံေနရတဲ့ျပႆနာေတြေတြကို အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ယာယီ)မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အစိုးရဦးေဆာင္တဲ့ ပညာေရးအဆင့္ျမွင့္ေဆြးေႏြးပြဲကို ဆရာေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသား သမဂၢေတြ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့တာကိုလည္း ေထာက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။

Kamayut Media