ပုဒ္မ ၅၉(ဃ)ႏွင့္ (စ)ကို ျပင္ဆင္ရန္ NDF ပါတီဦးစီးကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/25/2014 11:47:00 AM


ရန္ကုန္၊ မဇၩိမ။ ။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ သမၼတ၊ ဒုသမၼတအရည္အခ်င္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ပုဒ္မ ၅၉(ဃ)ႏွင့္ ၅၉(စ)တုိ႔ကို ျပင္ဆင္ရန္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အင္အားစုပါတီက ဦးေဆာင္ၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၂၄ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵျပသူ ၁၀၀ေက်ာ္က "ျပည္သူ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ ေပၚေပါက္ေရး ပုဒ္မ ၅၈(ဃ)ႏွင့္ ပုဒ္မ ၅၉(စ)"အလိုမရွိ" ဟူေသာ ဗီႏုိင္းမ်ား၊ နဖူးစည္းမ်ားျဖင့္ ထုိစာတန္းကိုပင္ ေႂကြေၾကာ္ကာ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ေအာင္ဆန္းကြင္းေျမာက္ဘက္မွ စတင္ထြက္ကာ ေဒၚသိန္းတင္လမ္းမွျဖတ္ကာ၊ မဂၤလာေစ်း၊ ယုဇနပလာဇာအထိ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့သည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ သိမ္ျဖဴမီးပြိဳင့္သို႔ လမ္းေလွ်ာက္ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒု-သမၼတမ်ား၏ အရည္အခ်င္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ ပုဒ္မ ၅၉(ဃ)တြင္ သမၼတႏွင့္ ဒု-သမၼတမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးအျမင္မ်ား ရွိရ မည္ဟု ပါရွိသည္။

ပုဒ္မ ၅၉(စ)တြင္ မိဘ၊ ဇနီး၊ ခင္ပြန္း၊ တရား၀င္ သားသမီးတစ္ဦးဦး၊ ယင္းသားသမီးမ်ား၏ ဇနီး၊ ခင္ပြန္း မ်ားသည္ တုိင္းတစ္ပါးႏုိင္ငံသား မျဖစ္ေစရဆိုသည့္အခ်က္ ပါ၀င္သည္။

ထုိပုဒ္မ ၅၉(ဃ)ႏွင့္ (စ)ကို ပယ္ဖ်က္ရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္ ရန္ကုန္ႏွင့္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသးသည္။

မဇၩိမသတင္းဌာန