ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နမ့္စန္ လူထုေတြ ့ဆုံပဲြ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/25/2014 01:57:00 PM

နမ့္ဆန္ကြင္းမွာ အေမအလာကို ကရင္းခုန္ရင္းႀကိဳဆိုေန။ ဓါတ္ပုံ - ထင္ လင္း ဦး

နမ့္စန္ၿမိဳ ႕ ေဘာလံုးကြင္းမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ျပည္သူလူထုနဲ ႔ေတြ႕ဆံုပြဲမွာ ျပည္သူတစ္ဦးက ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို မျပင္ေပးရင္ ျပည္သူေတြ ဘာလုပ္သင့္လဲ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက တကယ္ဆိုရင္ လူတစ္စုေလးက ေရးထားတဲ့ ဥပေဒျဖစ္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ ကြၽန္မတို႔ ျပည္သူလူထုက မျပင္နိုင္ရမွာလဲ ျပင္ကိုျပင္နိုင္ရမယ္ လို႔ ေျပာပါတယ္။

ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကို ျပင္ေပးၿပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္လာခဲ့ရင္ လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ေအာက္မွာပဲ ရွိေနမွာလားလို႔ ျပည္သူတစ္ဦးက ေမးတဲ့ေမခြန္း ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဘယ္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာမွ ခံၿပီးေတာ့ ဒီနိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵမရွိဘူးလို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ေဟာေျပာပြဲကို ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းမွာရွိတဲ့ ကေလာ နမ႔္စန္ မိုင္းရႈး ရပ္ေစာက္ ဟိုပံုး ပင္းတယ ဆီဆိုင္ ကြမ္လံုၿမိဳ႕နယ္က ျပည္သူေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ ၿပီး ဆႏၵေတာင္းခံခဲ့ရာ ၉၅ရာခိုင္နႈန္းက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ၿပီး ၅ရာခိုင္နႈန္းက အသစ္ေရးဆြဲခ်င္တယ္လို ့ဆႏၵေကာက္ယူရရွိခဲ့ပါတယ္။

Author နန္းလြင္
Kumudra