ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည့္ ေစ်းကြက္မ်ား အေပၚ စိုးရိမ္မႈေၾကာင့္ ရွယ္ယာေစ်းမ်ား ထိုးဆင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/25/2014 09:30:00 PM


ဇန္နဝါရီ ၂၅။

ေဒါင္ဂ်ံဳးရွယ္ယာ ေစ်းကြက္သည္ ခုႏွစ္လအတြင္း အဆိုးဝါးဆံုး ဆံုးရႈံးမႈဒဏ္ကို ခံစားရလ်က္ ရိွသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည့္ ေစ်းကြက္မ်ား၏ စီးပြားေရး ေႏွးေကြးလာမႈေၾကာင့္ စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္တြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္ဟု ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား စိုးရိမ္ေနသကဲ့သိုပင္ ေဝါစထရိ၌ ႏွစ္ရက္ဆက္တိုက္ ဆိုးဝါးစြာ ဆံုးရႈံးခဲ့သည္။

ေသာၾကာေန႔တြင္ ေဒါင္ဂ်ံဳးစက္မႈဆိုင္ရာ ပ်မ္းမွ် အညႊန္းကိန္းသည္ ၃၁၈.၂၄ သို႔ ေသာၾကာေန႕တြင္ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ ဇြန္လ ေနာက္ပိုင္း တစ္ရက္တာ အဆိုးဆံုး ထိုးဆင္းမႈ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဘလူးခ်ပ္စ္ဟု ေခၚဆိုၿပီး ခိုင္မာေသာရွယ္ယာမ်ားဟု ယံုၾကည္ၾကသည့္ ရွယ္ယာမ်ား အညႊန္းကိန္းမွာ ႏွစ္ရက္တာအတြင္း အမွတ္ ၅၀၀ နီးပါး က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဥေရာပႏွင့္ အာရွ ေစ်းကြက္မ်ား ကဲ့သို႔ပင္ ႀကီးမ်ားေသာ က်ဆင္းမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ကမာၻတစ္ဝွမ္းရိွ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္သည့္ ညိႈ႔မိႈင္းေနေသာ တရုတ္အတြက္ စီးပြားေရး အစီရင္ခံစာမ်ား၊ တူရကီရိွ ႏုိင္ငံေရး မၿငိမ္သက္မႈမ်ားႏွင့္ အာဂ်င္တီးနားရိွ ဘ႑ာေရး မၿငိမ္မသက္မ်ားကို အရင္းခံ၍ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံသူမ်ားမွ အဆက္မျပတ္ လႈပ္ရွားေနရသည္။ သို႔ရာတြင္ အႀကီးမားဆံုး ပတ္သက္မႈမွာ ဗဟိုေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေပၚလစီမ်ား တင္းက်ပ္လာမႈ၏ တိုးတက္လာသည့္ ေစ်းကြက္မ်ား အေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ အတြင္းက ဗဟုိေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕၏ ေငြေၾကးထိန္းသိမ္းမႈ အစီအစဥ္မ်ားသည္ စြန္႔စားရေသာ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ား အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ ရရိွေစခဲ့ၿပီး ေဒါင္ဂ်ံဳး အညႊန္း ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ တိုးတက္ေစခဲ့သည္။ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရိွ စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းမ်ားကိုလည္း ျမင့္တက္ေစခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုႏွစ္ ဗဟိုဘဏ္၏ ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းမႈက တိုးတက္ေနဆဲ ေစ်းကြက္မ်ားအေပၚတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား စိုးရိမ္ပူပန္ေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဝါစထရိမွ တစ္ခ်ိဳ႕သူမ်ားက ကာလရွည္ၾကာ ေစ်းႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ေန႔ကတည္းက ေဒါင္ဂ်ံဳး အညႊန္းကိန္းသည္ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့သည္။ ဝီလ္ရိႈင္းယား ၅၀၀၀ စုေပါင္းေစ်းကြက္မွ အညႊန္းကိန္းအရ ယခုလအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ အားလံုးေသာ ရွယ္ယာမ်ားမွ ေဒၚလာ ၆၂၅ ဘီလ်ံကို ျပန္လည္ ထုတ္ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရသည္။

The broader Standard & Poor’s 500 မွ အမွတ္ ၁၇၉၀.၂၉ တြင္ ၂.၁ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့သည္။ ပင္လယ္ရပ္ျခား ေဒသမ်ားရိွ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္လည္း ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ၿပီး Stoxx Europe 600 မွ အညႊန္းကိန္း ၂.၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ Nikkei တြင္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း သို႔ က်ဆင္းခဲ့ၾကသည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ ရွယ္ယာမ်ား၊ ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ေစ်းကြက္မ်ား၏ စာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္လႊတ္ခဲ့ၾကၿပီး စိတ္ခ်ရသည့္ ေဒသတြင္း ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ား ေစ်းႏႈန္းအတြက္ တစ္ႏွစ္တာ၏ ေလးပံု တစ္ပံုကာလကို အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။

S&P 500 တြင္ ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ တစ္ႏွစ္တာ ေယဘုယ် ရရိွမႈႏႈန္းကို ၅.၉ ရာခိုင္ႏႈန္း အျဖစ္ စိစစ္သူမ်ားက သတ္မွတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သုေတသနအဖြဲ႔ S&P Capital IQ မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၎ႏႈန္းမွာ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္း ခန္႕မွန္းခဲ့ေသာ ၉.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။

“ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေလးႏွစ္တာ ကာလမွာ ကမာၻ႕ဗဟိုဘဏ္ေတြကေန ေငြျဖစ္လြယ္မႈအတြက္ ဘ႑ာေရးစံနစ္ႀကီးကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီအတြက္ အခက္အခဲ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳး ျဖစ္မလာႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးကို ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ၾကရေတာ့မွာပါ ” ဟု နယူးေယာက္ရိွ ConvergEx အဖြဲ႕မွ ေစ်းကြက္ဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္သူ အႀကီးအကဲ နီကိုလတ္ ကိုလာမွ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

REF: Los Angeles Times
The Myanma Age