ဓါးမဦးခ်ေျမမ်ားသိမ္း၍ မမွန္/မကန္ ေျမကြက္မ်ား ျပန္လည္အေပးခံထားရသည္ဟု ေဒသခံမ်ားဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/25/2014 06:21:00 PM


လားရိႈး၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၅။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ လားရိႈးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ အာဏာပိုင္မ်ားက ဓါးမဦးခ် လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ လားရိွဳးေဒသခံ ေတာင္သူမ်ား၏ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းယူခဲ့ၿပီး ယခုအခါေျမေနရာ အစားထိုး ျပန္လည္ခ်ထားေပးရာ၌ ၎အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္မ်ားက ယခင္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး၏ ေပးထားသည့္ ကတိအမိန္႔အား ေခ်ဖ်က္ၿပီး မမွန္/မကန္ေျမကြက္ ခ်ထားသည္ဟု ယမန္ေန႔နွစ္ရက္၌ ေတာင္သူမ်ား စုေ၀းေျပာဆိုသည့္ ေနရာမွ သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ၂၀၁၀ခုနွစ္၌ လားရိႈးၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္(၁)၊ နယ္ေျမ(၉)တြင္ရိွေသာ နားမေခၚအရပ္ျဖစ္သည့္ ေမာရ၀တီ(၁) ေခၚေမာက္ေခါင္၀တီ (၁)စိုက္ပ်ိဳး ေျမေနရာတြင္ ေတာင္သူ(၃၂)ဦး၏ စိုက္ပ်ိဳးလယ္ေျမမ်ားကို လားရိွုဳးၿမိဳ႕နယ္ အေထြအေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမွ အာဏာပိုင္မ်ားက သိမ္းယူခဲ့ၿပီး ၎နားမေခၚအရပ္ ယခုကားႀကီး၀င္းေနရာတြင္ ေျမျပန္လည္ အစားထိုးေပးခဲ့ကာ ၂၀၁၁ခုနွစ္အေရာက္ လားရိွဳးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမွ ဒုတိယဦးစီးမွဴး ဦးတင္ထြန္းေဇာ္မွ ေတာင္သူမ်ားကိုေခၚယူညိွနွိဳင္းကာ တစ္ဦးလ်ွင္(၆၀)ပတ္လည္ေျမကြက္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ေျမေပးမိန္႔ ေျပစာထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းနွစ္ဇူလို္င္လတြင္ ၎ဌာနမွ စိုက္ပ်ိဳးေျမေနရာခ်ထားေရးဥကၠ႒ ဦးထိန္လင္းက ေတာင္သူပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမဧကအေပၚမူတည္၍ တစ္ဦးလ်ွင္(၆၀)ပတ္လည္ ေျမကြက္တစ္ကြက္အျပင္၊ နွစ္ကြက္၊ သံုးကြက္နွင့္ဆယ္ကြက္အလို္က္ ေျမေပးမိန္႔ေျပစာမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ သိမ္းဆည္းခံ ေတာင္သူမ်ား ေက်နပ္သေဘာတူညီမႈရခဲ့သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မွ စုစုေပါင္းအစားထိုးေျမကြက္(၂၈၂)ကြက္ကို္ ေတာင္သူနွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားေရာေနွာ ခ်ေပးေသာ္လည္း တကယ္တမ္း ေတာင္သူမ်ား၏ရမည့္ ေျမကြက္မွာအကြက္၄၀ေက်ာ္ရိွၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ား၏ရရိွသည့္ အကြက္မ်ားက ပိုမ်ားေနေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ခုနွစ္၊ဧၿပီလတြင္္ အထက္ေျမေနရာ ခ်ထားနိုင္ေရးအတြက္ လားရိွဳးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္လြင္က ေတာင္သူမ်ားကို ေခၚေတြ႔ၿပီး တစ္ဦးလ်ွင္(၆၀)ပတ္လည္ တစ္ကြက္သာရမည္ဟု ေျပာဆိုကာ ယူလည္းရ/မယူလည္း မတတ္နိုင္ဘူးဟု ၎ကေျပာခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေတြ႔ဆံုစဥ္ အဆိုပါအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးနွင့္ ေတာင္သူတစ္ခ်ိဳ႕ စကားမ်ားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားကနဂိုမူလ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာေျမေနရာ၌ ကိုယ့္ေျမ၊ကိုယ့္ျခံခတ္ၿပီးဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမွာလည္း ဒုတိယသမၼတေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းကိုုယ္တိုင္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆၿပီးမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ျပႆနာမ်ားဟု ေတာင္သူမ်ားကသံုးသပ္ထားသည္။

ယင္းအျပင္ေမာရ၀တီမွ ေမာက္ေခါင္၀တီျဖစ္ေပၚလာျခင္းမွာလည္း အဆိုပါသမၼေရာက္လာမွ အမည္ေျပာင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေတာင္သူမ်ားက ေျပာသည္။ ၂၀၁၃ခုနွစ္ ၊စက္တင္ဘာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ေတာင္သူအတြက္ အစားထိုးေျမေနရာေဖၚေရးကို အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ ယခုနွစ္ဇန္န၀ါရီ၂၂ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေျမကြက္ရိုက္ေပးရာမွ ေတာင္သူမ်ားနွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားအဆင္မေျပမႈမ်ား ယေန႔တိုင္ျဖစ္ေနဆဲဟု ေတာင္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

“ကၽြန္မတို႔က ေမာရ၀တီ(၁)မွာ ဓါးမဦးခ်လုပ္ကိုင္ခဲ့တာ နွစ္သံုးဆယ္ရိွၿပီ၊ ေျမခြန္၊ စို္က္ပ်ိိဳးခြန္ေဆာင္ၿပီးလုပ္ခဲ့တာပါ၊ သူတို႔ကျပည္သူေတြကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ာကက္ဆူုနဲ႔ သိမ္းတယ္၊ စီမံကိန္းနဲ႔သိမ္းတယ္၊ တကယ္သိမ္းၿပီးရသြားတာက ၀န္ႀကီးအမ်ိဳးေတြ၊ သူတို႔၀န္ထမ္းအသိုင္းအ၀ိုင္းေတြပဲ ျဖစ္တယ္၊ တကယ္မရိွလို႔ လုပ္စားလာခဲ့တဲ့ ေတာင္သူနင္းျပားေတြကို လူသူေ၀းတဲ့ေတာင္ထိပ္ေပၚမွာ အကြက္ခ်ေပးတယ္ဆိုေတာ့ စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့၊ ေျပာေတာ့ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေလ်ွာ့ခ်ေရးတဲ့ အခုေတာ့ဆင္းရဲႏြမ္းပါး ဒုကၡေရာက္ေရးျဖစ္ေနတယ္၊ ကၽြန္မတို႔က အရင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးထိန္လင္းခ်မွတ္ေပးတဲ့ အတိုင္းလိုခ်င္တယ္၊ အခုခ်ေပးတဲ့ ေျမေနရာ၂၈၂ကြက္အနက္ ေတာင္သူရမွာက အကြက္၄၆ကြက္ရိွတယ္၊ ဒါေပမယ့္မရဘူးေလ က်န္တဲ့သူတို႔ ၀န္ထမ္းပိုင္းကလူေတြ ဘယ္ေလာက္ယူထားလဲဆိုတာ စဥ္စားတာၾကည့္ေတာ့၊ ေတာင္သူကို အေၾကာင္းျပၿပီးသူတို႔ေျမကြက္ရေရးအတြက္ လုပ္စားေနတယ္လို႔ျမင္ပါတယ္၊ ကၽြန္မကေတာင္သူကိုယ္စား ေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေတာင္သူမစုေလးငယ္က ဆိုသည္။

ယင္းကိစၥနွင့္ပတ္သက္၍ လားရိွဳးျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္လြင္အား ေမးရာ“သူတို႔ကိုအစားထိုးေပးတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ သူတို႔စိုက္ထားတဲ့ ေျမေနရာအေပၚျပန္လည္ေျမကြက္ခ်ေပးတာျဖစ္ပါတယ္၊ သူတို႔မွာကအရင္ထဲက လယ္ယာလုပ္ကိုင္ခြင့္ မွတ္ပုံတင္မရိွဘူး၊ သူတို႕သေဘာနဲ႔စိုက္ေနၾကတာ၊ ယာယီစာထြက္ထားသည့္အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေ ျမေနရာခ်ေပးတာပါ”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယင္းေၾကာင့္ အဆိုပါေတာင္သူမ်ားမွာ အထက္ပါသိမ္းဆည္းလယ္ေျမနွင့္ ပတ္သက္၍ လားရိွဳးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးသို႔ ၂၀၁၃ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္လည္း အသနားခံစားတိုင္ၾကားခဲ့သည့္အတိုင္း အဆိုပါရံုးရိွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားနွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႔ဆံုေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ တကယ္တမ္းေတာင္သူမ်ား၏ နစ္နာမႈအပိုင္းကိုၾကည့္ၿပီး ေျမေနရာရပိုင္ခြင့္ ေပးသင့္ေၾကာင္း ၎ေတာင္သူမ်ားက ဆိုထားသည္။

ထြန္းထြန္း၊စိုးမင္းနိုင္။

The Myanma Age