၀ါးခ်စ္သူမ်ားအသင္း ထူေထာင္မည္ (ေမးျမန္ခ်က္ အသံဖုိင္)

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/25/2014 05:30:00 PM


ျမန္မာႏိုင္ဟာ ကမၻာ့ထိပ္တန္း ၀ါးထြက္ရွိတဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေပမယ့္ ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြရေအာင္ စနစ္တက် စီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိသလို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈလည္း အားနည္းေနတဲ့အတြက္ ၀ါးခ်စ္သူမ်ားအသင္းကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေရး လႈပ္ရွားသူေတြက စတင္ႀကဳိးပမ္းေနပါတယ္။

ဒီအသင္းျဖစ္ေျမာက္ေရး ဦးေဆာင္စီစဥ္ေနတဲ့ ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ရက္ တာ၀န္ခံ ေဒၚေဒ၀ီသန္႔စင္ကို ဒီဗြီဘီက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။

အျပည့္အစံု နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။DVB Burmese