ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးကို တပ္မေတာ္က တာဝန္ယူထားေသာေၾကာင့္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ ရဲအရာရွိမ်ား မလိုအပ္ဟုဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/25/2014 01:43:00 PM


ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၄

ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို တပ္မေတာ္က တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာေၾကာင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ ရဲအရာရွိမ်ား ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေမြးထုတ္ေပးရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ဆိုသည္။

ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၂) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြက ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ Police Academy တကၠသိုလ္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ ရဲအရာရွိမ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ မရွိ ေမးျမန္းရာ ၎ကယင္းသို႔ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္တြင္း လုံၿခံဳေရးကို တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ေနရၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ လက္ရွိ အေျခအေနမွာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ရဲအရာရွိေတြ ေမြးထုတ္ေပးဖို႔ မလိုအပ္ပါေသးဘူး” ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ဆိုသည္။

ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း လုံၿခံဳေရးကို အကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ တကၠသိုလ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ ရဲအရာရွိမ်ားကို ေမြးထုတ္ ေပးသင့္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြက ဆိုသည္။

“ရဲသင္တန္းေက်ာင္းေတြလို မဟုတ္ဘဲ ကြၽမ္းက်င္မႈအလိုက္ စြမ္းရည္ ျမင့္တက္ေအာင္ ႏွစ္ရွည္ သင္တန္းေတြေပးၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႕ေတြကို ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ ေလ့က်င့္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖဳိး တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွစတင္ကာ ရဲအရာရွိ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း၊ ရဲအရာရွိ အတတ္သင္ေက်ာင္း၊ ရဲအၾကပ္ အတတ္သင္ေက်ာင္း၊ အမွတ္ (၁) ရဲေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း၊ အမွတ္(၂) ရဲေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း၊ အမွတ္ (၃) ရဲေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း ၊ အမွတ္ (၄) ရဲေလ့က်င့္ေရး ေက်ာင္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

The Voice Weekly Myanmar