အမႈိက္မွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္မည့္ ကိုရီးယားကုမၸဏီ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/25/2014 09:00:00 PM


25.1.2014

စြန္႔ပစ္အမႈိက္မွ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Chasson International Korean ကုမၸဏီသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မည့္ လုပ္ငန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ကုမၸဏီ၏ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးထြန္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကုမၸဏီသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လိႈင္သာယာၿမဳိ႕နယ္ ထိန္ပင္ အမႈိက္ပုံရွိ စြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မဂၢါဝပ္ ႏွစ္ဆယ္ ထုတ္လုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ဆိုလာစြမ္းအင္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၁၀ မဂၢါဝပ္ ထုတ္လုပ္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ဦးထြန္းလင္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ စြမ္းအင္မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ရန္ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ အသုံးမဝင္ဘဲ စြန္႔ပစ္ထားသည့္ အမႈိက္မ်ား ပေပ်ာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းဝင္းက ဆိုသည္။

Chasson International Korean ကုမၸဏီသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မည့္ လုပ္ငန္း၏ ကနဦး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္အျဖစ္ ထိန္ပင္ အမႈိက္ပုံတြင္ ကြင္းဆင္း သုေတသနျပဳခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ စြန္႔ပစ္အမႈိက္မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ၌ အမႈိက္အသစ္မ်ားကိုသာ သုံးစြဲေလ့ ရွိေသာ္လည္း အဆိုပါ ကုမၸဏီသည္ စြန္႔ပစ္ အမႈိက္အေဟာင္းမ်ားကိုပါ သုံးစြဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ပုဂၢဳိလ္က ေျပာၾကားသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းကို ထိန္ပင္အမႈိက္ပုံရွိ ေျမဧက ၁၅၀ ေပၚတြင္ လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘီအိုတီ (Build-Operate-Transfer) စနစ္ျဖင့္ သုံးႏွစ္ၾကာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိၿပီးလာမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။

ထြက္ရွိလာေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီထံ ေရာင္းခ်ရမည္ ျဖစ္ၿပီး YCDC က ျပည္သူမ်ားထံ ျပန္လည္ ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ကုမၸဏီက YCDC သို႔ေရာင္းခ်မည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တစ္ယူနစ္တန္ဖိုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။

ထိန္ပင္ အမႈိက္ပုံသည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အႀကီးဆုံး စြန္႔ပစ္အမႈိက္ပုံ ျဖစ္ၿပီး ေန႔စဥ္ အမႈိက္ ၈၄၇ တန္ ဝန္းက်င္ကို စြန္႔ပစ္လ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအမႈိက္ပမာဏသည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မွ ထြက္ရွိေသာ စြန္႔ပစ္အမႈိက္ စုစုေပါင္း၏ ၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ တရားဝင္စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း စြန္႔ပစ္အမႈိက္မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူေရးအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက တင္ဒါေခၚၿပီးေနာက္ လိႈင္သာယာၿမဳိ႕နယ္ရွိ ထိန္ပင္အမႈိက္ပုံမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ခြင့္ကို Chasson International Korea ႏွင့္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ထားဝယ္ေခ်ာင္ အမႈိက္ပုံမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ခြင့္ကို Zaya and Association ႏွင့္ ဟြန္ဒိုင္း႐ိုတန္ ကုမၸဏီတို႔က ရရွိခဲ့သည္။

The Voice Weekly