၃၁ ႏွစ္အလြန္ ျပည္လံုးကြၽတ္သန္းေခါင္စာရင္း ျပည္သူ႕အျမင္ရွင္း မရွင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/25/2014 08:00:00 AM


၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆံုးေကာက္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ နိ႒ိတံခဲ့ေသာ ျပည္လံုးကြၽတ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ ယခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြင္း လြတ္လပ္စြာမွီတင္းေန ထိုင္ခြင့္ရွိေသာ္ လည္း ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ တရားဝင္စာရင္းရွိေနရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။

သို႔ရာ၌ ယင္းသို႔ေကာက္ယူရာတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍မူ ဘဝင္မက်ၾကဟု အသံမ်ား ထြက္လာခဲ့သည္။ အခ်က္အ လက္အကုန္ စုေဆာင္းျခင္းဟု တခ်ိဳ႕ ျမင္ၾကသလို၊ ပိုင္ဆိုင္မႈေကာက္ ယူမႈသည္ ေနာင္တြင္ အခြန္အခမ်ားအတြက္ေလာဟု သံသယျဖစ္ၾကသူ မ်ားလည္း ရွိေနပါ သည္။ ယင္းအတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၁ ႏွစ္ၾကာမွ အသစ္ျပန္လည္စတင္မည့္ ျပည္လံုးကြၽတ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမည့္ အေျခအေနအေပၚ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ အသံ အား စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

ဦးရိွန္းထြန္း
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး -၂
(ခ်င္းတုိးတက္ေရးပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ)

တုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ အဆင္ ေျပမႈရိွပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ ျမန္ မာျပည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔က သန္း ေခါင္စာရင္း မေကာက္ တာက ေတာ္ ေတာ္ေ လးၾကာေ နၿပီေလ။ ခုႏွစ္အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္မမွားဘူးဆုိရင္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ က ေနာက္ဆံုးသန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ ခဲ့တာေပါ့။ သန္းေခါင္စာရင္းမွာက လူ ဦးေရနဲ႔ပဲ ေကာက္ တာကိုး။ လူဦးေရ စာရင္း ေကာက္တာဆုိေတာ့ ျမန္မာ ျပည္မွာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အစိုးရအေနနဲ႔ လူဦးေရစာရင္း အတိအက်ရရိွၿပီဆုိ သူတုိ႔ခ်မွတ္ထားတဲ့ မူဝါဒလမ္းစဥ္ေတြ သူ႕အခန္း က႑အလိုက္ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္မယ့္ ပံုစံေတြကို ထိေရာက္မႈ ရိွမယ္။

ကုဒ္ (Code Number) နဲ႔ ေကာက္မွာကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေန နဲ႔ ေက်နပ္မႈရိွပါတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိ ေတာ့ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္တယ္ဆုိ တာက ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး႐ႈ ေထာင့္နဲ႔ ေျပာမယ္ဆုိရင္ GDP အတက္အက် ခန္႔မွန္းလို႔ရမယ္။ တစ္ဦး ခ်င္း ဝင္ေငြအတြက္လည္း ပိုၿပီးအေထာက္ အကူျပဳမယ္။ အခုလို သန္းေခါင္စာရင္း မေကာက္လိုက္ေတာ့ ဘာသြားျဖစ္လဲဆုိ ေတာ့ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ လူဦးေရ တုိင္းရင္းသားေဒသ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မွာ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ မ ဟုတ္ဘူး။ ခ်င္းတုိးတက္ေရးပါတီရဲ႕ သု ေတသနလုပ္ခ်က္အရဆုိရင္ စစ္ကိုင္း တုိင္း၊ မႏၲေလးတုိင္း၊ မေကြးတုိင္းေဒသ ေတြမွာ ႏိုင္ငံျခားအထြက္ႏႈန္းမ်ားတယ္။

ႏုိင္ငံျခားအထြက္ႏႈန္းအမ်ားဆံုး ျဖစ္ တယ္။ ေနာက္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြအရ လူ ဦးေရ စာရင္းထဲမွာ လူစာရင္းရိွတယ္။ သုိ႔ေသာ္ လူေတြက မရိွၾကဘူး။ လူေတြ မရိွၾကတဲ့အခါမွာ တကယ္တမ္း မဲထည့္ တဲ့အခါက်ေတာ့ ႀကိဳတင္မဲအ တြက္ က ေတာ့ ျပည္ ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကို ပိုအားေပးတဲ့ အေနအထား ေရာက္သြားတာေပါ့။ ေနာက္ တုိင္းရင္းသား ေဒသေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ သန္း ေခါင္ စာရင္း ထဲမွာ မရိွတဲ့ လူေတြရိွတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းထည့္ဖို႔ လူဝင္မႈႀကီး ၾကပ္ေရး အက္ဥပေဒအရထုတ္ဖုိ႔ မသိ ၾကဘူး။ မသိၾကေတာ့ သန္းေခါင္စာရင္း မလုပ္ လိုက္ မိၾကဘူး။

ခ်င္းတုိးတက္ေရး ပါတီအေနနဲ႔ကေတာ့ ကာယကံရွင္ေတြ ရဲ႕ ဆႏၵအရသာျဖစ္မယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ဆႏၵ ေပၚမွာပဲ မူတည္ပါလိမ့္မယ္။ သူတုိ႔ေတြ အေနနဲ႔ ဘယ္တုိင္းရင္း သားထဲမွာပါခ်င္ တယ္ဆုိတာ သူတုိ႔သေဘာပါပဲ။ အစိုးရ က ေကာက္တဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းေပၚကို ခ်င္းတုိးတက္ေရးပါတီအေနနဲ႔ ယံုၾကည္ မႈ ရိွပါတယ္။ ဘာလို႔လဲ ဆုိေတာ့ ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားက ထင္ျမင္တာေပါ့။ အ ေကာက္ခြန္နဲ႔ မဆုိင္ဘူး။ တုိက္႐ိုက္ ေတာ့မပတ္သက္ဘူး။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ လူဦးေရစာရင္းပဲ ေကာက္တာကိုး။ အ ေကာက္ခြန္ကိစၥရပ္ကေတာ့ ဒုတိယ၊ တတိယလိုက္မယ့္အဆင့္မ်ဳိးပါ။ ဘာလူ မ်ဳိးပါ၊ အေကာက္ခြန္ကိစၥတစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြဘယ္ေလာက္ရိွရင္ ဘယ္ေလာက္ ေပးေ ဆာင္ရမယ္ဆုိတာ ဒုတိယ၊ တတိ ယအဆင့္ပါ။ ယံုၾကည္မႈရိွပါတယ္။ ဘာ လို႔လဲဆုိေတာ့ အစိုးရတစ္ရပ္အေနနဲ႔ လူဦးေရစာရင္း အတိအက်ရမွ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္ အလမ္းေတြ ဘယ္ေနရာ မွာ ဖန္တီးေပးလို႔ရမယ္၊ ဘယ္ေနရာမွာ လိုအပ္ခ်က္ရိွတယ္ဆုိတာ သူ႕က႑အ လိုက္ ေခါင္းစဥ္ေလးေတြ ခဲြၿပီး အ ေကာင္ အထည္ေဖာ္ တဲ့ေန ရာမွာ လြယ္ ကူမွာပါ။

ေဒၚခြန္ဂ်ာ
(ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္)

သန္းေခါင္စာရင္းကို ကုဒ္ (Code Number) နဲ႔ေကာက္တာ တုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ အဆင္မေျပဘူး။ ဥပမာ ကခ်င္ကို (၁ဝ၁) လို႔ ကုတ္ေပးထားတယ္ ဆုိပါေတာ့ ကခ်င္ဆုိတာ အားလံုး ဘံု နာမည္ပါ။ အျခားေသးေသးေလးေတြ ေပါင္းမွ ကခ်င္ရတာပါ။ ေနာက္ၿပီး ဂ်ိန္းေဖာဆိုလည္း သံုးမ်ဳိးေလာက္ ခဲြ ထားေသးတယ္။ အဲဒါဆုိ ကခ်င္ ဆုိတာ ဘယ္သူမွ ထည့္မွာမဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ ၾကာလာလို႔ ကခ်င္မွာ ကခ်င္မရိွဘူးဆုိ ရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။

အခုကေတာ့ ျပႆနာမရိွဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေတာ္ လွန္ေရးလုပ္ေနတာလည္း ကခ်င္ျပည္ နယ္မွာ ကခ်င္နာမည္နဲ႔ လုပ္ေနတယ္။ သူတုိ႔က ၁ဝဝ ရာခုိင္ႏႈန္း အျပည့္ ေကာက္မ ယ္ေျပာထား တယ္။ ေတာင္ ေပၚ ေခ်ာင္ က်တဲ့ေနရာေတြနဲ႔ IDP ကမ့္ေတြကို ဘယ္လို ေကာက္မွာလဲ။ ေနာက္နာဂဆုိရင္လည္း ခ်င္းထဲထည့္ ထားတယ္။ ကုဒ္နဲ႔ ေကာက္တာက ခဲြျခားထားတာ။ ရွမ္းဆုိရွမ္းထဲ ထည့္ရ မယ္။ ကခ်င္ဆုိ ကခ်င္ထဲ ထည့္ရမယ္။ ရွမ္း၊ ကခ်င္ဆုိ ရင္ အျခား ျဖစ္သြားေရာ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာ၊ ဘဂၤါလီလည္း အျခားပဲ။ ဒါ ဆုိရင္ အျခားက လူဦးေရ သန္း ၃ဝ ရိွ လာမလားဆိုၿပီး ကြၽန္မတုိ႔ေတာင္ ေျပာ ေနၾကတယ္။

အရင္က မူဆလင္ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းပဲ ရိွတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္လိုက္လို႔ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ ျဖစ္လာရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ တုံ႔ျပန္ ရင္ ဘယ္လိုျဖစ္မွာလဲ။ ေနာက္ ပဋိပကၡ ေတြအတြက္ႀကိဳတင္စီစဥ္မႈ မရိွဘူး။ ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္လူမ်ဳိးပဲ ထည့္ ခ်င္မွာပါ။ ကြၽန္မက ဂ်ိန္းေဖာျဖစ္လို႔ ဂ်ိန္းေဖာပဲထည့္ခ်င္တာ။ ဒါက အင္မ တန္ ခက္ခဲပါတယ္။ စည္းလံုးၿပီးသား ကိုပါ ၿပိဳကဲြေစႏုိင္ပါတယ္။ အခု အခ်ိန္ ထိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားတာ မရိွဘူး။ ယံုၾကည္မႈက အေစာကတည္း ကမရိွဘူး။ ယံုၾကည္တယ္ဆုိရင္ အေစာ ကတည္းက ကန္႔ကြက္မေနဘူး။

ဦးဆလိုင္းအိုက္ဇက္ခင္
Executive Director (Gender and Development Initiative)

ဒီ (Code Number) ေပးတဲ့ နာမည္ေတြက မွန္ေနရင္ကိစၥမရွိဘူး။ သေဘာက အခု ဆရာတုိ႔ခူမီးဆိုပါစို႔။ ဆ ရာတို႔ ခူမီးက သူ႔လူမ်ိဳးရဲ႕ နာမည္အမွန္ ေပါ့။ ခူမီးဆိုတာ ပါ မေနဘူး။ ခမီးလို႔ ပါေနတာ။ အဲေတာ့ မွားေနတာေပါ့။ ဆို ပါစို႔ ဥပမာ နာဂဆိုရင္ ခ်င္းစာရင္းထဲမွာ ပါေနတယ္။ လင္မူဆိုတာက ျမန္မာႏိုင္ ငံက လူေတြ မဟုတ္ဘူး။ ‘ေမေထ ‘ေပါ့။ ‘ေမေထ’ကလည္း ခ်င္းမဟုတ္ဘူး။ ခ်င္း ထဲမွာထည့္ထားတာမ်ိဳး ရွိတယ္။ ဥပမာ ကရင္မွာ ဆိုလို႔ရွိရင္ ပိုးကရင္ေတြ ပါ မလာဘူး။ မြန္ကရင္ဆိုရင္ေတာ့ ပါ တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ကခ်င္ဆိုရင္ လည္းပဲ ဂ်င္းေဖာ၊ လူလန္၊ ခခူး၊ ထရြန္ ဒါေတြက်ေတာ့ ျပန္မပါဘူး။ ၁၃၅ ကိုက မွန္မေနဘူး။

ဆရာတို႔ပဲ မဟုတ္ ဘူး။ က်န္တဲ့ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကရင္ေတြ အားလံုးကလည္း ၁၃၅ နဲ႔ မမွန္ေနဘူး။ ပါမလာတာေတြ ရွိတယ္။ လြဲေနတာ ရွိ တယ္။ ထပ္ေနတာရွိတယ္။ ၁၃၅ ကို သံုးၿပီးေတာ့ ကုဒ္ေပးတယ္ဆိုတာ ဆရာ တို႔က မေက်နပ္ဘူး။ မေက်နပ္ဘူးဆို တာ တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ေမး၊ တိုင္ပင္၊ ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ကုဒ္ထည့္တယ္ဆိုရင္ ေတာ့ တစ္မ်ိဳးေပါ့။ ေနာက္ထပ္တစ္ခု။ မရွင္းမ ရွင္း ျဖစ္ေနတာက နယ္မွာရွိ တဲ့ လူေတြဆို ကုဒ္ဘယ္လို ထည့္မလဲ။ သေဘာက ခူမီးဆိုပါစို႔။ ငါတို႔က ခူမီးလို႔ ေျပာမယ္။ ကုဒ္ထဲမွာ ပါမလာရင္ သူ ဘာလုပ္ေတာ့မလဲ။ ၉၁၄ ေရာက္ေတာ့ မယ္။ ၉၁၄ က ဘယ္က်မွ စာရင္းထြက္ မလဲဆိုေတာ့ ၂ဝ၁၆၊ ၂ဝ၁၇ ေလာက္မွ စာရင္းထြက္မယ္။ အဲခါက်ေတာ့ ဒီကုဒ္ နဲ႔သြားမယ္ဆိုတာ (၁) တိုင္းရင္းသားေတြ နဲ႔ က်င္က်င္လည္လည္ ကုဒ္ေပးတာမ်ိဳး ဆိုတာ မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ဒီကုဒ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမွန္ျပင္ဆင္ခြင့္ က ဒီေန႔ထိ မရေနဘူး။ တုိင္း ရင္းသား မွာ တတိယအခ်က္က ဒီတစ္ေလွ်ာက္ လံုးမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အေနနဲ႔ ဒီကုဒ္သံုးတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္ရွိ ပါတယ္။

သူတို႔ ၁၃၅ မွာ ေရးထားတဲ့ နာမည္ေတြသည္ မမွန္ေနဘူး။ လြဲေနပါ တယ္။ မပါေနတဲ့ဟာေတြ ရွိေနပါတယ္ ဆိုတာ ဝန္မခံပါဘူး။ သူတုိ႔ဘာပဲေျပာ ေနလဲဆိုရင္ ၉၁၄ အျခားထဲမွာ ထည့္ လို႔ရတယ္ဆိုၿပီး ေျပာေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၉၁၄ မွာထည့္တဲ့ဥစၥာကို တုိင္းရင္းသား ေတြအားလံုးက စိုးရိမ္တယ္။ ရွင္းရွင္း ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ေပါ့။ ေရြးေကာ က္ပြဲ မွာေတာင္ ႀကိဳတင္မဲေတြ ရွိတယ္။ ေနာက္စာရင္းေတြ ေပ်ာက္သြားမလား။ အဲဒီဟာမ်ိဳး၊ ေနာက္ ဆရာတို႔ စိုးရိမ္ တာက လူမ်ိဳးရဲ႕ နာမည္ေတာ့ ပါသြား မယ္။ သို႔ေသာ္ အေရအတြက္မွာ နည္း သြားတာမ်ိဳး စိုးရိမ္တယ္။ ဒါ ခ်င္းမွ မဟုတ္ဘူး။ ကခ်င္တို႔ ကရင္တို႔အား လံုးက စိုးရိမ္တယ္။ ဆရာတို႔ အႀကံေပး ခ်င္တာက ျဖစ္ႏုိင္ မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ ငံေတာ္ အစိုးရအေနနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္း သားလူမ်ိဳးေတြ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ တိုင္ ပင္၊ အေကာင္းဆံုး ဘယ္လို လုပ္မလဲ။ တိုင္ပင္ရင္ ပိုေကာင္းတယ္လို႔ အႀကံျပဳ ခ်င္ပါတယ္။

အေရးႀကီးတာက လူမ်ိဳး ဆိုတဲ့ ကိစၥက ႏိုင္ငံေရးျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ လူမ်ိဳးကိစၥ၊ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ တဲ့ ကိစၥက ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္လာမွာကို စိုး ရိမ္တယ္။ ဒီအခြန္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူး။ လူဦးေရ သိခ်င္လို႔ဆိုတဲ့ အရာမွာ ယံုၾကည္မႈ ရွိသလားဆိုေတာ့ ယံုၾကည္မႈ အေနနဲ႔ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူတဲ့ အေပၚမွာ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ကိုယ္ စားလွယ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ပါဝင္ခြင့္ ရွိ သလဲ။ ဒီေန႔ထိ ဆရာတို႔ မေသခ်ာေသး ဘူး။ ဒီဟာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆရာတို႔က ကိုယ့္ခ်င္းေတြရဲ႕ ဥပမာ ခ်င္းျဖစ္ျဖစ္၊ ကခ်င္ျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္လူမ်ိဳးစုေတြရဲ႕ သ ေဘာထားေတြရဲ႕ ျဖစ္ေစခ်င္တာကို ေျပာျပမယ္။ ဒီေန႔ တရားဝင္ေဆြးေႏြး တာမ်ိဳး မရွိေသးဘူး။ အဲဒီအတြက္ ေၾကာင့္မို႔ ေတာ္ေတာ္ႀကီးေတာ့ စိတ္မ ေကာင္းျဖစ္တယ္။ ဒါသည္ ေက်နပ္ျခင္း၊ မေက်နပ္ျခင္းထက္ အဲဒီ စီမံကိန္းက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ ျပန္လည္ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ႏိုင္တဲ့ အေနအထား ရွိမေနဘူး။

ဦးလွျမင့္
(လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ပိုင္ရွင္-မႏၲေလး)

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္မယ္လို႔ ေတာ့ တီဗီတို႔၊ ဂ်ာနယ္တို႔ကေန တစ္ ဆင့္သိရပါတယ္။ ဘယ္လို ဘာညာ ေကာက္မယ္ဆိုတာေတာ့ မသိဘူး။ ဘာ ေမးခြန္းေတြ ဘာေတြ ေမးမယ္ဆိုတာ လည္း ဘာမွ မသိဘူး။ ေကာက္မယ္ ဆိုတာပဲ သိတာ။ ပိုင္ဆုိင္မႈေတြ ဘာ ေတြ ေမးမယ္ဆိုလည္း ေမးတဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီး ေျဖလိုက္႐ံုပဲ။ ဒီ့အေပၚမွာ ဘာမွ စုိးရိမ္ပူပန္တာမ်ိဳးေတာ့ မရွိပါ ဘူး။ ကိုယ္ပိုင္တာ ကိုယ္ေျဖတာပဲေလ။ ေျဖလို႔ သင့္ေတာ္မယ္ေမးခြန္း ေျဖလိုက္ မယ္။ ေျဖလို႔ အဆင္မေျပရင္ေတာ့ မ ေျဖဘူးေပါ့။ ေထြေထြထူးထူးလည္း ဘာ မွ မရွိပါဘူး။ အိမ္ဆိုတာလည္း အေမြရ ထားတာပါ။ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ဆိုတာ လည္း ေန႔တစ္ဝက္ေလာက္ေရာင္းတာ။ စားလို႔ေသာက္လုိ႔ အဆင္ေျပရင္ၿပီးတာ ပဲဆိုၿပီး လုပ္ေနတာပဲ။ သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒဆိုတာလည္း သိပ္မသိပါဘူး။ အကာအကြယ္ေပးရင္ေတာ့ ေကာင္း တာေပါ့။ သန္းေခါင္စာရင္းက ႏိုင္ငံအ တြက္ ဘယ္ေလာက္အ ေရးႀကီးလဲဆို တာလည္း မသိပါဘူး။ ပညာအရည္အ ခ်င္းကလည္း သိပ္မရွိေတာ့ေလ။ ကိုယ္ နားလည္သေလာက္ ၾကည့္ၿပီး ေျဖ႐ံုပဲ။

ဘာလို႔လဲဆို ကိုယ္က မနက္လင္းလာရင္ အလုပ္လုပ္ဖို႔ပဲ ေခါင္းထဲမွာရွိတာ။ ထမင္းစားဖို႔ရွာတာ အဲဒါအဓိကပဲေလ။ စားေရးေသာက္ေရးအတြက္ပဲ လံုးပန္း ေနရတာ။ ကိုယ့္ေဖာက္သည္ေတြ အ ဆင္ေျပဖို႔ ေစ်းေရာင္းေကာင္းဖို႔ပဲ စဥ္း စားေနတာနဲ႔ က်န္တာေတြေတာ့ သိပ္ ေခါင္းထဲမွာ မရွိပါဘူး။ ကိုယ့္အလုပ္ အ ေကာင္းဆံုးလုပ္ႏုိင္ဖို႔ပဲ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။

Popular Myanmar News Journal