ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာဥပေဒ ယခုႏွစ္အတြင္းထြက္ေပၚလာရန္ရွိေန

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/25/2014 06:22:00 PM


ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၅။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နည္းဆုံးလုပ္ခလစာဥပေဒ ယခုႏွစ္အတြင္းထြက္ေပၚလာရန္ ရွိေနေၾကာင္း အနိမ့္ဆုံး လုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ေပးေရး အမ်ိဳးသားေကာ္မတီႏွင့္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္ကုိင္ ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက္က သိရသည္။

နည္းဆုံးလုပ္ခလစာဥပေဒ အား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ တြင္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ကုန္ တြင္သတ္မွတ္ျပဌာန္းရန္ရွိေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ အလုပ္ကုိင္ ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

“ဇြန္လမွာ လႊတ္ေတာ္ကုိတင္ျပႏုိင္ေအာင္ လုပ္ထားတယ္။ ယခု ႏွစ္အတြင္းေတာ့ သတ္မွတ္ႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ ့ ထင္တယ္ ဒီလုိသက္မွတ္ေပးတဲ့ အခါမွာလည္း အလုပ္ရွင္နဲ ့အလုပ္သမားေတြ ေျပလည္ေအာင္ ျပည္နယ္တုိင္း အသီးမွာ အလုပ္သမားနဲ ့အလုပ္ရွင္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲေတြ မ်ားမ်ားလုပ္ရဦးမယ္” ဟု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆုိသည္။

ယင္းကဲ့သုိ ့ ထြက္ေပၚလာေစရန္အတြက္  MRDI ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မႏၱလး၊ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး ၊ တုိင္းမ်ားတြင္ စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ေကာင္ယူရာတြင္ လူတစ္ေယာက္၏ တစ္ေန႔ ၈ နာရီ လုပ္ခသည္ ၇၀၀၀ အထက္တြင္ ရွိေနၿပီး အေျခခံလူတမ္းမ်ား၏ တစ္လ လုပ္ခသည္ ၂၀၀၀၀၀ အထက္ တြင္ ရွိသင့္ေၾကာင္း အဆုိပါစစ္တမ္းမ်ားက ထြက္လာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ ကေတာ့  အေျခခံလူတမ္းစားေတြျဖစ္တဲ့သူေတြဆီမွာ လုိက္ေကာက္တယ္ ေကာက္တဲ့အခါမွာလည္း ေယာက်ၤား တစ္ေယာက္ရဲ့ တစ္လုပ္ခလစာက အိမ္မွာရွိတဲ့ မိန္းမနဲ ့ မူလတန္း ကေလးအတြက္ လုံေလာက္ရမယ္ ဒါေတြကုိလည္း အလုပ္သမားေရးဝန္ႀကီးဌာနကုိ တင္ျပထားတယ္ ” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံအလုပ္သမားသမဂၢ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မွ ကုိေနာ္ေအာင္ က ဆုိသည္။

လက္ရွိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ခလစားမ်ားႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ားသည့္ တုိးလားလ်က္ရွိ ေသာ္လည္း ပုဂၢလိကဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာသည္ သာမန္သာရွိေနၿပီး ယင္းတုိ ့၏လုပ္ခလစာအား အျမန္ဆုံးတုိး ေပးသင့္ၿပီး ျမင့္တက္လာမည့္ ကုန္္ေစ်းႏႈန္းကုိလည္း ထိန္းခ်ဳပ္သင့္ေၾကာင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္ လင္းအဖြဲ႕အစည္းမွ အလုပ္သမားအေရး ကူညီေဆာင္ရႊက္ေပးေနသူ မသက္သက္ေအာင္က ေျပာသည္။

“အနည္းဆုံး လုပ္ခလစာကုိ အျမန္ဆုံးသတ္မွတ္ေပးသင့္တယ္ ဘာလုိ ့လည္းဆိုေတာ့ အစုိးရဝန္ထမ္းေတြ လစာတုိးၿပီဆိုတာနဲ ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကတက္လာတယ္ ဒါေတြကုိ အစုိးရဝန္ထမ္းေတြက ခံစားရတာမဟုတ္ ဘူး ေအာက္ေျခလူတန္းစားေတြသာ ခံစားရတာ” ဟု မသက္သက္ေအာင္က ဆုိသည္။

၁၉၅၀ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လုပ္ခလစာသည္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အျမင့္ဆုံးတြင္ ရွိခဲ့ၿပီး ယင္းအခ်ိန္က အေျခခံလူတစ္ေယာက္၏ လုပ္ခလစာသည္ ၎၏မိသားစု ၅ ေယာက္ ထုိင္စားႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ ပုိင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လုပ္ခလစာသည္ နိမ့္က်သြားခဲ့သည္။

ႏွင္းႏြယ္
The Myanma Age