တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ iPhone ႀကိဳတင္မွာယူမႈ တစ္သန္းျပည့္ခဲ့

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/25/2014 01:46:00 PM


အတြဲ (၁၅)၊ အမွတ္ (၄)

ကမၻာေပၚတြင္ အသံုးျပဳသူအမ်ားဆံုး မိုဘိုင္းဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ China Mobile Ltd က ယခုရက္သတၱပတ္ အကုန္တြင္ စတင္ေရာင္းခ်ေတာ့မည့္ Apple iPhone ကိုႀကိဳတင္မွာယူမႈ အေရအတြက္တစ္ သန္းရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

China Mobile ဥကၠ႒ Xi Guohua ႏွင့္ Apple အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Tim Cook တို႔သည္ေဘဂ်င္းတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီးအနာဂတ္တြင္ ပူးေပါင္းမႈျပဳလုပ္ရန္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီ မႈမ်ားရရွိခဲ့ေၾကာင္း China Mobile ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သေဘာတူညီမႈ အေသးစိတ္ကို ေဖာ္ျပျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ China Mobile ႏွင့္ Apple တို႔သည္လစဥ္ ေၾကးေပးသြင္းၿပီး မိုဘိုင္းဖုန္းအ သံုးျပဳသူ ၁.၂ ဘီလီယံရွိသည့္ ေစ်းကြက္တြင္ႏွစ္ဖြဲ႕လံုး ညႇိႏႈိင္းမႈကို ၆ ႏွစ္ၾကာျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ၿပီးခဲ့လကမွ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ China Mobile က ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔မွစတင္၍ အြန္လိုင္းတြင္ iPhone ႀကိဳတင္မွာယူႏုိင္သည့္ အစီအစဥ္ကိုျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

-စိုးထက္၊
Ref: SFGATE
Internet Journal