ဥပေဒအခ်ဳိ႕တြင္ အဂၤလိပ္အသုံးအႏႈန္းမ်ားသည္ကုိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေဝဖန္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/08/2014 12:26:00 AM


မင္းမင္း | ေသာၾကာေန႔၊ မတ္လ ၇ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။

ေနျပည္ေတာ္၊ မဇၥၽိမ။ ။ မတ္လ ၇ရက္က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒတစ္ခုကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီး တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီအတည္ျပဳခဲ့ရာ ယင္းဥပေဒတြင္ အဂၤလိပ္အသံုးအႏႈန္းမ်ားစြာ ပါေနသည့္အတြက္ အမ်ားျပည္သူ နားလည္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဘဲ “ဘိုလိုေတြဖတ္ရတာ ေရငတ္တယ္” ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ၿငီးတြားခဲ့သည္။

အပိုဒ္ ၂၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ပုဒ္မေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ပါသည့္ “တရားမက်င့္ထံုးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း” ကို လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူစဥ္ အဂၤလိပ္အသံုးအႏႈန္းမွာ သံုးပံုႏွစ္ပံုေက်ာ္ပါေနသည့္အတြက္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က မတ္လ ၇ ရက္က ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဘိုလိုေတြဖတ္ရတာ ေရငတ္တယ္။ ဒီဥပေဒေတြ ဘာသာျပန္တာလည္း ၾကာလွၿပီ။ ခုထက္ထိ မၿပီးေသးဘူးဆိုေတာ့ အမ်ားျပည္သူ ဘယ္လိုလုပ္နားလည္ႏိုင္မလဲ” ဟု ေျပာကာ ဥပေဒၾကမ္းအတည္ျပဳမၿပီးခင္ ဦးခင္ေအာင္က ေရေသာက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ “တရားမက်င့္ထံုးဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း” ကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ယင္းျပင္ဆင္ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် ေဆြးေႏြးရန္ စာရင္းမေပးထားေပ။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကလည္း ျပင္ဆင္ေဆြးေႏြးမႈမရွိသည့္ ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က တစ္ပိုဒ္စီ ဖတ္ျပၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ အစည္းအေဝးရပ္နားခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ အစည္းအေဝး ေခတၱရပ္နားခ်ိန္တြင္ အသက္ငါးဆယ္ေက်ာ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးကလည္း “သူတို႔ဟာေတြ ငါလည္း ဘာမွနားမလည္ဘူး” ဟု ညဥ္းညဴခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ ဥပေဒမ်ားကို စာတမ္းျပဳစုၿပီး လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရန္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးေဟာင္းျဖစ္သည့္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ေကာ္မရွင္ကို ထိုဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳခ်က္ရယူမႈအၿပီးတြင္ တာဝန္ေပးသြားသည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ရွိေနသည့္ ဥပေဒမ်ားကို လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ဘာသာျပန္ရန္ ၾကားဖူးသည္ဟုဆိုကာ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က “ျမန္မာဘာသာကို ႐ံုးသံုးဘာသာစကားအျဖစ္ တရားဝင္သတ္မွတ္ထားတာလည္း ၾကာပါၿပီ။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာလည္း ဒီအတုိင္းျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီဥပေဒေတြကို ဘာသာျပန္ဖုိ႔အတြက္ လက္ေႏွးေနသလဲဆိုတာ စာတမ္းျပဳစုၿပီး လႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းေပးပါ” ဟု ေျပာသည္။

Mizzima Burmese