ဆႏၵၿပမွုမ်ားၿဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေၿမာက္ဥကၠလာ ႏွင့္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ့နယ္မ်ားရွိေၿမကြက္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေဒသခံမ်ားအား ရန္ကုန္စည္ပင္မွေခၚယူရွင္းလင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/08/2014 08:13:00 PMရန္ကုန္-မတ္-၈
ရန္ကုန္စည္ပင္မွ ေၿမအမည္ေပါက္ခ်ထားေပးခဲ့ၿခင္း အေပၚဆႏၵၿပမွုမ်ားၿဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေၿမာက္ဥကၠလာ ႏွင့္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ့နယ္မ်ားရွိေၿမကြက္ မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍
ေဒသခံမ်ားအားေခၚယူရွင္းလင္းပြဲကို ယေန့ ညေန ၄နာရီတြင္ ၿမိဳ့ေတာ္ခန္းမ ၌ၿပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါရွင္းလင္း ပြဲကို ရန္ကုန္စည္ပင္ အတြင္းေရးမွူးဦးေက်ာ္စိုးကဦးေဆာင္၍ ေျမယာ ဌာနမွူး ဦးျမသက္ တို့မွ ေဒသခံမ်ား၏ေမးျမန္းမွုႏွင့္ ေျမအမည္ေပါက္ခ်ထားေပးခဲ့မွု ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုရွင္းျပသည္။

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ့နယ္ ေျမတိုင္းရပ္ကြက္ ၁၆ တြင္ၿဖစ္ပြားေသာ
ေျမယာျပႆနာမွာမွု ပလပ္ေျမသေဘာရွိေျမကို ေျမအမည္ေပါက္
ခ်ထားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားကဆိုၾကသည္။

ယင္းေျမကိုေဒသခံမ်ားက အားကစားကြင္းေျမေနရာထား
ရွိေပးေစလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ့နယ္ ညရပ္ကြက္တြင္ျဖစ္ပြားေသာေျမယာျပႆနာမွာလည္္း ယခင္မီးသက္ကန္ႏွင့္ မီးတားေျမေနရာျဖစ္ျပီး ယင္းကိုေျမအမည္ေပါက္ခ်ထားေပးခဲ့သၿဖင့္ ေဒသခံမ်ားက ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါေျမမ်ားအားေျမအမည္ေပါက္ခ်ထားေပးခဲ့ျခင္းမွာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကေဆာင္ရြက္ခဲ့မွုမ်ားၿဖစ္ၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ တင္ျပလာေသာဆႏၵမ်ားကိုလည္း မွတ္တမ္းထားရွိကာ သက္ဆိုင္ရာ ဌာန အသီးသီးသို့ ဆက္လက္တင္ျပေပးသြားမည္ဟု ရန္ကုန္စည္ပင္အတြင္းေရးမွူးဦးေက်ာ္စိုးကေျပာသည္။

ေ၀မာထြန္း
Popular Myanmar News Journal