ဖုန္းျဖင့္လွ်ပ္စစ္မီတာခ ေပးေဆာင္သည့္စနစ္ ယခုႏွစ္စမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/08/2014 08:25:00 PM


မိုဘုိင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္ လွ်ပ္စစ္မီတာခ ေပးေဆာင္ႏိုင္မည့္စနစ္ကို ယခုႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္ရွိသည္ဟု ရတနာပံုတယ္လီပို႔မွ သိရ သည္။”ဒီလထဲမွာ ဝန္ေဆာင္ မႈေပးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးသက္ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈေတြ ျပဳလုပ္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ ဒီလို ေဆြးေႏြးမႈ ထဲမွာ မိုဘုိင္းကတစ္ဆင့္ မီတာေဆာင္ ႏုိင္မယ့္ စနစ္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္”ဟု ရတနာပံု တယ္လီပို႔မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္။

မိုဘုိင္းေငြေပးေခ်မႈစနစ္မ်ားအတြက္ ဘဏ္အမ်ားစုကို ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းထားၿပီး အြန္လိုင္းေငြေပးေခ်မႈစနစ္ကို ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနသည့္ ဘဏ္မ်ား အားလံုးပါဝင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။”ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးသြားမွာပါ”ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ရတနာပံုတယ္လီပို႔သည္ လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲခမ်ားကို အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ေပးေခ်ႏုိင္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနၿပီး ဘီလ္စနစ္ျဖင့္ သံုးစြဲသည့္ မို ဘုိင္းဖုန္း ဘီလ္ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ADSL လစဥ္ေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ CB ဘဏ္၊ ျမန္မာအေရွ႕ တုိင္းဘဏ္၊ ကေမၻာဇ ဘဏ္ႏွင့္ ဧရာဝတီ ဘဏ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ရတနာပံု ဝက္ (ဘ္) ပိုတယ္လ္မွ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိုဘုိင္းဖုန္းမွ တစ္ဆင့္ ေငြေပးေခ်မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ယခင္က လုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းကို အသံုး ျပဳ၍ ႏုိင္ငံတကာကို ဖုန္းေခၚဆိုႏုိင္သည့္ Y – talk စနစ္၊ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳ၍ ေငြလႊဲေျပာင္း လက္ခံႏုိင္သည့္ မိုဘုိင္းဘဏ္စနစ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္လာသည့္အတြက္ ယခုႏွစ္တြင္ ဝန္ေဆာင္ မႈ ေပးေတာ့မည့္ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာမ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုတြင္က်ယ္လာဖြယ္ရွိ သည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သံုးသပ္သည္။

PN052

Popular Myanmar News Journal