မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ ေလးခုအနက္ ႏွစ္ခုကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္က ေရးဆြဲမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ဥပေဒ ႏွစ္ခုအတြက္ လႊတ္ေတာ္က တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္လုပ္ရမည့္ ကိစၥျဖစ္သည္ဟု သမၼတက လႊတ္ေတာ္သို႔ အေၾကာင္းျပန္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/08/2014 12:23:00 PM

မတ္ ၇ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္

မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ ေလးခုအနက္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္း ထိန္းညႇိျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က ေရးဆြဲမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒတို႔သည္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သက္ဆိုင္သျဖင့္ ယင္းက တာ၀န္ယူေရးဆြဲရန္ ျဖစ္ပါက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ရမည့္ ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ မတ္ ၆ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ အေၾကာင္းျပန္စာ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အဆိုပါဥပေဒႏွစ္ခုကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ျပင္ပရွိ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ ဘာသာရပ္ကြၽမ္းက်င္ သူမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုး ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ပါ၀င္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းေရးဆြဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာတြင္ ထည့္သြင္းအေၾကာင္း ျပန္ၾကားသည္။

လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒတို႔ကို ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အေၾကာင္းၾကားေပးပို႔ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယကက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ သံဃာေတာ္မ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံသား ၁၃၃၅၆၀၀ တို႔က လက္မွတ္ေရးထိုးကာ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဆိုပါ ဥပေဒေလးခုအား ျပ႒ာန္းေပးရန္ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္အဖြဲ႕ (ဗဟို) ၏ တိုက္တြန္းခ်က္ကို လိုအပ္ပါက ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ထံသို႔ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေပးပို႔ေသာသ၀ဏ္လႊာပါ ဥပေဒေလးခုျဖစ္သည့္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္း ထိန္းညႇိျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တို႔ အေနျဖင့္ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔၏ စိစစ္ခ်က္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္တင္ျပရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ သ၀ဏ္လႊာျပန္လည္ ေပးပို႔ခဲ့ေနာက္ သမၼတက ယခုကဲ့သို႔ သ၀ဏ္လႊာ ျပန္လည္ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းမ်ား လႊတ္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရိွပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အက်ဳိးစီးပြား အမွန္တကယ္ရရွိေရး အေလးထား စဥ္းစားသံုးသပ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက မတ္ ၆ ရက္က မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

Eleven Media Group